Печать


                                                                       

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Двадцять третя сесія сьомого скликання)

 

Про затвердження  Районної

програми відшкодування

відсотків за кредитами, залученими

фізичними особами на впровадження

енергозберігаючих заходів на 2017-2020 роки

 

 

             Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», положень Закону України «Про енергозбереження», Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання районних (комплексних) програм, затвердженого рішенням Гадяцької районної ради п’ятого скликання від 29.07.2009 р.,   з метою підвищення ефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням та враховуючи подання Гадяцької районної державної адміністрації, 

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

              1.Затвердити Районну програму відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017-2020 роки (далі Програму), що додається.

 1. Створити комісію з відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017-2020 роки (додаток 1).
 2. Затвердити Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017-2020 роки (додаток 2).
 3. Затвердити Генеральний договір про співробітництво між Гадяцькою райдержадміністрацією та Фінансово-кредитною установою (додаток 3).
 4. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін,  соціально – економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном       (Цимбал А. Г.).

 

 

 

Голова

районної ради                                                                            В. НІКІТЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішенням районної ради

                                                                       (Двадцять третя сесія сьомого

                                      скликання)

 

 

 

 

 

Районна програма

відшкодування відсотків за кредитами,

залученими фізичними особами

на впровадження енергозберігаючих заходів

на 2017 -2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Гадяч

2017

Зміст

Вступ  ……………………………………………………………………………… 3

 1. Мета та завдання Програми ….……………………………………………….. 3
 2. Проблеми, шляхи і способи їх розв’язання ………………………………….. 4
 3. Фінансове забезпечення Програми.……………………………………………. 5
 4. Очікувані результати …………………………………………………………... 6
 5. Організація виконання, контроль ……………………………………………… 6

      Паспорт Програми  ……………………………………………………………. 7

 Додаток 1. Склад комісії з відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 -2020 роки.

Додаток 2. Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 - 2020 роки.

Додаток 3. Генеральний договір про співробітництво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

          Районна програма відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 -2020 роки (далі Програма) розроблена Управлінням агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації відповідно до положень Закону України «Про енергозбереження», державної Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 №5/2015.

Програма орієнтована на підвищення ефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням та скорочення витрат на утримання та експлуатацію житла.

Виконавець Програми – Управління агропромислового та економічного розвитку районної державної адміністрації.

У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни.

 1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів населенням в побуті шляхом відшкодування з районного та сільських бюджетів відсотків за кредитами, одержаними фізичними особами на реалізацію енергозберігаючих заходів. Це зробить більш доступними кредити для населення району, що сприятиме більш масовому впровадженню енергозберігаючих заходів в побуті, що в кінцевому результаті призведе до зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням у побуті та підвищить рівень енергонезалежності району.

Основним завданням Програми є впровадження енергозберігаючих заходів шляхом залучення коштів населення через механізм кредитування. Програмою пропонується запровадження механізму використання коштів, передбачених у районному та сільських бюджетах на відшкодування відсотків за кредитами, що надаються населенню на впровадження енергозберігаючих заходів.

Шляхами зменшення споживання природного газу та електроенергії населенням є впровадження енергоощадних заходів побуті:

- утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів (проекти теплосанації житлових будинків);

- встановлення та заміна енергозберігаючих вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій;

- встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення, альтернативних газовому опаленню, в т.ч. котлів, теплових насосів, сонячних колекторів.

 

 

 1. Проблеми, шляхи і способи їх розв’язання

Стрімкий ріст цін на енергоносії змушує населення вирішувати питання енергозбереження та енергоефективності житлових будинків, квартир. Тому зменшення споживання природного газу населенням є першочерговими завданнями. Основними шляхами зменшення споживання енергоресурсів населенням є впровадження енергоощадних заходів у побуті. Актуальним стало вжиття енергозберігаючих заходів: утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів; заміна чи реконструкція індивідуальних систем опалення, у тому числі альтернативних до газу, встановлення сучасних вікон, вхідних дверей у житлових будинках, квартирах. Враховуючи невисокий рівень доходів та низьку платоспроможність населення, впровадження заходів неможливе без підтримки держави та органів місцевого самоврядування.

