ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РІШЕННЯ

(Двадцять сьома сесія сьомого скликання)

 

 

10 листопада  2017  року

 

Про затвердження  районної

цільової Програми покращення

соціального обслуговування

найбільш вразливих верств

населення району на 2018 – 2020 роки

 

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве  самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист дітей війни», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам», «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», постанови КМУ від 05.04.2014 № 83 «Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги»,

 

РАЙОННА  РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну цільову Програму покращення соціального обслуговування  найбільш вразливих верств населення району на 2018-2020 роки (далі - Програма), що додається.
  2. Координацію роботи по виконанню програми покласти на управління соціального   захисту    населення  райдержадміністрації (Тарасенко В.Ю.)
  3. Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну  комісію районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Власенко О.М.).

 

Голова

районної  ради                                                                            В. НІКІТЕНКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Двадцять сьома  сесія

сьомого  скликання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районна цільова Програма

покращення соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення району

на 2018-2020 роки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гадяч

2017

 

І. Загальна характеристика Програми

Районна цільова Програма покращення соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення району на 2018  рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового(рідкого) палива».

Відповідно до їх положень одним із основних завдань місцевої влади є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району, здійснення ефективної адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення, підтримка кожної сім’ї, що потребує допомоги.

 

ІІ.  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Рівень якості соціальних послуг для населення України в значній кількості випадків залишається незадовільним через недостатній рівень розвитку інфраструктури ринку соціальних послуг, відсутність належного державного фінансування відповідних проектів. Державна політика регулювання якості соціальних послуг переважно реалізується через удосконалення нормативно-правової бази,  запровадження стратегічного підходу при плануванні державних видатків на соціальні послуги. Однак, всі чинники разом ще не забезпечують належного рівня якості соціальних послуг. Крім того, значна кількість мешканців району, які опинилися у складних життєвих обставинах, не мають доступу до деяких соціальних послуг.

Діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації направлена на реалізацію державної соціальної політики в районі, удосконалення методів роботи, спрямованих на підвищення рівня доходів, соціальний захист та обслуговування різних верств населення.

Щороку управлінням обслуговуються понад 20 тисяч осіб, яким надаються субсидії, 28 видів пільг та компенсацій, призначаються та виплачуються 24 види державних соціальних допомог. Призначення допомоги проводиться за Єдиною технологією прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги. З питань призначення та виплати допомог, субсидій, компенсацій відвідувачі звертаються в сектор прийому громадян (з одним пакетом документів), прийом в якому проводиться щоденно без обідньої перерви. Заявникам надана можливість попереднього запису на прийом.

На кожного отримувача державної соціальної допомоги формується особова справа, яка направляється до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області, для формування виплатних відомостей.

Станом на 01.10.2017 року на обліку в управлінні перебуває 5984 отримувачів всіх видів державних соціальних допомог.

Як один із видів адресної соціальної допомоги, надання житлових субсидій забезпечує соціальний захист малозабезпечених родин у разі підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. У опалюваний період 2017-2018 року за призначенням субсидії в районі звернулося 14763 сім’ї, з них призначено субсидії 13531 сім’ям,  за субсидією на тверде паливо готівкою звернулось 731 сім’я, призначено – 593 домогосподарствам.

На сьогоднішній день особлива увага приділяється соціальному захисту вимушених переселенців зі сходу України. Так, Урядом прийнято ряд постанов стосовно обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та надання їм адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Станом на 01.10.2017 до управління соціального захисту населення райдержадміністрації звернулося 1045 таких осіб. Допомогу призначено 246 сім’ям.

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків (ЄДАРП) зареєстровано 15762 громадянина. Законом України від 28.12.2014 №76- VII « Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» встановлено, що з 01.07.2015 року пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, перерахунку  підлягають до 10 тисяч пільгових категорій громадян. Для підтримки в актуальному стані ЄДАРП та обміну інформацією з підприємствами надавачами послуг необхідний постійний доступ до мережі Інтернет, що надасть змогу оперативно призначати державні соціальні допомоги, пільги та компенсації, підтримувати в актуальному стані ЦБІ (Центральний банк з проблем інвалідності), через який здійснюються замовлення засобів реабілітації для інвалідів та дітей - інвалідів району, яких в районі налічується  2131 особа. 

 

ІІІ. Мета Програми

Метою районної Програми є поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту малозабезпечених верств населення, громадян пільгових категорій, сімей  з дітьми.

