ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(   Дев’ята сесія сьомого скликання)

 24 червня 2016 року

 

Про зміни до Програми

забезпечення виконання

Гадяцькою районною

державною адміністрацією

делегованих їй районною радою

повноважень на 2016 рік

 

          Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2016 рік ( далі - Програма) виклавши розділ 5» Фінансове забезпечення програми» та пункти 1,2,7,8 розділу 6 в новій редакції (додається).
  2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, передбачати в районному бюджеті кошти на фінансування заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін,соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном

(Цимбал А.Г).

 

 

Голова

районної ради                                                                                                                                                                                              В. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

забезпечення виконання Гадяцькою районною

державною адміністрацією делегованих їй

районною радою повноважень на 2016 рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Ініціатори розроблення Програми

Гадяцька районна державна адміністрація

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення сесії Гадяцької районної ради від 24.06.1998 року „Про делегування повноважень районній державній адміністрації ”.

Розробник Програми

Гадяцька   районна державна адміністрація

Відповідальний виконавець Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Учасники Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Термін реалізації Програми

2016 рік

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

Основні джерела фінансування Програми, районний бюджет , грн.

283765,00

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

 

Програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень на 2016 рік фінансується за рахунок коштів районного бюджету.

Обсяг фінансування Програми становить   283765,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. Перелік заходів, обсяги фінансування Програми

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів Програми з виконання завдання

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовані обсяги     фінансування з районного бюджету, грн

Очікувані результати

 

 

1

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень з виїздом на місця.

Придбання паливно-мастильних матеріалів

Районна державна адміністрація, її управління та відділи

В т.ч

Апарат райдержадміністрації

Відділ агропромислового розвитку

 

Протягом 2016 року

66000

 

 

 

 

65000

 

1000

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, забезпечення збалансованого економічного розвитку району

2

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації їх роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій.

 

Придбання паперу, конвертів, марок,

канцелярського приладдя, підписка періодичної преси

Районна державна адміністрація, її управління та відділи

В т.ч

Апарат райдержадміністрації

Відділи райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

      

Протягом 2016 року

62492

 

 

 

 

32500

 

9992

10000

 

10000

Вдосконалення діяльності шляхом впровадження нових методів та підходів у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, ефективне використання трудових і фінансових ресурсів

7.

Забезпечення охорони   та пожежної безпеки, зберігання архівних документів

Оплата послуг по охороні приміщення та оплату спостерігання за пожежною автоматикою та технічне обслуговування системи протипожежного захисту, придбання архівних стелажів, грати на вікно

Районна   державна адміністрація, її управління та відділи

В т.ч.

Відділи адміністрації.

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

 

Протягом 2016 року

52212

 

 

 

30012

10200

 

12000

Забезпечення збереження документів матеріалів, архіву, та основних засобів.

8.

Забезпечення сприятливих умов межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації   роботи, вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій

Проведення розрахунків за спожиті енергоносії, придбання печаток

Районна   державна адміністрація, її управління та відділи

В т.ч.

Апарат райдержадміністрації

Відділи райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення

Протягом 2016 року

37696

 

 

 

 

5000

 

9696

 

23000

 

 

Разом

 

Районна державна адміністрація, її управління та відділи

в т. ч.:

Апарат райдержадміністрація

Відділи райдержадміністрації

Фінансове управління

Управління соціального захисту населення

Відділ агропромислового розвитку    

Відділ освіти

 

 

283765

 

 

 

116400

 

62075

35590

 

64200

 

4000

1500