ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(П’ята сесія сьомого скликання)

 

26 лютого 2016 року

 

Про внесення змін до

Регламенту Гадяцької районної

ради сьомого скликання

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Регламенту Гадяцької районної ради сьомого

скликання виклавши статтю 38 та пункт 2 статті 106 в новій редакції

(додається) та доповнивши статтю 71 абзацом «список депутатів з результатами поіменного голосування на сесії районної ради».

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, зв’язків із засобами масової інформації (Оробей В.А.).

 

 

 

Голова    

районної ради                                                                  В. НІКІТЕНКО

 

 

    

 

ЗМІНИ ДО РЕГЛАМЕНТУ

Гадяцької районної ради сьомого скликання

 

Стаття 38

  1. Рішення ради на її пленарних засіданнях приймається відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.
  2. Відкрите поіменне голосування здійснюється шляхом підняття рук для голосування, підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, яка утворюється на кожному пленарному засіданні за пропозиціями депутатських фракцій.
  3. Після закінчення кожного голосування результати підрахунків

заносяться до списку поіменного голосування, який підписується членами лічильної комісії.

Результати голосування оголошуються головуючим на сесії.

Список поіменного голосування долучається до протоколу сесії, як його невід’ємна частина.

  1. Результати відкритого поіменного голосування підлягають

обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті районної ради в день голосування у формі зведеної таблиці та надаються за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Стаття 106

  1. Відділ управління майном районної ради утворюється радою.

Рада затверджує положення про відділ управління майном районної ради.

Керівництво відділом здійснює його начальник. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється із займаної посади сесією районної ради за поданням голови.