Печать


                                                                       

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Двадцять сьома сесія сьомого скликання)

 

 

10 листопада  2017  року

 

Про    затвердження    районної

Програми «Молодь Гадяччини»

на   2018-2020   роки

 

 

Відповідно  до  Законів  України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити районну Програму «Молодь Гадяччини» на 2018-2020 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Організацію виконання Програми покласти на відділ культури райдержадміністрації (Труш Л.В.).
 3. Контроль за його виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму (Гайдабура С.Б.).

 

 

 

Голова

районної ради                                                                      В. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

Додаток 1

до районної Програми

«Молодь Гадяччини»

на 2018-2020 роки

 

 

Напрями діяльності та шляхи реалізації  районної Програми

 «Молодь Гадяччини»  на 2018-2020 роки

 

п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн.

Очікуваний результат

у тому числі:

2018

2019

2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Розвиток громадської активності, залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування.

Підтримка громадських соціальних ініціатив

Районний бюджет

52,45

52,45

52,45

 

1

Залучення молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок до вирішення соціально значущих проблем району через виконання соціального замовлення

1.1. Забезпечити розвиток волонтерського руху в районі

2018-2020

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сільвикон-коми за участю громадських органі-зацій та їх спілок

Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання соціаль-ного замовлення на вирішення актуаль-них проблем молоді. Залучення молоді до соціально-корисної діяльності

2

Розвиток громадської активності молоді, за-безпечення постійної співпраці  органів ви-конавчої влади та місцевого самовряду-вання з дитячими, молодіжними громадськими організаціями та їх спілками, залучення їх до процесів формування молодіжної політики

1.2.1 Забезпечити зміц-нення соціального парт-нерства між органами влади всіх рівнів та мо-лодіжними організація-ми, безумовне дотри-мання положень законо-давства щодо статусу молодіжних і дитячих громадських організа-цій, залучення їх до роз-роблення і обговорення проектів рішень з питань державної молодіжної політики

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державні органи у справах молоді за участю громадських організацій та їх спілок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення  активності молоді, громадських організацій та їх спілок, органів учнівського та студентського самоврядування в процесах прийняття рішень щодо реалізації сімейної та молодіжної політики району

3

Розвиток учнівського та студентського самоврядування

1.3. Сприяти створенню умов для забезпечення діяльності та розвитку органів учнівського і студентського самоврядування

2018-2020

Відділ   освіти райдержадміністрації

 

 

 

 

Збільшення кількості молоді, залученої до громадського життя в навчальних закладах району

2. Розвиток духовності, патріотизму, творчого та інтелектуального потенціалу молодих людей, організація змістовного дозвілля  молоді

1

Формування у молоді почуття патріотизму і духовності, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей. Підготовка до служби у збройних силах України

2.1.1. Забезпечити проведення заходів патріотично – виховного характеру з нагоди Дня молоді, Дня Матері, виводу військ з Афганістану, Збройних Сил України, Захисника Вітчизни, визволення Гадяччини від німецько-фашистських загарбників тощо

 

2.1.2. Організовувати

 напередодні святкування Дня Перемоги  Вахту пам’яті, у рамках якої проводити акцію «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього», молодіжні мітинги-реквієми, покладання квітів до пам’ятників загиблих, зустрічі з учасниками бойових дій, урочисті проводи до лав Збройних Сил України.

 

2.1.3. Забезпечити співпрацю громадських організацій, навчальних, просвітницьких, спортивних закладів, військово-патріотичних об’єднань в напрямку патріотичного виховання молоді, пропаганди кращих здобутків та традицій українського суспільства

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

Відділ  освіти, куль-тури  райдержадмі-ністрації,сільвиконкоми за участю громадських орга-нізацій та їх спілок

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, культури райдерж-адміністрації,

сільвиконкоми за участю громадських організацій та їх спілок

 

 

 

 

 

Відділ освіти, культури  райдержадміністрації, райвійськкомат, сільвиконкоми за участю громадських організацій та їх спілок