Головне завдання енергонезалежності – забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням енергоефективних технологій. Основні проблеми, які виникають на сьогодні є:

- високий рівень енергоємності, значна залежність від імпортного газу;

     - місцеві (власні) природні джерела енергії обмежені запасами вугілля, нафти та газу, невеликими запасами гідроресурсів.

          За оцінками експертів потенціал економії втрат теплової енергії у будинку на  сьогодні має такий розподіл:

       Як видно, основне споживання пов’язане з опаленням будинку для компенсації теплових втрат через вікна, стіни, дах, підлогу та за рахунок вентиляції.

          Найбільшим споживачем природного газу у Гадяцькому районі є населення. Станом на 01.01.2017 року у Гадяцькому районі налічується 12 480 домогосподарств. У поточному році уже 16  домогосподарств скористалися можливістю участі у вказаній державній програмі і отримали кредити на загальну суму  299,110 тис. грн.      ( за інформацією «Ощадбанку»).

             Враховуючи загальну кількість будинків і споруд та питомі витрати енергії на їх теплозабезпечення при інтенсивному впровадженні таких заходів енергозбереження, як утеплення стін будинків, підлог, горищ та дахів, встановлення та заміна енергозберігаючих вікон, вхідних дверей, встановлення та реконструкція систем опалення, у тому числі альтернативних до газу, реально може досягти зниження витрат газу від 30% до 50%. Єдиним реальним шляхом вирішення даної проблеми є зменшення споживання газу, що забезпечить  впровадження енергоефективних технологій у приватному секторі.

           Таким стимулом може стати запровадження механізму фінансування з районного бюджету відшкодування відсотків за кредитами, залучених населенням на проведення енергоефективних заходів.

 1. Фінансове забезпечення Програми.

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (районного бюджету та субвенції сільської ради, на території якої проживає позичальник), кредитних ресурсів, коштів населення та інших джерел, не заборонених законодавством України.

На виконання вищенаведених завдань  та заходів кошти місцевих бюджетів спрямовуються на відшкодування річних відсоткових ставок за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження. Відповідно до цього механізму, відшкодування відсотків здійснюється на підставі генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою. Відшкодування здійснюється одноразово, одним платежем в розмірі 100% нарахованих відсотків по кредиту, взятому Позичальником на заходи з енергозбереження згідно з Програмою, але не більше 10 000 грн. для фізичних осіб.  У співвідношенні: районний бюджет – 50%, бюджет сільської ради (шляхом передачі субвенції) – 50 %. При неможливості співфінансування з сільського (районного) бюджету комісія розглядає питання щодо 100% відшкодування з районного (сільського) бюджету.

            Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється в межах коштів, передбачених на цю Програму на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження до Управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації реєстрів позичальників.

Обсяг коштів на реалізацію Програми щорічно визначається при затвердженні районного бюджету Гадяцького району та за потреби  коригується впродовж року в межах можливостей районного бюджету. В свою чергу, сільські ради Гадяцького району щорічно передбачають обсяг коштів на співфінансування даної Програми в межах можливостей свого бюджету. 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми

Джерела фінансування

2017 рік

тис. грн

2018 рік

тис. грн

2019 рік

тис. грн

2020 рік

тис. грн

Районний бюджет

100,00

100,00

100,00

100,00

Бюджети сільських рад Гадяцького району

100,00

100,00

100,00

 

100,00

Всього

200,0

200,0

200,0

         200,0

 

 1. Очікувані результати.

