ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(Дев´ята позачергова сесія сьомого скликання )

 

 24 червня 2016 року

 

Про внесення змін до районної

Програми оздоровлення та

відпочинку дітей на 2016-2019 роки

 

         Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, статті 3 Закону України " Про державну допомогу сім’ям з дітьми" .

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2019 роки (далі - Програма), а саме:

         затвердити Порядок направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету в новій редакції (додається).

  1. Організацію виконання рішення покласти на відділ культури райдержадміністрації ( Труш Л.В.), контроль за його виконанням на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму (Гайдабура С.Б.).

 

 

Голова

районної ради                                                                                                                                                                                       В.НІКІТЕНКО

 

                                                                         Додаток 1

                                                                           до рішення районної ради

(Дев'ята позачергова сесія                                                             сьомого скликання)

                                                                        

 

 

Порядок

направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів районного бюджету

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає організацію підбору та направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - ДЗОВ).

1.2. До ДЗОВ направляються діти віком від 7 до 18 років.

1.3. Кошти районного бюджету спрямовуються відділом культури (далі – Відділ) на організацію оздоровлення та відпочинку:

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

бездоглядних та безпритульних дітей;

дітей, що опинились в складних життєвих обставинах;

дітей-інвалідів;

дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей;

дітей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у Полтавській області;

дітей, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій;

дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітей, які перебувають на диспансерному обліку;

талановитих та обдарованих дітей – переможців та призерів міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, турнірів, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій;

дітей, працівників агропромислового комплексу;

дітей працівників бюджетної сфери (далі - діти пільгових категорій).

1.4. Путівки до дитячих закладів району, та за його межами, придбані за рахунок коштів районного бюджету, надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 80 чи 70 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх заміняють) або інших джерел, не заборонених законодавством до початку оздоровчої зміни на рахунок визначених дитячих закладів району та за його межами.

1.5. Організація оздоровлення та відпочинок дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи здійснюється з урахуванням вимог Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2000 №800.

 

 

  1. II. Механізм розподілу путівок до дитячих закладів району

та за його межами

 

2.1. Направлення дітей пільгових категорій до дитячих закладів району та за його межами здійснюють відповідальні працівники Відділу культури райдержадміністрації за реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей з урахуванням того, що за рахунок коштів районного бюджету дитина має право на забезпечення путівкою до дитячих закладів один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджетів.

2.2. Начальник Відділу своїм розпорядчим документом призначає працівника, на якого покладають обов'язки щодо підбору та направлення дітей до дитячих закладів району та за його межами відповідно до вимог цього Порядку.

2.3. Відділ забезпечує формування бази даних відповідних категорій дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку, і керується цими даними для підбору та направлення дітей до ДЗОВ.

 

III.   Процедура надання дітям путівок

для оздоровлення та відпочинку в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку району та за його межами

 

3.1. Відповідальні працівники Відділу формують списки дітей, які пропонують для направлення до дитячих закладів району та за його межами і подають їх на затвердження до голови, або заступника голови райдержадміністрації згідно розподілу функціональних повноважень мінімум за 7 днів до початку зміни.

3.2. Підставою для надання дитині безоплатної путівки до дитячих закладів або з частковою оплатою за рахунок районного бюджету та внесення її до списку є документи, зазначені в пунктах 4.1.1.- 4.1.14. розділу IV цього Порядку, які мають зберігатися в Відділі протягом трьох років.

  1. 3. У разі відсутності безоплатних путівок на бажання батьків (осіб, які їх заміняють) дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки, може отримати путівку з частковою оплатою вартості.

3.4. Дитина пільгової категорії має право на отримання путівки за місцем проживання ( відповідно до довідки про склад сім´ї, виданої сільською радою).

3.5. Відділ вносить пропозиції щодо направлення дітей до дитячих закладів району та за його межами за безоплатними путівками і путівками   з частковою оплатою вартості, складає списки дітей, які направляються до визначених закладів, за встановленою формою згідно з додатком.

3.6. Районний штаб з організації оздоровлення та відпочинку дітей розглядає пропозиції Відділу щодо направлення дітей до ДЗОВ, а голова штабу (заступник голови райдержадміністрації) затверджує сформовані Відділом списки дітей, які направляються до визначених ДЗОВ.

3.7. На підставі сформованих списків відповідальним працівником заповнюються повідомлення про направлення дітей до відповідного ДЗОВ, які засвідчуються підписом керівника Відділу і печаткою.

3.8. Оформлені Відділом належним чином путівки передаються батькам.

 

  1. IV. Перелік документів,

необхідних для отримання путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку району та за його межами

 

4.1. До Відділу подаються відповідні документи:

4.1.1. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.2. Для дітей з малозабезпечених сімей, сім'ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.3. Для дітей, які виховуються в сім’ях внутрішньо переміщених осіб та фактично проживають у Полтавській області:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видана на одного з батьків (осіб, що їх заміняють), з зазначенням у ній відомостей про дитину;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.4. Для дітей, які виховуються в сім’ях учасників бойових дій:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення учасника бойових дій, видана на одного з батьків, або копія посвідчення члена сім’ї загиблого;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.5. Для дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків, та дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.6. Для дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.7. Для дітей з багатодітних сімей, які не одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.8. Для бездоглядних та безпритульних дітей:

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (довідка з Притулків для неповнолітніх);

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.9. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

клопотання територіальної громади.

4.1.10. Для талановитих і обдарованих дітей (переможці та призери міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, турнірів, тощо):

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення переможця(ів) чи призера олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, турніру, спартакіади міжнародного, всеукраїнського, обласного, районного рівнів, отриманих за останні 2 роки.

довідка з дитячого творчого колективу та/або спортивної команди про участь дитини у діяльності та досягненнях колективу/команди в олімпіадах,конкурсах, фестивалях, змаганнях, спартакіада, за підписом керівника закладу, до якого належить колектив/команда (для членів дитячих творчих колективів та спортивних команд):

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.11. Для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання навчального закладу з копіями табелів успішності учня/учениці, отриманих за останні 2 роки;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.12. Для лідерів дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

клопотання керівного органу громадської організації.

4.1.13. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка встановленого зразка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.1.14. Для дітей, працівників бюджетної сфери та дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села:

копія свідоцтва про народження дитини;

список дітей, затверджений керівником галузі або галузевого профспілкового комітету;

довідка про склад сім´ї;

копія паспорта одного з батьків (заявника);

згода на збір та обробку персональних даних;

4.2. Зазначені в пунктах 4.1.1 - 4.1.14 цього розділу документи не потребують нотаріального засвідчення.

Копії документів засвідчуються відповідальними працівниками Відділу.

4.3. Перед відправленням діти, яким надаються путівки, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку встановленого зразка.

Батьки дитини (особи, які їх заміняють) дають письмову згоду на внесення і використання персональних даних дитини в базу даних дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім'ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо дитина  перебуває на повному державному утриманні, таку згоду дає керівник закладу, у якому виховується дитина, і засвідчує свій підпис печаткою закладу.

 

  1. V. Звітність про використання путівок

та контроль за дотриманням вимог цього Положення

 

5.1. Керівник Відділу протягом 10 днів після закінчення кожної   зміни інформує заступника голови райдержадміністрації про   використання путівок.

5.2. Контроль за виконанням цього Порядку забезпечує Гадяцька районна державна адміністрація.

 

 

 

Заступник голови

райдержадміністрації                                                     С.М. Бондаренко