Печать


                                                                       

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

 

 

10 листопада  2017  року

Про внесення  змін до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2017 рік

 

 

 

           Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  статті 91 Бюджетного кодексу України  та з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй  районною радою повноважень, враховуючи подання Гадяцької районної державної адміністрації,

 

РАЙОННА  РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2017 рік ( далі - Програма) виклавши   розділ 6 «Перелік заходів, обсяги фінансування   Програми» в новій редакції  (додається).
  2. Райдержадміністрації передбачити в районному бюджеті кошти на  фінансування заходів Програми.
  3.   Контроль за виконанням Програми покласти на  постійну комісію районної ради з питань  бюджету, фінансів і цін,соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління  майном  (Цимбал А.Г).

 

 

 

 Голова

 районної  ради                                                            В.НІКІТЕНКО

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

забезпечення виконання Гадяцькою районною

державною адміністрацією делегованих їй

районною радою повноважень на 2017 рік

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАМИ

 

Ініціатори розроблення Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення сесії Гадяцької районної ради від 24.06.1998 року „Про делегування повноважень районній державній адміністрації ”.

Розробник Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Відповідальний виконавець Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Учасники Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Термін реалізації Програми

2017 рік

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

Основні джерела фінансування Програми, районний бюджет ,  грн.

923715,00

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

 

Програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2017 рік фінансується за рахунок коштів районного бюджету.

Обсяг фінансування Програми становить   923715,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. Перелік заходів, обсяги фінансування Програми

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовані обсяги      фінансування з районного бюджету, грн

Очікувані результати

 

 

1

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень з виїздом на місця.

Придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до автомобіля

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т. ч

Апарат райдержадміністрації

Управління  агропромислового та економічного  розвитку

Протягом 2017 року

163000

 

 

 

 

110000

 

 

53000

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, забезпечення збалансованого економічного розвитку району

2

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації їх роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

 

Придбання паперу, конвертів, марок,

канцелярського приладдя, бланків,підписка періодичної преси

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т.ч

Апарат райдержадміністрації

Малочисельні структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

Відділ освіти

Управління агропромислового та економічного розвитку

Протягом 2017 року

116629

 

 

 

 

45345

 

 

 

 

31000

19300

 

5300

1500

 

18184

Вдосконалення діяльності шляхом впровадження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ефективне використання трудових і фінансових ресурсів

4.

Створення умов для ефективної професійної діяльності органів виконавчої влади, налагодження партнерських зв’язків з органами місцевого самоврядування в Україні  застосовуючи технічні засоби , телекомунікаційні послуги електрозв’язку

Оплата послуг телефонного зв”язку , інтернет -послуг, послуг інформаційно-консультативного характеру.

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т .ч.:

Апарат райдержадміністрації

Малочисельні структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

Управління агропромислового та економічного розвитку

Відділ освіти

Протягом 2017 року

39530

 

 

 

 

7730

 

 

 

 

7700

9920

 

9780

 

 

3000

2400

Ефективна професійна діяльність  державних службовців, поширення власного і набуття європейського досвіду у здійсненні делегованих повноважень

5.

Впровадження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

 

Придбання  носіїв ключової інформації для зберігання ЕЦП ,  послуг програмного забезпечення та  супроводження.

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т. ч.

Апарат райдержадміністрації

Малочисельні структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

Управління агропромислового  та економічного розвитку

Протягом 2017 року

24550

 

 

 

 

13150

 

 

 

 

1100

2600

 

2200

 

 

5500

Вдосконалення діяльності шляхом впровадження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими  державними органами .

7.

Забезпечення  охорони  та пожежної безпеки , зберігання архівних документів

Оплата послуг по охороні приміщення та оплату  спостерігання за пожежною автоматикою та технічне обслуговування системи протипожежного захисту, придбання архівних стелажів,

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т.ч.

Апарат райдержадміністрації

Малочисельні структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією     райдержадміністрації  Архівний сектор

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

 

Протягом 2017 року

73606

 

 

 

 

4200

 

 

 

 

24736

15000

12000

 

12670

 

 

 

Забезпечення  збереження документів  матеріалів архіву, та основних  засобів.

8.

Забезпечення сприятливих умов  у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації  роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій

Придбання меблів, жалюзів,печаток, засобів освітлення (панелі універсальні Лед, круги Лед Люкс), стендів, лінолеума ,господарського

інвентарю та оплата послуг по  обслуговуванні системи газопостачання та послуг по перевірці схем розрахункового обліку електричної енергії, оплата статистичних послуг, проведення розрахунків за спожиті енергоносії

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

В т.ч.

Апарат райдержадміністрації

Малочисельні структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління  агропромислового та економічного розвитку

Відділ освіти

Управління соціального захисту населення

Протягом 2017 року

263690

 

 

 

 

65380

 

 

 

 

41500

11400

 

 

84110

300

 

61000

Виконання  переданих районною радою  повноважень , забезпеченість розрахунків  за придбані печатки , меблі, стенди,лінолеум, панелі універсальні,   господарський інвентар,   оплати послуг по обслуговуванні системи газопостачання та по перевірці схем розрахункового обліку електричної енергії,  забезпеченість розрахунків  за спожиті енергоносії  , оплаті статистичних послуг.

10

Оплата праці  , нарахування на оплату праці

Проведення  стимулюючих виплат за захищеними статтями видатків, зокрема , на заробітну плату з нарахуваннями відповідно до постанови КМУ №787 від 09.11.2016 року «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій».

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

в т.ч

Управління соціального захисту населення

 

Протягом 2017 року

122610

 

 

 

 

122610

Забезпечення проведення видатків на оплату праці  та нарахувань на оплату праці в межах фінансових можливостей з метою додаткового стимулювання  професійної діяльності державних службовців для здійснення ними делегованих повноважень  соціального захисту населення Гадяцького району відповідно до закону повноважень органів місцевого самоврядування.

 

Разом

 

Районна  державна адміністрація, її управління та відділи

в т. ч.:

Апарат райдержадміністрація

Малочисельні структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією   райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

Управління агропромислового та економічного розвитку

Відділ освіти

 

 

923715

 

 

 

 

313805

 

 

 

 

146036

67420

 

223560

 

 

168694

4200