ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

 

РІШЕННЯ

(П’ята сесія сьомого скликання)

 

26 лютого 2016 року

 

Про Програму покращення

умов обслуговування платників

Гадяцького району та збільшення  

надходжень до Державного та

місцевих бюджетів на 2016 - 2019 роки

 

 

 

         Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»»,   «Про державну податкову службу»,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму покращення умов обслуговування платників

Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016 - 2019 роки (далі – Програма).

         2.Райдержадміністрації при щорічному фінансуванні даної Програми 50% коштів проводити за рахунок вільних лишків районного бюджету в першому півріччі року, а решту – за рахунок перевиконання доходів районного бюджету відповідного року.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально – економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном (Цимбал А.Г.).

 

Голова

районної ради                                                                 В. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

ПРОГРАМА

покращення умов обслуговування платників  Гадяцького району

та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів

на 2016 - 2019 роки

 

 

Загальні положення

Україна сьогодні прямує шляхом побудови нової конкурентоспроможної економіки. Створення нових робочих місць, підвищення зарплат та пенсій, доступність якісної освіти й медицини, забезпечення окремим житлом кожної родини – ось ті перспективи, на які зорієнтована вітчизняна економіка.

Для стабільного розвитку ринкових економічних відносин і втілення зазначених цілей необхідною умовою є виховання високої податкової культури населення. Завдяки цьому, а також підтримці органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, в ході загальної широкомасштабної модернізації фінансової системи України завдання по наповненню доходної частини бюджетів усіх рівнів виконуються.

Програма покращення умов обслуговування платників податків Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016 - 2019 роки ініційована та розроблена Гадяцькою ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області (далі – Гадяцька ОДПІ).

Тісна взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з органами державної фіскальної служби забезпечить не лише повноцінне та своєчасне наповнення бюджетів, а й сприятиме створенню сприятливих умов для платників податків в Центрі обслуговування платників податків, вихованню високої податкової культури населення, підвищенню рівня добровільної сплати податків, та, як наслідок, зміцненню добробуту Гадяцької громади.

Перш за все, Програма націлена на повне та якісне надання населенню інформаційних послуг з питань політики державної фіскальної служби, поліпшення умов обслуговування платників податків, створення зручних умов для виконання податкових обов'язків кожним громадянином та підвищення рівня добровільної сплати податків.

Програма спрямована на втілення у практику сучасних підходів, нової філософії у взаємовідносинах влади з суспільством.

Пріоритети роботи Гадяцької ОДПІ:

       1.Удосконалення системи адміністрування платників податків і зборів. Запровадження електронних сервісів обслуговування платників податків та нових моделей супроводження великих платників податків.

       2.Стимулювання інвестиційного клімату, росту економіки, створення рівних конкурентних умов. Неупереджене, справедливе (стосовно усіх платників) застосування чинного законодавства, унеможливлення корупційних проявів.

       3.Забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів.

       4.Стабілізація податкового законодавства. Ініціювання удосконалення законодавчих змін здійснювати у тісному діалозі з бізнесом і громадськістю, знаходити паритет інтересів держави і підприємців.

       5.Підвищення податкової культури і її пропаганда серед усіх учасників податкового процесу.

У 2012 році у Гадяцькій ОДПІ було відкрито Центр обслуговування платників, який на сьогоднішній день обслуговує 656 юридичних осіб 1398 фізичних осіб - підприємців. Відповідно до Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування” із змінами та доповненнями з 01.10.2013 р. на органи ДФС України покладено обов'язок щодо адміністрування єдиного соціального внеску. Починаючи з 01 жовтня 2013 року головний офіс Гадяцької ОДПІ обслуговує додатково 2979 страхувальників.

Таким чином, стала потреба в придбанні потужної техніки для обробки даних податкової звітності суб’єктів господарювання. Для цього необхідно придбати комп’ютерну техніку для безперебійної обробки даних податкової звітності суб’єктів господарювання .

