ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(П’ята сесія сьомого скликання)

 

 

26 лютого 2016 року

 

Про затвердження Положення

про помічника - консультанта

депутата Гадяцької районної

ради та опису посвідчення

помічника – консультанта

депутата районної ради

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 29 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо помічників – консультантів депутата місцевої ради»,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про помічника – консультанта депутата Гадяцької районної ради (додаток №1).
 2. Затвердити опис посвідчення помічника – консультанта депутата Гадяцької районної ради (додаток №2).
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань місцевого самоврядування, забезпечення законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, зв'язків із засобами масової інформації (Оробей В.А.).

 

 

Голова

районної ради                                                                      В. НІКІТЕНКО

 

Додаток 1

до рішення районної ради

(П'ята сесія сьомого скликання)

                                                                             

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про помічника-консультанта депутата

Гадяцької районної ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про помічника-консультанта депутата Гадяцької районної ради (далі - депутата ради) розроблено відповідно до статті 29-1 Закону України „ Про статус депутатів місцевих рад”.

1.2. Депутат ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

1.3. Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

1.4. Помічником-консультантом депутата ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту.

1.5. Помічник-консультант депутата ради у своїй роботі керується Конституцією України, чинним законодавством, Регламентом районної ради та цим Положенням.

 

ІІ. Перебування на посаді помічника-консультанта

 

2.1. Зарахування на посаду помічника-консультанта на громадських засадах здійснюється безпосередньо депутатом ради за заявою, де зазначаються: прізвище, ім’я та по- батькові кандидата на посаду помічника-консультанта, його громадянство та освіта, домашня адреса, контактні телефони.

2.2. Помічник-консультант може бути звільнений від виконання обов’язків безпосередньо депутатом ради.

2.3. Помічнику-консультанту депутата ради за письмовим поданням депутата ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка. До подання додаються дві фотографії та заява кандидата на посаду помічника-консультанта із зазначенням: громадянства, освіти, домашньої адреси, контактних телефонів.

2.4. Посвідчення помічника-консультанта депутата ради вважається недійсним та підлягає поверненню до виконавчого апарату районної ради у разі припинення повноважень депутата ради або за його письмовим поданням.

ІІІ. Обов’язки помічника-консультанта

 

3.1. Помічник-консультант депутата ради зобов’язаний:

1) дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата ради;

2) при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата ради, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата ради;

3) дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату районної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств,установ, організацій та об′єднань громадян;

4) за дорученням депутата ради вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

5) допомагати депутату ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

6) допомагати депутату ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань;

7) надавати депутату ради організаційно-технічну та іншу допомогу, необхідну при здійснення ним депутатських повноважень.

 

ІV. Права помічника-консультанта

 

4.1. Помічник-консультант депутата ради має право:

1) входити і перебувати у приміщенні відповідної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2) одержувати надіслану на ім’я депутата ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата ради;

3) за дорученням депутата ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

4) за письмовим зверненням депутата ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою;

5) на ознайомлення за дорученням депутата з актами, прийнятими районною радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими матеріалами, що офіційно поширюються районною радою.

 

 

 

 1. V. Здійснення та припинення повноважень помічника-консультанта

 

Здійснення повноважень помічника-консультанта проводиться на підставі письмового подання депутата голові районної ради, в якому зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, освіта кандидата. До письмового подання депутата додається особиста заява, в якій зазначаються дані про дату народження, місце роботи, рід занять, адресу та контактні телефони.

Помічник-консультант припиняє повноваження:

 • за особистою заявою;
 • за письмовим поданням депутата;
 • у разі припинення повноважень депутата районної ради – з дати їх припинення.

 

VІ. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради

 

 1. Помічнику-консультанту видається посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, та використовується ним у випадках, передбачених цим Положенням.
 2. Посвідчення помічника-консультанта підписує голова районної ради. Видається воно виконавчим апаратом районної ради за письмовим поданням депутата.
 3. Посвідчення вважається недійсним і підлягає поверненню до районної ради після припинення повноважень помічника - консультанта за письмовим поданням депутата.
 4. Опис посвідчення помічника-консультанта затверджується рішенням районної ради.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                        Н. Мигаль

        

 

 

                        

Депутату Гадяцької

районної ради_____________________

_________________________________

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________

______________________________________

       (громадянство)

______________________________________

   (освіта)

мешкаю за адресою: ___________________

______________________________________

(адреса і контактні телефони)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

 

 

ЗАЯВА

 

         Прошу зарахувати мене на посаду помічника-консультанта депутата Гадяцької районної ради ____ скликання на громадських засадах                     з   «___»   __________ 20___ року.

         У разі припинення Ваших повноважень, як депутата районної ради, зобов’язуюся повернути посвідчення помічника-консультанта до виконавчого апарату районної ради.

 

 

«___»____________ 20__ року                   _____________________

                                                                                     (підпис)

 

 

 

 

 

Голові Гадяцької

районної ради

___________________

 

 

ПОДАННЯ

 

Прошу видати посвідчення помічника-консультанта депутата Гадяцької районної ради ____ скликання_________________________

                                                                                   ( прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________, ________ року народження,

громадянина України, освіта ______________________________________.

Особиста заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата районної ради на громадських засадах та 2 фотокартки додаються.

 

Депутат районної ради

 

_____________________                            ________________________

(прізвище та ініціали)                                                             (підпис)

 

 

_____   __________ 20___року

 

 

Додаток 2

до рішення районної ради

(П'ята сесія сьомого скликання)

  

 

 

ОПИС

посвідчення помічника-консультанта депутата

Гадяцької районної ради

 

Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради виготовляється у формі ламінованої листівки розміром 95х65 мм білого кольору.

У верхній частині лицьової сторони посвідчення зображено Державний Герб України. Нижче трьома рядками вміщено текст такого змісту:

«ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

сьомого скликання

ПОСВІДЧЕННЯ № ____»

Номер посвідчення складається з цифр, що відповідають цифрам номера посвідчення депутата районної ради та порядкового номера помічника-консультанта, розміщений через знак « - ».

У центральній частині лицьової сторони посвідчення напис чорним кольором – прізвище, ім′я, по батькові помічника – консультанта депутата районної ради. Нижче текст « Помічник – консультант депутата районної ради   та прізвище, ім′я, по – батькові депутата »

У верхній лівій частині зворотної сторони посвідчення міститься кольорова фотографія помічника-консультанта депутата районної ради розміром 3х4 см, нижній правий кут якої накривається гербовою печаткою Гадяцької районної ради.

Під фотографією, у центральній частині   вміщено напис «Голова районної ради», праворуч від якого відведено місце для підпису, із зазначенням прізвища.

У нижній частині зворотної сторони посвідчення розміщено напис: «Дійсне до___», де вказується термін закінчення дії посвідчення.

Лицьова та зворотня сторони посвідчення виконані з білого паперу.

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату районної ради                                         Н. Мигаль

 

 

 

 

                                               Зразок

 

                Лицьова сторона                                               Зворотня сторона

 

ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

сьомого скликання

ПОСВІДЧЕННЯ № 1-1

 

ІВАНОВ

Іван Іванович

Помічник-консультант депутата районної ради

Петрова П.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова

районної ради                       В.Нікітенко

 

Дійсне до „___” _________ 20___ року