Печать


                                                                       

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Двадцять сьома сесія сьомого скликання)

 

 

10 листопада  2017  року

 

Про затвердження районної

Програми соціального захисту

громадян, постраждалих

внаслідок Чорнобильської

катастрофи на 2018-2020 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», враховуючи подання Гадяцької районної державної адміністрації,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну Програму соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 роки (далі -Програма), що додається.
  2. Організацію виконання Програми покласти на управління соціального захисту населення райдержадміністрації (Тарасенко В.Ю.).
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Власенко О.М.)

 

                     

 

Голова

районної   ради                                                                     В. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Двадцять сьома сесія сьомого скликання)

 

 

  

 

 

 

 

                               Районна Програма

соціального захисту громадян, постраждалих

внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 роки

 

 

                                               

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадяч

2018

  1. Загальні положення

 

      Районна програма соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок

Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 роки (далі - Програма) розроблена на  забезпечення виконання положень Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХII (зі змінами) і посилення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.     

Органами соціального захисту населення здійснюється соціальний захист постраждалих громадян за такими бюджетними програмами:

щомісячна грошова допомога на харчування громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які віднесені до 1 та 2 категорії постраждалих;

компенсація за шкоду, заподіяну здоров’ю та щорічна допомога на оздоровлення громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

доплата за роботу на радіоактивно-забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на нижче оплачувану роботу, виплата підвищених стипендій та надання додаткових відпусток;

організація санаторно-курортного лікування та оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Головними завданнями, які передбачено розв’язати Програмою, є проведення додаткових заходів, спрямованих на покращення як медичного, так і соціального захисту постраждалих громадян.

Негативний вплив соціально-економічних та екологічних факторів призводить до погіршення стану здоров’я громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема до зростання чисельності інвалідів Чорнобиля та підвищення рівня смертності серед  даної категорії громадян. Так, кількість громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи,  щороку зростає майже на 5-9 чоловік.

Прийняття Програми надасть можливість поліпшити соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

            

ІІ. Мета програми

 

Мета Програми полягає у забезпеченні адресного, комплексного підходу до вирішення потреб громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Основними завданнями Програми є:

адресний підхід до вирішення потреб громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

покращення медичного обслуговування постраждалих громадян;

покращення стану здоров’я постраждалих громадян;

посилення уваги до сімей та вдів померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

співпраця органів виконавчої влади з районним добровільним товариством «Союз Чорнобиль»;

організація та проведення заходів, пов’язаних з роковинами Чорнобильської катастрофи.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення виконання районної програми                                            та очікувані результати

 

Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади, районним добровільним товариством „Союз Чорнобиль” за рахунок коштів, передбачених у  місцевому  бюджеті на зазначену мету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме ефективнішому вирішенню потреб громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, подальшому покращенню їх соціального захисту.

 

  1. Напрями діяльності та заходи щодо соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

  1. Організаційно-правове забезпечення

1.1. Рекомендувати сільським радам розробити та затвердити сільські комплексні програми щодо посилення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також передбачити відповідні кошти на їх реалізацію за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування незаборонених законодавством.

І-ІІ квартал           щороку

протягом 2018-2020 років

Сільвиконкоми

                              

1.2.  Надавати безкоштовну консультативну допомогу з питань соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Направляти інформаційні листи щодо змін в законодавстві про соціальний захист громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Постійно 

Районе добровільне товариство «Союз  Чорнобиль»,                                                              Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації,                                                                       сільвиконкоми.

 

  1. Забезпечення соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

2.1. Здійснювати реалізацію державної політики у сфері соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Постійно

Управління  соціального захисту

населення райдержадміністрації,

сільвиконкоми

 

2.2. Забезпечити надання громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи пільг і компенсацій, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в межах бюджетних призначень.

Забезпечити  оздоровлення  громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи  в санаторно-курортних закладах.

Постійно

Управління  соціального захисту

населення райдержадміністрації,

сільвиконкоми,

районне добровільне товариство                 

«Союз Чорнобиль»

                                                            

2.3. Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і виявляти тих, хто потребує соціальних послуг та адресного вирішення виявлених потреб.

