ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(П'ята сесія сьомого скликання)

 

26 лютого 2016 року

 

Про затвердження районної

цільової Програми покращення

соціального обслуговування  

найбільш вразливих верств

населення району на 2016 рік

 

 

Відповідно до Законів України « Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист дітей війни», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам», «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», постанови КМУ від 05.04.2014 № 83 «Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги»,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити районну цільову Програму покращення соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення району на 2016 рік (далі - Програма), що додається.
  2. Координацію роботи по виконанню Програми покласти на управління соціального захисту населення райдержадміністрації (Тарасенко В.Ю.).
  3. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (Власенко О.М.)

    

Голова

районної ради                                                                      В. НІКІТЕНКО

 

 

Районна цільова Програма

покращення соціального обслуговування найбільш

вразливих верств населення району на 2016 рік  

 

                                  І. Загальна характеристика Програми

 

Районна цільова Програма покращення   соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення району на 2016 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 ”Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива».

Відповідно до їх положень одним із основних завдань місцевої влади є забезпечення реалізації державної соціальної політики на території району, здійснення ефективної адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення, підтримка кожної сім’ї, що потребує допомоги.

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Рівень якості соціальних послуг для населення України в значній кількості випадків залишається незадовільним через недостатній рівень розвитку інфраструктури ринку соціальних послуг, відсутність належного державного фінансування відповідних проектів. Державна політика регулювання якості соціальних послуг переважно реалізується через удосконалення нормативно-правової бази, запровадження стратегічного підходу при плануванні державних видатків на соціальні послуги. Однак, всі чинники разом ще не забезпечують належного рівня якості соціальних послуг. Крім того, значна кількість мешканців району, які опинилися у складних життєвих обставинах, не мають доступу до деяких соціальних послуг.

Діяльність управління соціального захисту населення райдержадміністрації направлена на реалізацію державної соціальної політики в районі, удосконалення методів роботи, спрямованих на підвищення рівня доходів, соціальний захист та обслуговування різних верств населення.

Щороку управлінням обслуговуються понад 20 тисяч осіб, яким надаються субсидії, 28 видів пільг та компенсацій, призначаються та виплачуються 24 види державних соціальних допомог. Призначення допомоги проводиться за Єдиною технологією прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги. З питань призначення та виплати допомог, субсидій, компенсацій відвідувачі звертаються в сектор прийому громадян (з одним пакетом документів), прийом в якому проводиться щоденно без обідньої перерви. Заявникам надана можливість попереднього запису на прийом.

На кожного отримувача державної соціальної допомоги формується особова справа, яка направляється до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області, для формування виплатних відомостей.

Станом на 01.02.2016 року на обліку в управлінні перебуває 7501 отримувачів всіх видів державних соціальних допомог.

Як один із видів адресної соціальної допомоги, надання житлових субсидій забезпечує соціальний захист малозабезпечених родин у разі підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. У опалюваний період 2015-2016 року за призначенням субсидії в районі звернулося 15052 сімей, з них призначено субсидії 14982 сім’ям, субсидію на тверде паливо готівкою призначено 617 сім’ям.

На сьогоднішній день особлива увага приділяється соціальному захисту вимушених переселенців зі сходу України. Так, Урядом прийнято ряд постанов стосовно обліку осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та надання їм адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Станом на 01.02.2016 до управління соціального захисту населення райдержадміністрації звернулося 1012 таких осіб. Допомогу призначено 666 сім’ям.

В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків (ЄДАРП) зареєстровано 18921 громадян. Законом України від 28.12.2014 №76- VII « Про внесення змін та визначення такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» встановлено, що з 01.07.2015 року пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, перерахунку підлягають до 10 тисяч пільгових категорій громадян. Для підтримки в актуальному стані ЄДАРП та обміну інформацією з підприємствами надавачами послуг необхідний постійний доступ до мережі Інтернет, що надасть змогу оперативно призначати державні соціальні допомоги, пільги та компенсації, підтримувати в актуальному стані ЦБІ (Центральний банк з проблем інвалідності), через який здійснюються замовлення засобів реабілітації для інвалідів та дітей - інвалідів району, яких в районі налічується 1136 особи.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою районної Програми є поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту малозабезпечених верств населення, громадян пільгових категорій, сімей з дітьми.

