ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІШЕННЯ

(Двадцять сьома сесія сьомого скликання)

 

 

10 листопада  2017  року

 

Про Програму розвитку

регіонального ландшафтного

парку «Гадяцький» на 2018 – 2020 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної організації рекреаційного використання природних комплексів за умови збереження їх історичної та природної цінності,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму розвитку регіонального ландшафтного парку

 «Гадяцький» на 2018 - 2020 роки, що додається.

  1. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну

адміністрацію, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань аграрної  політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування (Доля І.П.).

 

  

Голова

районної ради                                                                     В. НІКІТЕНКО

 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Двадцять сьома сесія сьомого скликання)

 

ПРОГРАМА

розвитку регіонального ландшафтного парку

«Гадяцький» на  2018-2020 роки

 

 

м.Гадяч

2017рік

І.Загальні положення

Програма розвитку  регіонального  ландшафтного парку «Гадяцький»         на  2018-2020 роки (далі – Програма), розроблена відповідно до Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», рішення сесії районної ради від 10.02.2012 «Про регіональний ландшафтний парк «Гадяцький»» (далі - Парк).

За багатьма критеріями наукової созологічної  цінності Парк є еталонним об’єктом  природно – заповідної мережі Лівобережного Лісостепу Полтавської області. Він виконує важливі функції урегулювання рекреаційного навантаження на природні екосистеми, організації раціонального природокористування, ведення господарства та широкої просвіти всіх груп населення щодо збереження історико – культурної спадщини та природних скарбів Полтавського краю. Тут сконцентровано багато можливостей у формуванні інфраструктури для розвитку економічного, етнічного, краєзнавчого, водного, кінного, ділового, зеленого сільського туризму, туризму вихідного дня.

 

ІІ.Головна мета і завдання Програми

Головна мета Програми – створення сприятливих умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з дотриманням режиму охорони природних екосистем, комплексів та об’єктів, проведення маркетингових досліджень в сфері популяризації рекреаційного потенціалу регіону, оптимізації інформаційно – рекламної роботи, а також активізація природоохоронної,науково – дослідницької та еколого – освітньої діяльності.

Завдання Програми – організація рекреаційного використання природних комплексів за умови збереження їх історичної та природної цінності, а також збільшення їх привабливості для відвідувачів, здійснення робіт по розширенню можливостей зони приймання туристів, а це створення нових місць відпочинку при підвищенні естетичних та санітарно – гігієнічних якостей даної території, створення мережі екскурсійних маршрутів для демонстрації ландшафтів, пам’яток природи та архітектури, об’єктів фауни та флори. Крім того,завданням Програми є популяризація відомостей про наукову, естетичну та навчально – виховну цінність парку та прилеглих до нього території.

 

ІІІ. Напрямки та заходи реалізації Програми

Програма передбачає проведення конкретних заходів для реалізації мети Програми, а саме:

3.1.Адміністрування та управління діяльністю Парку;

3.2.Проведення:

 науково- дослідницьких робіт  з учнями шкіл з питань екології, ботаніки, зоології, історії рідного краю;

 моніторингових досліджень біорізноманітності Парку спільно з науковими працівниками природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету  та інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного Національної академії наук України.

 Консультування  курсових робіт студентів природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. В.І. Короленка та інших вузів;

3.3.Створення екологічних маршрутів по території Парку і за його межами;

3.4.Участь у Всеукраїнських конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування  з питань розвитку туристичної інфраструктури Гадячини;

3.5.Висвітлення в ЗМІ етапів розвитку туризму,  охорони та рекреаційного використання природних комплексів Парку;

3.6.Виготовлення  буклетів, рекламних листівок, туристичних путівників, інформаційних та охоронних знаків,  календарів;

3.7.Організація та  проведення  науково-практичних конференцій семінарів , тренінгів, круглих  столів тощо;

3.8.Організація  та  проведення зарибнення     річок  Псел,   Грунь та інших водойм  що  знаходяться  на  території  РЛП  «Гадяцький».

3.9.Інші заходи.

ІV. Фінансування заходів Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється  за рахунок субвенцій  міського  та сільських   бюджетів   районному  бюджету, власних надходжень, екологічних та інших фондів, коштів, не заборонених законодавством України.

 

  1. V. Очікуванні результати

Реалізація заходів Програми сприятиме створенню належних умов для організації «зеленого» туризму, відпочинку, інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з дотриманням режиму охорони навколишнього природнього середовища. Крім того, -це створення нових місць відпочинку, мережі екскурсійних маршрутів та нових робочих місць.

 

 

 

 

Додаток

до Програми (розділ IV)

 

 

                                                       Заходи Програми розвитку

                                    регіонального ландшафтного парку «Гадяцький»

 

 

п/п

Заходи Програми

Всього

Розмір фінансування

тис.грн. по роках

Джерело фінансування

2018

2019

2020

1.

Адміністрування та управління діяльністю парку

1712

517

569

626

Районний бюджет

2.

Проведення науково-дослідниць ких робіт з учнями шкіл з питань екології, ботаніки, зоології і історії рідного краю

     В межах загальних асигнувань на поточний

                  рік

Інші джерела, не заборонені законодавством

3.

Проведення моніторингових досліджень біорізноманітності Парку спільно з науковими працівниками природничого факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка та інших вузів.

 

 

 

 

              --//--

 

 

 

 

           --//--

4.

Проведення консультування кур- сових робіт студентів природни – чого факультету Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка та інших вузів.

 

 

 

            --//--

 

 

 

           --//--

5.

Створення екологічних маршру –тів по території парку та за його межами.

 

           --//--

 

          --//--

6.

Участь у Всеукраїнських кон -курсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування з питань розвит-ку туристичної інфраструктури Гадячини

 

 

 

           --//--

 

 

 

        --//--

7.

Висвітлення в ЗМІ етапів розвитку туризму, охорони та рекреаційного використання природних комплексів Парку

 

 

          --//--

 

 

       ---//--

8.

Виготовлення буклетів, листівок, туристичних путівників, інформаційних та охоронних знаків ,календарів.

60

18

20

22

Районнийбюджет

9.

Організація та проведення науко-во практичних конференцій, тренінгів, семінарів, круглих столів. Тощо.

67

20

22

25

Районний бюджет за рахунок субвенцій сільських та міської ради.

10

Організація та проведення  зарибнення річок Псел, Грунь  та інших водойм  роташованих  в межах території  РЛП «Гадяцький»

135

40

45

50

Районний бюджет за рахунок субвенцій сільських та міської ради.

 

Разом   

1976

595

658

723

 

                   

  

        Директор регіонального

 ландшафтного парку «Гадяцький»                                                           В.Г.Фролов