ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Тридцята позачергова сесія сьомого скликання)

 

02  лютого  2018  року

 

Про внесення  змін до Програми

забезпечення виконання

Гадяцькою районною

державною адміністрацією

делегованих їй районною радою

повноважень на 2018 рік

 

 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  статті 91 Бюджетного кодексу України , з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй  районною радою повноважень, враховуючи подання районної державної адміністрації,

 

РАЙОННА  РАДА  ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2018 рік (далі - Програма) виклавши  пункт 1, 7 та  8  розділу 6 в новій редакції  (додається).
  2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, передбачати в районному бюджеті кошти на  фінансування заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням  Програми  покласти  на   постійну  комісію районної  ради  з  питань  бюджету,  фінансів   і  цін, соціально-економічного розвитку   регіону,  малого  і  середнього бізнесу та управління  майном  (Цимбал А.Г).

 

 

 

Голова

районної  ради                                                                              В. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

Ініціатори розроблення Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення сесії Гадяцької районної ради від 24.06.1998 року „Про делегування повноважень районній державній адміністрації”.

Розробник Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Відповідальний виконавець Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Учасники Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Термін реалізації Програми

2018 рік

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

Основні джерела фінансування Програми, районний бюджет,  грн.

2209370,00

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

 

Програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2018 рік фінансується за рахунок коштів районного бюджету.

Обсяг фінансування Програми становить   2209370,00грн.

 

 

 

В.о. начальника відділу фінансово-

господарського забезпечення

апарату райдержадміністрації                                              Л. В. Шелих

 

 

 

 

 

 


Додаток

до рішення районної ради

(Тридцята позачергова сесія сьомого скликання)

02 лютого 2018 року

 

  1. Перелік заходів, обсяги фінансування Програми

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовані обсяги      фінансування з районного бюджету, грн.

Очікувані результати

 

 

1

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень з виїздом на місця.

Придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до автомобіля , поточний ремонт автомобіля та послуги по переоформленні автомобіля

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи, в т. ч.

Протягом 2017 року

190000

Набуття досвіду у здійс-ненні власних та делего-ваних повноважень орга-нами місцевого самовря-дування, забезпечення збалансованого еконо-мічного розвитку району

 

 

 

Апарат райдержадміністрації

 

150000

 

 

 

 

Управління  агропромислового та економічного  розвитку

 

40000

 

7.

Забезпечення  охорони  та пожежної безпеки, зберігання архівних документів

Оплата послуг по охороні приміщення та оплату  спостері-гання за пожежною автоматикою та тех-нічне обслуговування системи протипо-жежного захисту

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи,                         в т. ч.

 

 

 

 

Протягом 2018 року

64900

Забезпечення  збереження документів  матеріалів архіву, та основних  засобів.

 

 

 

Апарат райдержад-міністрації

 

5500

 

 

 

 

Малочисельні структурні підроз-діли, що обслуго-вуються бухгалте-рією   райдержадміністрації

 

30000

 

 

 

 

Фінансове управління

 

14400

 

 

 

 

Управління соціального захисту населення

 

15000

 

8.

Забезпечення сприятливих умов  у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації  роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій

Придбання меблів, жалюзів, печаток, засобів освітлення господарського

інвентарю, поточний ремонт підлоги придбання лічильників та оплата послуг по  обслуговуванню систем газопостачання, водопостачання, теплопостачання, проведення розрахунків за спожиту електроенергію і природний газ

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

в т.ч.

Апарат райдержадміністрації

Малочисельні структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління  агропромислового та економічного розвитку

Управління соціального захисту населення

Протягом 2018 року

76500

 

 

 

 

25000

 

 

 

25000

 

5000

 

 

13500

 

8000

Виконання  переданих районною радою  повноважень, забезпеченість розрахунків  за придбані печатки, меблі, господарський інвентар, оплати послуг по обслуговуванню систем газопостачання, водопостачання, теплопостачання, забезпеченість розрахунків  за спожиті енергоносії

 

Разом

 

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

в т. ч.:

Апарат райдержадміністрація

Малочисельні структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

Управління агропромислового та економічного розвитку

Відділ освіти

Відділ культури

 

2209370

 

 

 

801875

 

 

 

 

323905

 

227400

 

553850

 

186700

 

60520

55120

 

 

В.о. начальника відділу фінансово-

господарського забезпечення апарату райдержадміністрації                                                                         Л. В. Шелих