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальні

програми і заходи державних органів у справах молоді

 

 

 

 

 

Соціальні

програми і заходи державних органів у справах молоді

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

Сформоване у громадян  почуття патріотизму і духовності

 

2

Впровадження  пластових

 козацьких методик формування особистісних  моральних принципів

2.2.1. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на відродження та популяризацію в дитячому та молодіжному середовищі козацтва, українських народних традицій (військово-спортивна  патріотична гра «Джура»,  урочисті проводи на строкову військову службу, традиційне відзначення народних свят тощо)

2018-2020

Відділ культури райдержадміністрації, сільвиконкоми за участю громадських організацій та їх спілок

 

Соціальні

програми і заходи державних органів у справах молоді

 

2,0

2,0

 

2,0

 

Поширення передового досвіду формування особистості, збільшення місцевих дитячих та молодіжних осередків

 

 

Відродження традицій українського козацтва

3

Виявлення, підтримка і сприяння в самореалізації творчо та інтелектуально обдарованої молоді

2.3.1 Проводити молодіжні і дитячі конкурси, турніри, спартакіади, фестивалі, конкурси-огляди  творчих колективів, виставки творчих і наукових робіт учнів і студентів. Брати участь в обласних  конкурсах

2018-2020

Відділ культури   райдержадміністрації, сільвиконкоми за участю громадських організацій та їх спілок

 

Соціальні

програми і заходи державних органів у справах молоді

 

5,0

5,0

5,0

Стимулювання молоді до розвитку творчих та інтелектуальних здібностей. Виявлення та сприяння самореалізації більшої кількості обдарованої молоді

3. Правова та гендерна просвіта молодих  громадян

1

Інформаційно-просвітницька робота з питань правового та гендерного виховання дітей та молоді.

3.1.1. Проводити заходи щодо формування правової та гендерної культури молоді, а саме: семінари, «круглі столи», тренінги, громадські слухання, науково-практичні конференції (акції «Дитячий правовий марафон», районні змагання учнівських команд інтелектуальної гри «Дебати» та  брейн-рингу з правознавчої тематики, огляди-конкурси на кращу організацію правової освіти  та виховання у навчальних закладах,  заходи до Дня захисту дітей та річниці прийняття Конвенції ООН про права дитини тощо)

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ культури, служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сільвиконкоми за участю громадських організацій та їх спілок.  

 

Соціальні

програми і заходи державних органів у справах молоді

 

 

Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Програми і заходи служби у справах дітей райдержадміністрації

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

3,5

 

 

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

3,5

 

Підвищення рівня поінформованості громадян в галузі правової та гендерної культури, ознайомлення дітей з основними положеннями законодавства України та Міжнародних актів, ратифікованих  Верховною Радою України

(Конвенція ООН про права дитини  та інші)

4. Організація зайнятості молоді та розвиток підприємницьких ініціатив

1

Інформаційно-консультаційна робота серед молоді щодо вирішення проблем професійного самовизначення і працевлаштування, орієнтації  на самозайнятість і підприємницьку діяльність

4.1.1 Забезпечити проведення для молоді, в тому числі незайнятої, семінарів з питань правових гарантій працевлаштування на перше робоче місце, оволодіння технікою пошуку роботи та основ підприємницької діяльності

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, районне управління юстиції, районний центр зайнятості населення

 

 

Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-

 

 

Забезпечення професійного самовизначення молоді, зменшення кількості безробітної молоді

2

Організація вторинної зайнятості молоді

4.2.1. Забезпечити у літній період організа-цію оплачуваних гро-мадських робіт для уч-нівської та студентсь-кої молоді

2018-2020

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сільвиконкоми

 

Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

-

 

 

Залучення молоді до робітничих професій.