Враховуючи, що в Україні протягом десятків років сформувався великий потенціал економії, здійснення програмних енергоощадних заходів стає надзвичайно ефективним процесом. Реально можна прогнозувати на 6-річний період, що в режимі самоокупності споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення в регіоні може бути зменшено на 25- 30%.

Реалізація Програми дозволить:

Отже, саме реалізація заходів Програми значно здешевить кредити для населення на придбання енергоефективного обладнання та /або матеріалів, що в умовах постійного зростання цін і тарифів на енергоресурси стимулюватиме населення Гадяцького району до активного залучення банківських кредитів для впровадження енергозберігаючих заходів у побуті, а  це, в кінцевому результаті, призведе до значного скорочення споживання населенням енергоресурсів та зменшення обсягів призначених субсидій на їх оплату.

 1. Організація виконання, контроль.

   Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької районної державної адміністрації координує виконання заходів Програми, здійснює моніторинг та збір інформації щодо виконання Програми.

     Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т

Районної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 -2020 роки

        1.

Ініціатор розробки Програми

Гадяцька районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розробку Програми

 

Закону України «Про енергозбереження»

 

3.

 

Розробник Програми

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької районної державної адміністрації

 

4.

Учасники Програми

Фінансово-кредитні установи, населення Гадяцького району, сільради Гадяцького району

6.

Відповідальний виконавець Програми

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької районної державної адміністрації

 

7.

Термін реалізації Програми

Протягом 2017-2020 років

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет, бюджети сільських рад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

200,00 тис.грн. на кожен рік

10.

Контроль за виконанням (уповноважений здійснювати контроль за виконанням)

Гадяцька райдержадміністрація – раз у квартал, постійна комісія Гадяцької районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном – раз у рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Додаток 1  

                                                                                                                                                       

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                              Рішенням  районної ради

                                                                                              (Двадцять третя сесія

                                                                                               сьомого скликання)

  

 

СКЛАД

комісії з відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 -2020 роки

 

Шаповал

Олександр Іванович

- заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

 

Кулик Оксана Іванівна

- в.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації, заступник голови комісії

 

Опришко

Анастасія Олександрівна

- начальник Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької  районної державної адміністрації, секретар комісії

 

 

члени комісії:

 

Куліш Алла Іванівна

- генеральний  директор Гадяцького районного     

 фонду підтримки підприємництва (за згодою)

 

Мілька

Тетяна Петрівна

 

- Книшівський сільський голова

Нестеренко

Тетяна Володимирівна

- завідувач сектору містобудування, архітектури, житлово-комунальгого господарства та будівництва райдержадміністрації

 

Уманцев Олексій Володимирович

-член комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і цін,  соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном - депутат районної ради

 

 

 

                              Додаток 2

                               

                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням районної ради

                                                                            (Двадцять третя сесія сьомого

                                           скликання)    

 

Порядок

відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 -2020 роки

 1. Порядок відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, (далі – Порядок) визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на відшкодування відсотків  за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам  на впровадження енергозберігаючих технологій.
 2. Відшкодування відсотків передбачається за кредитами, залученими на термін до 3-х років.
 3. Відшкодування кредитів здійснюється на підставі Генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів районного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.
 4. Відшкодування відсотків здійснюється за кредитами, залученими на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

1) на купівлю котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу та електроенергії);

2) енергозберігаючого обладнання та матеріалів:

- радіатори опалення з терморегуляторами;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з

енергозберігаючим склом);

- рекуператори тепла вентиляційного повітря;

- вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та відповідне

додаткове обладнання і матеріали;

- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних

приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- теплові насоси;

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води.

