ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Тридцять друга позачергова сесія сьомого скликання)

 

 06  квітня  2018  року

 

Про внесення змін до районної

комплексної Програми соціального

захисту осіб з обмеженими фізичними

можливостями, учасників АТО,

мобілізованих та окремих пільгових

категорій населення на 2013-2020 роки

 

        Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість»,  від  28 грудня 2014 року № 76-VІІІ «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою соціального захисту окремих пільгових категорій населення, враховуючи подання районної державної адміністрації, 

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни в додаток 2 «Напрямки діяльності та заходи Програми», а саме: підпункт 8.1.2 пункту 8.1 районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення на 2013-2020 роки викласти в новій редакції (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Власенко О.М.).                     

 

    

Голова

районної  ради                                                                       В.НІКІТЕНКО

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Додаток 1

до рішення районної ради                           

                                                                                                                                                                                        (Тридцять друга

                                                                                                                                                                                         позачергова  сесія                                

                                                                                                                                                                                        сьомого скликання)

 

Ресурсне забезпечення

районної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО, мобілізованих та окремих пільгових категорій населення  на 2013-2020 роки

                                                                                                                                                                                                                        тис. грн.  

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат      на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

284,69

806,66

1000,52

1503,342

1754,63

1437,795

787,835

814,535

8390,01

Державний бюджет

 

493,74

 

 

 

 

 

 

493,74

Обласний, районний бюджети, бюджет  м. Гадяча, сільські бюджети

284,65

312,9

1000,5

1503,312

1754,6

1437,76

787,8

814,5

7896,022

спонсорські кошти

0,04

0,02

0,02

0,03

0,03

0,035

0,035

0,035

0,245

 

Обсяг фінансування уточнюється щороку при формуванні проектів місцевих бюджетів на відповідний бюджетний період у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                                                                                     до рішення районної ради

                                                                                                                                                                    (Тридцять друга  позачергова сесія

                                                                                                                                                                     сьомого скликання)

 

Напрями діяльності та заходи

районної Комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, учасників АТО,  мобілізованих та окремих пільгових категорій населення  на 2013-2020 роки

                                                                                                                                                                                                                                            тис.грн.                                                                                                   

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джере-

ла фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)

Очікува-

ний

результат

Всього

У тому числі

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8.1

 

 

Надання пільг з послуг зв’язку, інші , передбачені законодавством  пільги, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян

8.1.1Компенса-

ційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

2016-2020

Управління соціального захисту населення райдержадмі-

ністрації, перевізники району

Район-

ний

бюджет

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

Бюджет    м. Гадяча

477,8

 

 

 

65,0

88,4

130,0

93,6

100,8

 

 

8.1.2Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам та батькам померлих осіб

2016-2020

Управління соціального захисту населення райдержадмі-

ністрації

Район-

ний

бюджет

148,707

 

 

 

36,357

 57,75

54,2

 

0,4

 

Бюджет

м. Гадяча

156,15

 

 

 

26,1

60,25

69,0

0,4

0,4

 

 

8.1.3Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобиль-

ською катастро-

фою

2016-2020

Управління соціального захисту населення райдержадмі-

ністрації

Район-

ний

бюджет

16,4

 

 

 

3,2

3,3

3,3

3,3

3,3

 

Бюджет м.Гадяча

12,9

 

 

 

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

 

 

8.1.4 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку

2016-2020

Полтавська філія ПАТ «Укртеле-

ком»

ЦОА №5 м. Гадяч

Район-

ний

бюджет

400,3

 

 

 

148,3

63,0

63,0

63,0

63,0

 

Бюджет   м. Гадяча

626,3

 

 

 

118,3

126,0

130,0

126,0

126,0