5. Формування здорового способу життя, запобігання негативним явищам у   молодіжному середовищі

1

Інформаційно-просвітницька робота серед дітей та молоді, спрямована на запобігання соціально небезпечним хворобам та формування навичок здорового способу життя

5.1.1. Забезпечити розроблення, видання та розповсюдження інформаційно-рекламної, методичної продукції щодо формування здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному та дитячому середовищі

 

 

5.1.2. Забезпечити проведення серед молоді профілактичної роботи за методикою «рівний - рівному» з розкриттям наслідків вживання алкоголю, токсичних і наркотичних речовин, тютюнопаління

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, відділ культури, служба у справах дітей  райдержадміністра-ції

 

 

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за участю громадських організації та їх спілок

Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Програми і заходи служби у справах дітей райдержадміністрації

 

Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

0,8

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

0,4

 

 

Збільшення кількості сімей,які ведуть здоровий спосіб життя.

2

Здійснення заходів щодо профілактики соціально-небезпечних хвороб

5.2.1. Забезпечити проведення інформаційно-пропагандистських, профілактичних, мистецьких акцій, в тому числі до Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиків та їх незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, зокрема:

лекції, тренінги для студентської та учнівської молоді;

конкурси малюнків на кращу соціальну рекламу тощо

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний центр для сім'ї, дітей та молоді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми і заходи центру соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді.

 

Програми і заходи служби у справах дітей райдержадміністрації

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донесення до громадськості інформації про епідеміологічні масштаби проблеми поширення вживання наркотичних речовин, ВІЛ/СНІДу, формування мотивації молоді до здорового способу життя, безпечної поведінки та стійкої громадської позиції щодо неприйняття наркотиків

6. Підготовка молоді до  сімейного життя, підтримка молодих сімей та молоді  соціально-вразливих категорій

1

Популяризація серед молоді сімейних цінностей та родинних традицій, підвищення престижу  сім'ї, створення умов для зміцнення її як соціального інституту

6.1.1. Забезпечити видання та розповсюдження

 серед населення району інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань збереження рівня репродуктивного здоров'я, пропаганди здорового способу життя та безпечної поведінки, планування сім'ї, пропагування родинних цінностей. 

 

6.1.2. Забезпечити проведення заходів, в тому числі до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня батька, для популяризації серед молоді сімейних цінностей та родинних традицій, виховання почуття батьківської відповідальності

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,відділ культури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,відділ культури,

сільвиконкоми за участю громадських організацій та

їх спілок

Програми і заходи

центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Соціальні

програми і заходи державних органів у справах молоді

 

 

Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

0,8

 

 

 

 

 

 

 

2.0

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

2.0

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

2.0

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

Зменшення кількості розлучень, неповних сімей та попередження соціального сирітства

2

Консультативна допомога молоді з питань шлюбу, сім'ї, виховання дітей

6.2.1. Забезпечити проведення серед молоді освітньої роботи з питань  шлюбних відносин, планування сім'ї, здорової вагітності, виховання здорової дитини з метою зменшення кількості абортів, відмов від новонароджених дітей

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

Гадяцька ЦРЛ

 

 

 

 

 

Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

0,6

0,6

0,6

Формування у молоді почуття відповідального батьківства

3

Захист інтересів сім'ї, забезпечення рівності прав і можливості членів сім'ї

6.3.1. Забезпечити підтримку сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та осіб соціально - вразливих категорій (сільська молодь, особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи, які повернулись з місць позбавлення волі, сім'ї, в яких вчинено насильство або існує загроза вчинення насильства в сім’ї та інші) через діяльність спеціалізованих служб.

 

6.3.2. Забезпечити проведення благодійних, освітньо-виховних акцій, культурно-мистецьких заходів до Дня інвалідів України, Дня Святого Миколая, новорічних та  різдвяних свят для дітей з функціональними обмеженнями.

 

6.3.3. Організувати проведення благодійних, освітньо-виховних акцій, культурно-мистецьких заходів для батьків та дітей з багатодітних, малозабезпечених та інших сімей та дітей пільгових категорій

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за участю громадських організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, сільвиконкоми за участю громадських організацій та їх спілок

 

 

 

 

 

 

 

Служби у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,відділ культури,

сільвиконкоми за участю громадських організацій та

їх спілок

 

Програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми і заходи центру соціальних служб для сім´ї, дітей і молоді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми і заходи центру соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді

 

Соціальні

програми і заходи державних органів у справах молоді

 

Програми і заходи служби у справах дітей райдержадміністрації

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,45

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

15,5

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,45

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

15,5

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,45

 

 

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

15,5

 

 

 

 

 

.