Протягом 2018-2020 років

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, сільвиконкоми,

районне добровільне товариство«Союз  Чорнобиль»

 

2.4. До 26 квітня - Дня Чорнобильської трагедії та 14 грудня  - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, продовжити практику надання грошової  допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Протягом 2018-2020 років

Районне добровільне товариство«Союз  Чорнобиль», управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, сільвиконкоми

 

                                       

                                                                         

                                                                          

  1. Медичне забезпечення громадян, постраждалих

внаслідок Чорнобильської катастрофи

3.1. Провести диспансеризацію громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи з метою визначення кількості громадян, яким необхідне санаторно-курортне лікування відповідно до „Відомчої інструкції по диспансеризації осіб, включених в державний реєстр постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи”(Національний реєстр України)

Протягом 2018-2020 років

Гадяцька центральна районна   лікарня, центр первинної медико –санітарної допомоги

 

3.2. Посилити якість обслуговування та лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в стаціонарних відділеннях центральної районної лікарні

Протягом 2018-2020 років

Гадяцька центральна районна лікарня

 

  1. Культурно-мистецькі заходи

4.1. Спільно із виконкомом Гадяцької міської ради організувати проведення районних заходів з нагоди  річниць аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня щороку

протягом 2018-2020 років

Відділ культури             райдержадміністрації, районне добровільне товариство «Союз  Чорнобиль»

                                                         

4.2. Організувати в бібліотеках району тематичні книжково-ілюстративні виставки, провести бібліографічні огляди, перегляди літератури, вечори – зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

III     квартал         щороку

протягом 2018-2020 років

 

Відділ культури райдержадміністрації, сільвиконкоми

                           

4.3. З нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС організувати проведення заходів та концертних програм з нагоди цієї дати.

Грудень  щороку

протягом 2018-2020 років

Відділ культури райдержадміністрації, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, районне добровільне товариство«Союз  Чорнобиль»

 

                                  

                                                                        

  1. Інформаційне забезпечення

5.1. Організувати висвітлення у регіональних засобах масової інформації тематичної програми до роковин з Дня Чорнобильської трагедії та проведення заходів з нагоди вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Протягом 2018-2020 років

Районна газета «Гадяцький вісник»

 

                                                                                                                                                                                                       

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації

 

                          В. Тарасенко

                       

 

                        

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

районної Програми соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок  Чорнобильської  катастрофи на 2018-2020  роки

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення прогрими

Розпорядження  голови райдержадміністрації

 від                         №         «Про схвалення  проекту районної Програми  соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок  Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 роки»

3.

Розробник програми

Управління  соціального захисту  населення  райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець програми

Управління  соціального захисту  населення  райдержадміністрації

5.

Учасники програми

Управління  соціального захисту  населення  райдержадміністрації, сільвиконкоми,

відділ культури  райдержадміністрації,

Гадяцька центральна районна лікарня,

центр первинної медико – санітарної допомоги, районне добровільне товариство   «Союз  Чорнобиль»,

районна газета «Гадяцький вісник».                                                                         

6.

Термін  реалізації програми

01.01.2018-31.12.2020

7.

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

8.

Загальний  обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  у тому числі:

Всього

2018

   рік

 2019

   рік

2020 рік

102,0

тис.грн.

34,0 тис.грн.

34,0 тис.грн.

34,0 тис.грн.

8.1

Кошти районного бюджету

90,0

тис.грн.

30,0 тис.грн.

30,0 тис.грн.

30,0 тис.грн.

8.2

Кошти інших джерел (власні надходження)

12,0

тис.грн.

4,0 тис. грн.

4,0 тис. грн.

4,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

                               Заходи щодо  реалізації програми дій соціального захисту громадян, постраждалих

внаслідок  Чорнобильської катастрофи на 2018-2020 роки

 

п/п

Перелік заходів

програми

Термін

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування, (грн.)

Очікуваний результат

 

Всього

2018

2019

2020

1

Фінансування проведення  мітингу-реквієму річниці Чорнобильської  катастрофи 26 квітня

 

Квітень

Районна державна адміністрація, районне добровільне товариство «Союз Чорнобиль»

Інші джерела, не заборонені  законодавством

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Проведення  мітингу-реквієму до річниці Чорнобильської  катастрофи

 

2

Фінансування надання матеріальної  допомоги громадянам, постраждалим внаслідок  Чорнобильської катастрофи

2018-2020

Районна державна адміністрація

Районний бюджет

90000,0

30000,0

30000,0

30000,0

Надання матеріальної  допомоги на лікування громадян, постраждалих внаслідок  Чорнобильської катастрофи

 

3

Фінансування заходів, пов’язаних із вшануванням учасників ліквідації наслідків аварії на  Чорнобильській АЕС

 

Грудень

Районне добровільне товариство «Союз Чорнобиль»

Інші джерела, не заборонені  законодавством

6000,0

2000,0

2000,0

2000,0

Проведення заходів  з вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на  Чорнобильській АЕС

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

102000,0

34000,0

34000,0

34000,0

 

 

 

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації

 

 

 

 

           Тарасенко В.Ю.