ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Сорокова  позачергова  сесія сьомого скликання)

 

07  листопада  2018  року

 

 

Про внесення змін до районної

комплексної Програми соціального

захисту осіб з обмеженими фізичними

можливостями, учасників АТО,

мобілізованих та окремих пільгових

категорій населення на 2013-2020 роки

 

 

        Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість»,  від  28 грудня 2014 року № 76-VІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою соціального захисту окремих пільгових категорій населення,   враховуючи подання районної державної адміністрації від 16.10.2018 № 2227/01-46,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни в додаток 2 «Напрямки діяльності та заходи Програми», а саме: пп. 8.1.1 п. 8.1. районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки викласти в новій редакції (додається).

2.Порядок відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян  у Гадяцькому районі приміським автомобільним транспортом загального користування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету, викласти в новій редакції (додається).

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Власенко О.М.).                

 

 

    

Голова

районної  ради                                                                            В. НІКІТЕНКО

          

   

Додаток 1

до рішення районної ради

(Сорокова позачергова

сесія скликання)

07 листопада 2018 року

 

Ресурсне забезпечення

районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення  на 2013-2020 роки

                                                                                                                                                                                                                        тис.грн.  

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2013

рік

2014

рік

2015

рік

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

2020

рік

Усього витрат  на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

284,69

806,66

1000,52

1503,342

1754,63

1577,795

787,835

814,535

8530,01

Державний бюджет

 

493,74

 

 

 

 

 

 

493,74

Обласний, районний бюджети, бюджет  м. Гадяча, сільські бюджети

284,65

312,9

1000,5

1503,312

1754,6

1577,76

787,8

814,5

8036,022

спонсорські кошти

0,04

0,02

0,02

0,03

0,03

0,035

0,035

0,035

0,245

 

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                                                                       В.Тарасенко

 

Додаток 2

до рішення районної ради

(Сорокова позачергова

сесія скликання)

07 листопада 2018 року

 

Напрями діяльності та заходи районної Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО,  мобілізованих та окремих пільгових категорій населення  на 2013-2020 роки                                                                                                                                                                                  

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

Очікува-

ний

результат

Всього

У тому числі

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8.1

 

 

Надання пільг з послуг зв’язку, інші, передбаче-ні законодавст-вом  пільги, ком

пенсаційні вип-лати за пільго-вий проїзд окре-мих категорій громадян

8.1.1Компенсацій-ні виплати на піль-говий проїзд авто-мобільним транс-портом окремим категоріям громадян

2016-2018

Управління соціального захисту населення райдержадмі-

ністрації,

перевізники району

Районний

бюджет

150,0

 

 

 

100,0

 

50,0

 

 

 

Бюджет

м. Гадяча

477,8

 

 

 

65,0

88,4

130,0

93,6

100,8

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                                                                       В.Тарасенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Сорокова позачергова

сесія сьомого  скликання)

07 листопада 2018 року

 

 

Порядок

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян  у Гадяцькому районі приміським автомобільним транспортом загального користування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету

 1. Цей порядок визначає механізм надання компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян у Гадяцькому районі приміським автомобільним транспортом загального користування, за рахунок субвенції з місцевого бюджету, зокрема: осіб з інвалідністю внаслідок війни; учасників бойових дій; ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, державної пожежної охорони, служби цивільного захисту; реабілітованих громадяни, які постраждали внаслідок репресій; громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; пенсіонерів за віком, осіб з інвалідністю, діти з інвалідністю, осіб, які супроводжують осіб з  інвалідністю 1 групи або дітей з інвалідністю  ( не більше одного супроводжуючого); дітей з багатодітних сімей.
 2. Перелік окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд у автомобільному транспорті згідно чинного законодавства надається до районної ради.
 3. Особи, які мають право на пільгу, реалізують таке право на підставі пред’явлення відповідного посвідчення.
 4. Спеціалістами управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації та представниками від Перевізника щоквартально ( по мірі необхідності) проводяться обстеження кожного маршруту, щодо виявлення фактичної кількості пільгових категорій, які мають право на проїзд згідно чинного законодавства.
 5. При запровадженні автоматизованої системи обліку електронними картками пільговиків, на приміських маршрутах для безоплатного проїзду здійснюється шляхом передачі електронної інформації Перевізником до управління соціального захисту населення.
 6. Сума місячного розрахунку розраховується, виходячи з фактичної кількості пільговиків перевезених по кожному маршруту та вартості квитка.
 7. Перевізник несе повну відповідальність за достовірність розрахунків та надає Платникові розрахунок обсягу компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян за формою, визначеною Договором.
 8. Розрахунок за безоплатний проїзд окремих категорій громадян електронними картками формується управлінням соціального захисту населення на підставі переданої електронної інформації від Перевізника, за визначеною формою.
 9. Фінансування компенсації за перевезення   окремих пільгових категорій приміським автомобільним транспортом загального користування здійснюється за рахунок районного бюджету, яке затверджується сесією районної ради.
 10. Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації на суму бюджетних призначень затверджує кошторис видатків за відповідним кодом бюджетної класифікації.
 11. При надходженні коштів з районного бюджету управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації готує органу державного казначейства юридичні та фінансові зобов’язання, платіжні доручення на перерахування коштів Перевізнику на проїзд.

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                              В.Тарасенко