Зменшення кількості розлучень та сімей. Які перебувають в складних життєвих обставинах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальна адаптація дітей та молоді соціально вразливих категорій.

7. Забезпечення проведення моніторингу Програми та формування інформаційного простору

 

1

Формувати інформа-ційний простір для реалізації  сімейної та молодіжної політики

7.1.1. Забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів з виконання програми

2018-2020

Відділ культури райдержадміністрації, сільвиконкоми за участю громадських організацій та їх спілок

 

 

 

 

 

Можливість громадян самостійно висвітлювати життя сім'ї та молодіжного середовища. Інформування населення про роботу, яка проводиться з сім’ями та молоддю в районі

2

Активізація діяльності громади щодо вирішення проблем дітей, молоді та сімей

7.2.1. Забезпечити

 впровадження механізму інформування населення щодо змісту соціальної роботи та доступу до соціальних послуг

2018-2020

Районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

 

 

 

Збільшити поінформованість населення щодо змісту соціальної роботи та доступу до соціальних послуг

3

Контроль за виконанням заходів програми та цільовим використанням бюджетних коштів.

7.3.1. Забезпечити

 здійснення моніторингу реалізації заходів програми

2018-2020

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

 

Забезпечити максимальну ефективність проведених заходів і програм для дітей, молоді та сім'ї

                             

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу

культури райдержадміністрація                                                                                                       О.В. Панасенко

 

 

 

 

Додаток 2

до районної Програми

«Молодь Гадяччини»

на 2018-2020 роки

 

 

 

Ресурсне забезпечення

районної Програми «Молодь Гадяччини»

на  2018-2020 роки

                                                                                                                                 (тис. грн.)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Всього, витрати на Програму

в т.ч. по роках

2018

2019

2020

Районний бюджет

157,35

52,45

52,45

52,45

в тому числі:

 

 

 

 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

75,0

25,0

25,0

25,0

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

22.35

7,45

7,45

7,45

Програми і заходи служб у справах дітей

60,0

20,0

20,0

20,0

Інші джерела фінансування

-

-

-

-

Всього:

157,35

52,5

52,5

52,5

 

 

 

Головний спеціаліст відділу

культури райдержадміністрація                                               О.В. Панасенко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Двадцять сьома сесія сьомого скликання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

«Молодь Гадяччини на 2018-2020 роки»

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

м. Гадяч

2017

 

I.Загальна характеристика Програми

 

Районна Програма «Молодь Гадяччини» на 2018-2020 роки (далі -  Програма) розроблена з метою реалізації в районі сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для всебічного розвитку молодої людини, формування громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації. Ініціатором розроблення Програми є відділ культури райдержадміністрації. Програма розроблена в сукупності відповідності мети Програми пріоритетним напрямкам розвитку району, пройшла експертизу в управлінні економіки та фінансовому управлінні райдержадміністрації.

 

 1. II. Проблеми, на розвязання яких спрямована Програма

 

Молодь є активною складовою сучасного українського суспільства, адже виступає носієм інтелектуального потенціалу, основним рушійним та визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Саме від здатності молоді бути активною, дієздатною та творчою силою, залежать перспективи  на майбутнє.

Соціальне становлення та самопочуття молоді є показником соціального успіху суспільства та суттєво залежить від можливостей реалізації її потенціалу.

На сьогодні в Україні проводиться значна робота щодо підтримки молоді - вдосконалюється нормативно-законодавча база, розробляються механізми матеріальної, фінансової, соціальної та психологічної допомоги сім’ям та молодим людям, які потрапили в кризове становище.