Гадяччина традиційно займає одне з пріоритетних місць в області по частці доходів, що надходять до загальнодержавної скарбниці. В 2015 році показники збору податків в усіх сферах економіки району значно перевищили минулорічні.

Зокрема, в добувній промисловості збір податків до бюджетів усіх рівнів за 11 місяців 2015 року збільшився на 1,1 млрд. грн., або в 2,1 разів; в сільському господарстві - на 32,7 млн. грн., або на 84,6 %; у сфері торгівлі – на 39,7 млн. грн., або в 3,5 разів, в сфері державного управління й оборони, обов’язкове соціальне страхування – на 32,3 млн. грн., або на 35,2%, в будівництві – на 7,1 млн. грн., або на 46%.

Аналіз стану збору податків за 11 місяців 2015 рік до бюджетів усіх рівнів показав, що Центральним відділенням Гадяцької ОДПІ мобілізовано податків на загальну суму 2,3 млрд. грн., що перевищує минулорічний рівень збору податків на 1,1 млрд. грн.

За 11 місяців 2015 року до місцевих бюджетів Гадяцького району надійшло 113,0 млн. грн. податків і зборів, що на 22,0 млн.грн. перевищує показники минулого року. Додатково до доведеного розпису доходів мобілізовано до місцевих бюджетів 16,2 млн. грн.(+16,7%) платежів, з них податок на доходи фізичних осіб – 2,5 млн. грн (+4,6%).

Виконано планові показники по всіх основних платежах, зокрема по податку на доходи фізичних осіб місцевого бюджету (108,3%), по платі за землю (119,4%).

Відповідно до вимог діючого законодавства, працівники Гадяцької ОДПІ щороку організовують та забезпечують проведення широкомасштабної кампанії по декларуванню доходів громадян. Крім того постійно проводиться роз’яснювальна робота з роботодавцями та громадянами з метою попередження виплати заробітної плати в «конвертах».

Так, за результатами проведеної Гадяцькою ОДПІ роботи протягом 2015 року добровільно задекларували доходи 2004 громадянина району, що у порівнянні з 2014 роком більше на 35 осіб. Сума задекларованих доходів складає 48.9 млн. грн. За результатами кампанії декларування у 2015 році місцеві бюджети району додатково отримали коштів на загальну суму 794 тис. грн. що у порівнянні з 2014 роком більше на 13.9 тис. грн. (2014р. –            780.1 тис. грн.).

Разом з цим, на даний час в Гадяцькій ОДПІ, забезпеченість працівників комп'ютерною технікою не дає можливості в повному обсязі забезпечувати виконання поставлених завдань. Рівень застарілої техніки, яка потребує оновлення становить 58%.

Важливим напрямком роботи для наповнення дохідної частини бюджету та спонукання платників податків до добровільної сплати є проведення активної масово-роз’яснювальної роботи серед населення. Тільки своєчасне та кваліфіковане роз’яснення законодавства дасть позитивні наслідки в ліквідації схем тінізації та ухилення від податкових зобов’язань.

Забезпечення партнерських зв'язків з громадськістю та належний рівень агітаційно-просвітницької роботи потребує не лише високого професіоналізму від працівників державної фіскальної служби, а й належного їх матеріально-технічного забезпечення.

Зокрема, на даний час підрозділи Гадяцької ОДПІ постійно співпрацюють з 4 друкованими засобами масової інформації, 2 радіостанціями та 1 студією, та 4 веб- сайтами що діють на території Гадяцького, Зіньківського та Котелевського районів.

Проте недостатня комп'ютеризація та відсутність спеціального технічного обладнання не дають змоги в повній мірі та своєчасно проводити оперативну роботу по інформуванню громадськості щодо змін законодавства через ЗМІ та мережу Інтернет.

Запорукою ефективної співпраці між платниками податків та податковою службою є отримання платниками повних, своєчасних, та професійних консультацій щодо проблемних питань, які виникають у них в процесі ведення господарської діяльності. З цією метою до Центру обслуговування за 11 місяців 2015 року звернулося 21780 платників податків, що майже в п’ять разів більше ніж у 2014 році. Окрім цього, Центром було надано 2794 адміністративних послуг.