Для здійснення якісного обслуговування малозабезпечених громадян та громадян пільгових категорій, сімей з дітьми необхідно підтримувати безперебійне функціонування установи, що можливе за наявності належної матеріально-технічної бази. Проте фінансування діяльності управління соціального захисту з державного бюджету є дуже обмеженим.

З 01 травня 2015 року суттєво спрощено порядок призначення субсидій, зокрема, скасовано обмеження щодо майнового стану сім’ї. В умовах зростання кількості звернень за призначенням субсидій для забезпечення чіткої і безперебійної роботи управління соціального захисту населення та своєчасного призначення субсидій, необхідне придбання канцелярських товарів, паперу, витратних матеріалів для функціонування офісної техніки, виготовлення повідомлень про розмір призначеної субсидії для направлення кожній сім’ї, бланки заяв та декларацій. 

З метою недопущення зростання соціальної напруги в районі та  ефективного вирішення питання призначення субсидій розроблена дана Програма.  Досягнення зазначеної мети здійснюється шляхом реалізації заходів до районної цільової Програми покращення соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення району на 2018-2020 роки (додається).

 

  1. IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

строки та етапи виконання Програми

Основним завданням Програми є реалізація соціального захисту  та соціального забезпечення найбільш вразливих верств населення району в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги.

Програма виконується в один етап. Строк реалізації Програми – 2018-2020 роки.

 

  1. V. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності, заходи Програми, виконавці та терміни їх виконання визначені у додатку до Програми.

 

  1. VI. Оцінка ефективності виконання заходів Програми

Реалізація цільової програми забезпечить реалізацію державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення, підвищить ефективність та оперативність отримання всіх державних соціальних стандартів.

В результаті виконання програми передбачається досягнення певного соціального ефекту, а саме: надання якісних соціальних послуг понад 20 тисяч заявників.

 

VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною  державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань соціального захисту населення та охорони  здоров’я.

 

 

 

 

 

Паспорт

районної цільової Програми покращення соціального обслуговування  найбільш вразливих верств населення району на 2018-2020 роки

 

1.

Ініціатор розробки Програми

Гадяцька районна державна  адміністрація

2.

Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку Програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації ____________                                            про схвалення проекту Районної цільової програми покращення  соціального обслуговування  найбільш вразливих верств населення району на 2018-2020 роки

 

3.

Замовник  Програми

Гадяцька районна рада

4.

Розробник Програми

Управління соціального захисту  населення райдержадміністрації

5.

Співрозробники  Програми

 

                            -

6.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту  населення райдержадміністрації

7.

Термін  реалізації Програми

2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації Програми, всього  у тому числі:

 

                1691088 грн.

9.1

Кошти районного бюджету

                1691088 грн.

9.2

Кошти інших джерел (власні надходження)

                -

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Додаток до Програми

 

Напрями діяльності та заходи районної цільової Програми

покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення району на 2018-2020 роки

 

   №  п/п

Назва напряму діяльності      (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

 

Виконавці

 

Джерела

фінансування

Орієнтовна сума фінансування

 

Очікуваний результат

ВСЬОГО

У тому числі

2018

2019

2020

 1.

Своєчасне та якісне  отримання   субсидій , пільг, компенсацій,  всіх видів державних соціальних допомог  заявниками

 1.     друк бланків заяв, декларацій для  призначення   різних видів державних соціальних допомог за єдиною заявою, придбання канцелярських  виробів та витратних  матеріалів  для  функціонування  офісної  техніки

Управління соціального захисту населення райдерж-

адміністрації

Районний

бюджет

 

150000

45000

 

 

 

 

 

 

 

50000

55000

 

 

 

 

 

 

 

Охопити якісним обслуговуванням  понад 20 тисяч

заявників найбільш  вразливих верств  населення в ході   реформування  системи надання  житлових субсидій.

 

 

 2. Забезпечити організацію та фінансування строкових робіт з інформування населення району стосовно порядку отримання житлових субсидій та технічної підготовки документації,  кур’єрської доставки документів та запитів 

Управління соціального захисту населення райдерж-

адміністрації

 

Районний

бюджет

 

1541088

465696

 

 

 

 

 

 

 

 

521952

553440

 

 

 

 

 

 

 

 

Охопити якісним обслуговуванням  понад 20 тисяч

заявників найбільш  вразливих верств  населення в ході   реформування  системи надання  житлових субсидій.

 

Всього коштів

 

 

 

1691088

    510696

571952

      608440

 

                     

Начальник управління                                                                                                                   В. Тарасенко