В районі успішно здійснюється залучення учнівської молоді до наукової діяльності з вивчення історії рідного краю та народних традицій. Для обдарованої та талановитої  молоді діє музична школа, студія естетичного виховання Гадяцького училища культури. Працюють будинок  дитячої та юнацької творчості, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа.

 Здійснюється інформаційно-консультаційна робота серед молоді щодо вирішення проблем професійного самовизначення і працевлаштування, орієнтації на самозайнятість та підприємницьку діяльність.

З метою формування здорового способу життя працює лекторій, проводяться семінари-тренінги. В рамках роботи районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснюються виїзди в сільські навчальні заклади району.

В рамках роботи консультаційного пункту при пологовому відділенні ЦРЛ членам молодих сімей надаються індивідуальні соціальні послуги (консультації з питань відповідального батьківства та державних допомог сім’ям з дітьми).

В навчальних закладах району організовуються та проводяться інформаційно-просвітницькі заходи  з питань профілактики наркоманії, ВІЛ-СНІДу, алкоголізму, правопорушень.

Органами влади систематично проводяться заходи, спрямовані на на створення належних соціально-економічних умов для повноцінного і самодостатнього функціонування сім’ї, формування культури сімейних стосунків, здорового способу життя, підготовки молоді до сімейного життя, підтримку молодих сімей та молоді соціально-вразливих категорій.

Проте стан справ свідчить, що робота у цьому напрямку повинна продовжуватись, поглиблюватись, якісно змінюватись. Розв’язанню даної проблеми сприятиме прийняття відповідної  Програми.

 

III. Мета та основні завдання Програми

 

Програма розроблена з метою створення системи всебічної підтримки щодо формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення та самореалізації, забезпечення правових. гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молодої особи.

Основними завданнями Програми є:

 1. Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості та розвитку громадської активності.
 2. Створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян.
 3. Організація змістовного дозвілля молоді.
 4. Утвердження патріотизму, духовності, підвищення моральності, правова освіта та формування загальнолюдських моральних принципів.
 5. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді.
 6. Формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

 

 1. IV. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Головним розпорядником коштів є відділ культури райдержадміністрації та районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Проект Програми затверджується сесією районної ради з затвердженням бюджетних призначень по виконанню Програми та включається до Щорічної Програми економічного та соціального розвитку району. Після затвердження районною радою Програми головні розпорядники коштів надають фінансовому управлінню райдержадміністрації бюджетний запит щодо її фінансування у наступному році за рахунок коштів районного бюджету. Фінансове управління райдержадміністрації за поданням головних розпорядників коштів щорічно враховує потребу в асигнування на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його приорітетів.

 1. VI. Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

 1. Започаткувати проведення постійно діючих семінарів-тренінгів для молодих батьків та осіб, які планують одружитися з метою набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей.
 2. Забезпечити роботу консультаційного пункту при пологовому відділенні Гадяцької ЦРЛ.
 3. Щорічно проводити заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти гендерного насильства» як інформаційну кампанію за участю широкого кола громадськості.
 4. Щорічно здійснювати розробку, тиражування та розповсюдження буклетів, плакатів та іншої літератури, спрямованої на профілактику насильства в сім’ї, торгівлі людьми, гендерної дискримінації, негативних явищ в молодіжному середовищі та популяризацію сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства.
 5. Започаткувати проведення районного свята - вшанування сімейних династій з нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї.

 

 1. VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму. Координацію заходів по виконанню Програми здійснює відділ культури райдержадміністрації.

Відповідальний виконавець Програми щорічно звітує перед районною радою про фактичне виконання  заходів Програми.

 

 

 

Головний спеціаліст

відділу культури РДА                                                          О. Панасенко

 

 

 

 

П А С П О Р Т

районної  Програми «Молодь Гадяччини» на 2018-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ культури райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3.

Розробник програми

Відділ культури райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ культури райдержадміністрації

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

6.

Учасники Програми

Відділ культури райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації,

7.

Термін реалізації програми

2018 рік

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

-

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

157,35  тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

157,35  тис. грн.

9.2

коштів інших джерел

-