Для здійснення якісного обслуговування малозабезпечених громадян та громадян пільгових категорій, сімей з дітьми необхідно підтримувати безперебійне функціонування установи, що можливе за наявності належної матеріально-технічної бази.  Проте фінансування діяльності управління соціального захисту з державного бюджету є дуже обмеженим.

З 01 травня 2015 року суттєво спрощено порядок призначення субсидій, зокрема, скасовано обмеження   щодо майнового стану сім’ї. В умовах зростання кількості звернень за призначенням субсидій для забезпечення чіткої і безперебійної роботи управління соціального захисту населення та своєчасного призначення субсидій, необхідне придбання канцелярських товарів, паперу, витратних матеріалів для функціонування офісної техніки, виготовлення повідомлень про розмір призначеної субсидії для направлення кожній сім’ї, бланки  заяв та декларацій.

З метою недопущення зростання соціальної напруги в районі   та ефективного вирішення питання призначення субсидій розроблена дана Програма. Досягнення зазначеної мети   здійснюється   шляхом реалізації заходів до районної цільової Програми покращення   соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення району на 2016 рік

(додається).

 

  1. IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

строки та етапи виконання Програми

 

Основним завданням Програми є реалізація соціального захисту та соціального забезпечення найбільш вразливих верств населення району в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги.

Програма виконується в один етап. Строк реалізації Програми – 2016 рік.

 

  1. V. Напрями   діяльності та заходи Програми

 

Напрями діяльності, заходи Програми, виконавці та терміни їх виконання визначені у додатку до Програми.

 

  1. VI. Оцінка ефективності виконання заходів Програми

 

Реалізація цільової Програми забезпечить реалізацію державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення, підвищить ефективність та оперативність отримання всіх державних соціальних стандартів.

В результаті виконання Програми передбачається досягнення певного соціального ефекту, а саме: надання якісних соціальних послуг понад 20 тисяч заявників.

 

VII. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації.

         Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та постійною комісією районної ради з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я.

 

 

 

ПАСПОРТ

районної цільової Програми покращення соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення району на 2016 рік

 

1.

Ініціатор розробки Програми

Гадяцька районна державна адміністрація

2.

Назва, дата і номер розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку Програми

Розпорядження   голови районної державної адміністрації                                            про схвалення проекту Районної цільової Програми покращення   соціального обслуговування   найбільш вразливих верств населення району на 2016 рік

3.

Замовник Програми

Гадяцька районна рада

4.

Розробник Програми

Управління соціального захисту населення   райдержадміністрації

5.

Співрозробники Програми

-

6.

Відповідальний виконавець Програми

Управління соціального захисту населення   райдержадміністрації

7.

Термін   реалізації Програми

2016 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

9.

Загальний   обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації Програми , всього у тому числі:

 

90000грн.

9.1

Кошти районного бюджету

90000грн.

9.2

Кошти інших джерел (власні надходження)

-

 

                                                                           


 

Додаток

до рішення районної ради

(п.4 розділ ІІІ)

                                                                                                         

                                                                  Напрями   діяльності та заходи                    

районної цільової Програми покращення якості соціального обслуговування найбільш вразливих верств

населення району  на 2016 рік

 

№ п/п

Назва напряму діяльності     (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк

вико-нання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фі-     нансуван-

ня, грн.

Очікуваний результат

 

1.

Своєчасне та якісне отриман-ня субсидій, пільг, компенса-цій, всіх видів державних соціальних допомог заявниками

Друк бланків заяв, декларацій для призначення  різних видів державних соціальних допомог за єдиною заявою, придбання канцелярських   виробів та витратних   матеріалів для функціонування офісної   техніки

 

  

2016

Управління соціального захисту населення райдерж-

адміністрації

 

Районний

бюджет

 

90000,00

 

 

 

 

 

 

 

Охопити якісним обслуговуванням понад 20 тисяч

заявників найбільш   вразливих верств населення в ході   реформування системи надання житлових субсидій.

 

Всього коштів

 

 

 

 

90000,00

 

 

Начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації                                                                                                                                                 В.Ю. Тарасенко

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                                                                                                                                  Н.Г. Мигаль