Забезпеченню обізнаності в діючому законодавстві та формуванню високої культури у платників податків значною мірою сприяє розповсюдження серед них друкованої продукції, розробленої та випущеної спеціалістами інспекції. Але нажаль кошти на її виготовлення в кошторисі Гадяцької ОДПІ відсутні.

Значний моральний знос комп’ютерної техніки в Гадяцькій ОДПІ не дає можливості повноцінно використовувати в роботі сучасні інформаційно-аналітичні системи та забезпечувати безперебійну обробку даних платників податків.

Комплексне розв'язання питань пов’язаних з своєчасним та повним надходженням податків до бюджетів можливе шляхом розроблення, затвердження та виконання відповідної регіональної програми на період до 2019 року.

 

Визначення проблеми на розв'язання якої спрямована програма

Програма розроблена і спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо наповнення районного бюджету та бюджетів сільських (селищних) рад, усунення причин неповної та несвоєчасної сплати податків.

В діяльності Гадяцької ОДПІ існує ряд нагальних організаційних, фінансових, матеріально-технічних та інших проблем, які потребують невідкладного розв'язання, в тому числі за участю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Саме цим обумовлена необхідність розробки і затвердження комплексної Програми покращення умов обслуговування платників Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016 - 2019 р.р. (надалі - Програма).

 

Мета Програми

Головною метою Програми Гадяцького району є створення сприятливих умов платникам для виконання ними конституційного обов’язку на належному рівні з метою своєчасного та повного наповнення бюджетів, усунення причин та умов вчинення порушень законодавства, а також налагодження дієвої співпраці територіальних органів державної фіскальної служби з місцевими органами виконавчої влади .

 

Головними напрямами Програми є:

 1. Покращення обслуговування платників (розширення та комп’ютеризація сервісних центрів), формування високої культури платників з метою сприяння розвитку підприємництва в районі;
 2. Підвищення рівня добровільної сплати податків та забезпечення стабільного і ритмічного наповнення бюджетів;
 3. Придбання потужного серверу та комп’ютерної техніки для безперебійної обробки даних платників;
 4. Удосконалення системи адміністрування податків і зборів. Запровадження електронних сервісів обслуговування платників ;
 5. Підвищення культури і її пропаганди серед усіх учасників процесу;
 6. Забезпечення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Гадяцького району з Гадяцькою ОДПІ.

 

Шляхи і засоби розв'язання проблеми, строки виконання Програми

Реалізація Програми передбачає співпрацю органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2016-2019 років.

 

Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством, відповідно до розрахунку.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

 

Організація виконання Програми

          Організаційне виконання Програми забезпечує Гадяцька ОДПІ, за участю керівництва Гадяцького районної державної адміністрації, її структурних підрозділів, територіальних органів міністерств і відомств України в районі, голів сільських та селищних рад, у межах встановленої чинним законодавством компетенції, шляхом затвердження відповідних заходів, прийняття відповідних управлінських рішень та проведення постійного моніторингу стану надходжень податків до бюджетів.

Гадяцька ОДПІ проводить узагальнення інформації про хід виконання заходів, визначених даною Програмою, раз на рік, та подає її на розгляд районній державній адміністрації та районній раді.

Хід виконання програми періодично заслуховується на засіданнях постійної комісії районної ради з питань бюджету та управління майном, сесіях ради, нарадах Гадяцької ОДПІ , засіданнях районної ради.

 

Заходи реалізації Програми

I Організаційно - правове забезпечення заходів направлених на повне та своєчасне наповнення бюджетів

1.З метою профілактики порушень податкового законодавства, проведення спільних семінарів - нарад контролюючих органів, місцевих органів виконавчої влади для платників податків з питань доведення норм Податкового кодексу України та нормативно-правових актів прийнятих на його виконання.