 1. Відшкодування відсотків відбувається на підставі такого пакета документів (зберігається в кредитно-фінансовій установі і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):
 1. Вищезазначений пакет документів формує та зберігає в себе Кредитно-фінансова установа, яка видала відповідний кредит.
 2. Кредитно-фінансові установи щомісячно, не пізніше  п’ятого  числа  наступного  місяця, подають головному розпорядникові коштів районного бюджету реєстр нових Позичальників (Додаток до договору № 1), які отримали кредит на вищезазначені цілі, та пакет документів.
 3. Головний розпорядник коштів не пізніше 7 днів від дня отримання пакетів документів на відшкодування кредитів, направлених Кредитно-фінансовою установою  проводить засідання комісії/робочої групи, на якому приймає рішення про відшкодування кредиту або мотивовану відмову.
 4. Не пізніше 25 числа місяця, в якому прийнято рішення про відшкодування кредитів, головний розпорядник коштів перераховує кошти на рахунок кредитно-фінансової установи згідно поданих банком розрахунків.
 5. Відшкодування здійснюється одноразово, одним платежем в розмірі 100% нарахованих відсотків по кредиту, взятому Позичальником на заходи з енергозбереження згідно з Програмою, але не більше 10 000 грн. для фізичних осіб.
 6. Позичальник зможе отримувати компенсацію відсоткової ставки за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів лише за одним кредитним договором, виданим на придбання котлів та/або одним кредитним договором на придбання енергозберігаючого обладнання та товарів згідно з підпунктом 4.
 7. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та/або пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.
 8. Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється в межах коштів, передбачених на цю Програму в районному бюджеті на відповідний рік, та відповідно до помісячного плану асигнувань у порядку черговості надходження до Управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації реєстрів позичальників.
 9. При достроковому погашенні кредиту Кредитно-фінансова установа на наступний робочий день після його погашення повідомляє райдержадміністрацію, а залишок коштів, призначених на відшкодування відсоткової ставки за кредитом, повертати на рахунок Гадяцької райдержадміністрації.
 10. Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі «Цілі кредитування» зобов’язані зазначати: «Відповідно до Районної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 -2020 роки». Відшкодування здійснюється лише для жителів, які зареєстровані на території Гадяцького району.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 3

             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                              Рішенням  районної

                                                                                              ради

                                                                                              (Двадцять третя сесія

                                                                                               сьомого скликання)

 

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР № ___

                                                    про співробітництво

 

м. Гадяч                                                        «___» ____________ 2017 року

 

Гадяцька районна державна адміністрація  (надалі – райдержадміністрація), в особі голови Гадяцької райдержадміністрації  Олексія Володимировича  Матюшенка, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з однієї сторони та ____________________________ (надалі – Кредитно-фінансова установа) в особі ________________, який діє на підставі _________________________________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

 1. Предмет Договору

1.1 Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання райдержадміністрацією компенсації відсотків за кредитами  фізичним особам  (надалі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на впровадження енергозберігаючих заходів, в межах  Районної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 -2020 роки, затвердженої рішенням ______ сесії сьомого скликання Гадяцької районної ради    від ____  _________ 2017 року (далі – Програма), у розмірах та порядку, визначеному  цим Договором.

1.2 Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3 Райдержадміністрація одноразово, одним платежем, здійснює відшкодування відсотків за кредитами в розмірі 100% взятого Позичальником на заходи з енергозбереження згідно з Програмою, але не більше 10 000 грн. для фізичних осіб.

1.4. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше 3 (трьох) років на підставі цього Договору та поданих реєстрів.

 

 1. Основні завдання Сторін

2.1 Для  досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов’язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на відшкодування відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

 

 1. Обов'язки і права райдержадміністрації

 

3.1 Райдержадміністрація  зобов’язується:

3.1.1 Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою реєстри Позичальників, які отримали кредит на проведення енергозберігаючих заходів згідно пункту 4.1.6 цього Договору.

3.1.2 Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для компенсації за Кредитним договором, відповідно до реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно п. 3.1.1 цього Договору.

3.1.3 Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця, перераховувати кошти компенсації суми кредитів, згідно із реєстрами на транзитний рахунок ________________________________________________,  що відкритий у Кредитно-фінансовій установі ___________________________.