2.Систематичне роз'яснення через засоби масової інформації, Інтернет норм податкового законодавства запровадження нових форм роботи, спрямованих на виявлення порушень податкового законодавства та їх попередження. Висвітлення через засоби масової інформації, Інтернет інформації про порушення законодавства.

3.Співпраця з громадськістю шляхом розміщення в громадських місцях, засобах масової інформації, Інтернеті номерів контактних телефонів територіальних органів державної фіскальної служби, графіків прийому громадян посадовими особами таких органів, номерів «телефонів довіри» та « Пульсу ».

4.Надання органам місцевого самоврядування та державної влади пропозицій з питань положень щодо місцевих податків і зборів.

5.Створення умов для ефективного функціонування контролю за своєчасністю та повнотою надходжень податків до бюджетів в районі.

6.Регулярний розгляд стану виконання Програми на засіданнях службових нарадах, при необхідності надання пропозицій щодо внесення до неї відповідних змін і доповнень.

 

 1. II. Заходи по своєчасному наповненню бюджетів
 2. Забезпечення функціонування бази інформаційних даних про виявлені порушення податкового законодавства під час перевірок, розгляду та змісту скарг громадян та організацій, аналізу причин і чинників, що спричиняють їх повторність.
 3. Систематичне проведення якісних планових та позапланових, згідно чинного законодавства, контрольних заходів по дотриманню суб’єктами господарювання податкового законодавства.
 4. З метою попередження випадків виплати заробітної плати в «конвертах» суб’єктами господарювання району, здійснення контрольно – перевірочних заходів.
 5. Відпрацювання ефективних механізмів здійснення контролю за дотриманням СГД податкового законодавства з метою своєчасного надходження податків до місцевих бюджетів. Внесення пропозицій щодо наповнення місцевих бюджетів при їх плануванні на відповідний період.
 6. Забезпечення комп’ютерною та оргтехнікою, засобами зв'язку, що відповідають сучасним технічним вимогам фахівців Гадяцької ОДПІ, з метою підвищення рівня обслуговування платників Гадяччини.
 7. З метою підвищення продуктивності праці фахівців Гадяцької ОДПІ, для покращення якості та ефективності документування порушень придбання спеціальної комп'ютерної та оргтехніки.
 8. Попередження порушень законодавства, шляхом інформаційно роз’яснювальних заходів в засобах масової інформації, Інтернеті та шляхом участі в семінарах і навчаннях, що проводяться іншими органами влади.

 

III. Фінансове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення

заходів програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, незаборонених чинним законодавством, відповідно до розрахунку.

Відповідно до повноважень визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» забезпечити широку інформаційну підтримку заходів органів місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування, державної фіскальної служби, спрямованих на наповнення бюджетів. Поширювати позитивний досвід попереджувальної роботи контролюючих органів.

 

 

Система управління та контроль за ходом виконання Програми

         Виконання заходів і завдань Програми, контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює Гадяцька ОДПІ.

           Контроль за ходом виконання Програми покладається на комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально – економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном .

 

ПАСПОРТ

Програми покращення умов обслуговування платників Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів

на 2016 - 2019 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Гадяцька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Полтавській області

2.

Дата, номер і назва нормативних документів

Конституція України, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236 «Про Державну Фіскальну Службу України»

3.

Розробник Програми

Гадяцька ОДПІ

4.

Співрозробники Програми

Фінансове управління Гадяцької райдержадміністрації

5.

Відповідальні виконавці

Гадяцька районна державна адміністрація, Гадяцька районна рада, Гадяцька ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області

6.

Учасники Програми

Управління, відділи, служби районної державної адміністрації, Гадяцька ОДПІ, Управління   Державного казначейства в         Гадяцькому районі

7.

Термін реалізації Програми

2016-2019 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

400,0 тис. грн.

9.1.

В тому числі:

 

 

кошти районного бюджету

400,0 тис. грн.

 

інші джерела фінансування незаборонені законодавством

 

10.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти районного бюджету

 

 

 

Завдання Програми та результативні показники

Програма є складовою частиною комплексного вирішення питання своєчасності та повноти наповнення бюджетів, в т.ч.: підвищення рівня добровільної сплати податків, податкової культури, обслуговування платників, запобігання вчиненню порушень законодавства.

Програма передбачає здійснення (із залученням можливостей інших контролюючих, правоохоронних органів та зацікавлених відомств), дієвих заходів на таких пріоритетних напрямках з метою збільшення надходжень до бюджетів як:

         запобігання вчиненню порушень законодавства. Очікувані додаткові надходження до районного бюджету від контрольно-перевірочних заходів становитимуть 89.6 тис.грн.;

         запобігання виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації. За рахунок вжиття заходів щодо детінізації зайнятості, доходів населення та ліквідації походження тіньових коштів для виплати заробітної плати до районного бюджету очікується значне збільшення надходжень. Очікувані надходження в наступних роках до районного бюджету становитимуть 69,8 тис. грн, 102,5 тис. грн, 108,3 тис. грн;

         здійснення комплексу заходів по скороченню боргу. За результатами проведеної роботи по скороченню боргу надходження до районного бюджету плануються в сумі 321,5 тис.грн. Очікувані надходження в наступних роках до районного бюджету від вказаних заходів очікуються в сумі 973,5 тис. грн..;

         створенню сприятливих умов для платників податків в Центрі обслуговування платників податків, вихованню високої культури населення, підвищенню рівня добровільної сплати податків. В результаті підвищення рівня добровільної сплати податків очікуються додаткові надходження за період дії програми близько 7 млн.грн.;

         запровадження нових форм і методів попередження порушень законодавства;

         придбання потужного серверу для безперебійної обробки даних;

         матеріально-технічне забезпечення профілактичної та інформаційно-аналітичної роботи.

Система фінансового забезпечення даної Програми передбачає суттєве покращання обслуговування платників податків Гадяцької ОДПІ і як наслідок підвищення рівня добровільної сплати податків, збільшення надходжень до бюджетів.

        За умови реалізації переліку запланованих Програмою заходів прогнозується підвищення рівня обслуговування платників, збільшення надходжень до бюджетів.

 

 

 

Аналіз вигод та витрат

         За рахунок реалізації Програми покращення умов обслуговування платників податків Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016 – 2019 р. р. додаткові надходження податків, зборів (обов’язкових платежів) до районного бюджету за період дії програми складуть близько 9 млн. грн., будуть запроваджені нові форми і методи попередження порушень податкового законодавства, поліпшиться якість обслуговування платників податків, збільшиться кількість зареєстрованих СПД на 6 відсотків, покращиться рівень матеріально-технічного забезпечення профілактичної та інформаційно-аналітичної роботи. При цьому необхідні витрати на реалізацію запланованих Програмою заходів за період її дії складуть 400,0 тис. грн.

 

Ресурсне забезпечення програми по покращенню умов обслуговування

платників податків Гадяцького району

та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів

на 2016 - 2019 роки

Обсяг коштів, які пропонуються

             Етапи виконання програми

                             (тис. грн.)

 

     Усього

(тис. грн.)

2016 рік

2017рік

2018 рік

2019 рік

Обсяг ресурсів, усього у тому числі:

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

Обласний бюджет

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

Районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

100,0

100,0

100,0

100,0

400,0

Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

 

 

 

 

 

Кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

 

Напрямки реалізації Програми покращення умов обслуговування платників податків Гадяцького району та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2016 - 2019 роки

 

 

№ п.п.

Перелік заходів програми

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.)

Очікуваний результат

1

 

2

3

4

5

6

7

1

Придбання комп’ютерної техніки, оргтехніки

2016-2019

Гадяцька ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області

Районний бюджет

2016-100,0

2017-100,0

2018-100,0

2019-100,0

Покрашення якості документування та контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів та інших платежів до Державного та місцевих бюджетів.