3.1.4 Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на погашення відсотків за Кредитними договорами.

3.1.5 Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами  умов цього Договору  за 3 дні до набрання ними чинності.

          3.1.6 Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі райдержадміністрації  у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

 3.1.7 Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

3.2 Райдержадміністрація має право

3.2.1 Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2 Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3 Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно додатком №2 до цього договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

 

 1. Обов'язки і права Банківської установи

4.1. Банківська установа зобов'язується:

4.1.1 Надавати кредити Позичальникам у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.2 Визначати суму коштів, яка необхідна для компенсації відсотків за Кредитним договором по кожному Позичальнику окремо, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору, та відобразити це у реєстрі.

4.1.3 Формувати та зберігати у Банківській установі по кожному Позичальнику, який отримав кредит у Банківській установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно переліку визначеного у додатку № 2 до цього Договору.

4.1.5 Не рідше одного разу в місяць подавати райдержадміністрації сформовані за цей час реєстри нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6 Формувати та подавати райдержадміністрації, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, реєстр Позичальників, згідно з формою (додатку №1 до цього Договору).

4.1.7 Перераховувати направлені райдержадміністрацією на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для компенсації відсоткових ставок по кредиту на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.8 Повідомляти райдержадміністрацію про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів призначених на відшкодування відсоткової ставки за кредитом, повертати на рахунок Гадяцької райдержадміністрації.

4.1.9 У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: „ Відповідно до Районної програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 -2020 роки” з подальшим переліком товарів, на які надається кредит.

4.1.10 Здійснювати заходи з популяризації Програми, щодо надання компенсації відсоткової ставки по кредиту Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі.

4.1.11 Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

 

4.2 Банківська установа має право:

           4.2.1 Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

      - невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

      - прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

 

 1. Відповідальність Сторін

         5.1 У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

5.2 Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які отримали кредит за Програмою, у реєстр згідно з додатком 1 до цього Договору.

         5.2 Райдержадміністрація не несе відповідальності за несвоєчасне, до   2-х місяців, перерахування коштів компенсації відсотків Позичальників з районного бюджету.

5.3 Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову райдержадміністрації здійснювати погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою реєстрами.

 

 1. 6. Форс-мажорні обставини

 6.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

 

 1. Строк дії Договору

7.1 Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

         7.2 Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

 

 1. Прикінцеві положення

         8.1 Будь-які зміни і доповнення  до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2 У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3 Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

 1. Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Кредитно-фінансова установа

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

 

Начальник

_______________ПІБ

М.П.

 

Гадяцька райдержадміністрація

 ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

 

 

 

Голова райдержадміністрації

 

_______________ПІБ

М.П.

 

 

                                                                                                                                                                        Додаток 1

до  Генерального договору № ____________ про співробітництво

від «___» ____________ 201_ року

 

 

 

Реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у _____________________________________

за Районною програмою відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів на 2017 -2020 роки за _______________  201__ р.

                                                                                                                    (місяць)

 

Реквізити  Кредитно-фінансової установи:

_________________

_________________

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та  по батькові

фізичної особи

 

 

Ідентифікацій

ний номер

 

Адреса будинку, в якому впроваджується захід

Відомості щодо енерго- ефективн их заходів

№ і дата Кредит

ного

договору

Строк Кредитного договору

Сума кредиту

Відсоткова ставка за користування кредитом, %

 

 

Розмір компенсації, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Кредитно-фінансова установа:                                                                            Райдержадміністрація:

“____” _____________________ 201__р.                                               “____” _____________________ 201__р.                                                                           ______________  П.І.Б.                                                                                      _____________П.І.Б.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       М.П.                                                                                                                                                               М.П.                                                                               


                                 Додаток 2

до  договору №___

про співробітництво

від «___» ____________ 201__ року

 

 

Перелік документів, для фізичних осіб,

які необхідні для відшкодування відсотків за кредитами