ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Дев'ятнадцята сесія сьомого скликання)

 

 

 

24 лютого  2017  року

 

Про затвердження Програми

підтримки та партнерства між

районною владою та суб’єктами

малого і середнього бізнесу

на 2017-2020 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та з метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, насиченню регіонального ринку товарами та послугами вітчизняного виробництва, створення нових робочих місць та враховуючи подання Гадяцької районної державної адміністрації, 

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму підтримки  та партнерства між районною владою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2020 роки (далі -Програма), що додається.
 2. Затвердити форму Заяви на участь у конкурсі на отримання часткової компенсації відсоткових ставок з районного бюджету у рамках Програми (додаток 1).
 3. Затвердити перелік документів, які подаються суб’єктами підприємництва на отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, отриманими в фінансовій установі для започаткування та ведення власної справи (додаток 2).
 4. Створити конкурсну комісію з надання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами, отриманими в фінансовій установі суб’єктами малого і середнього бізнесу та затвердити її склад (додаток 3).
 5. Затвердити форму Зведеного реєстру позичальників, які отримали кредит за Програмою на компенсацію відсоткових ставок за кредитами (додаток 4).

 

 

 

 

 1. Організацію виконання даного рішення покласти на районну державну адміністрацію, контроль за його виконанням – на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально – економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном   (Цимбал А. Г.).

 

 

 

Голова

районної ради                                                                            В. НІКІТЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення районної ради

(Дев'ятнадцята сесія сьомого скликання)

24 лютого 2017 року

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримки та партнерства між районною владою

та суб’єктами малого і середнього бізнесу

на 2017-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Гадяч

2017

 

Зміст

1.     Вступ

3

2.     Мета Програми

3

3.     Проблеми, шляхи і способи їх розв’язання

3

4.     Аналіз малого та середнього підприємництва в районі

4

5. Порядок проведення конкурсного відбору та механізм відшкодування відсоткових ставок

5

5.1. Умови конкурсу

5.2. Організаційне забезпечення конкурсного відбору

5.3. Механізм відшкодування відсоткових ставок

5

6

 

7

6.     Обсяги та джерела фінансування

8

7.     Термін дії Програми

8

8. Контроль за виконання програми

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. Вступ

 

Одним із головних факторів формування середнього класу є розвиток малого і середнього підприємництва, що гарантує стабільність економіки та підвищення рівня життя громадян. У результаті розвитку власної справи та само зайнятості знижується рівень безробіття та водночас підвищується рівень доходів населення, що сприяє зростанню сукупного попиту та збільшення обсягу виробництва. Проте, в сучасних умовах, суб’єкти малого підприємництва у своїй роботі наштовхуються з безліччю стримуючих факторів і проблем, які доводиться долати самотужки. Зокрема, це і складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів, і відсутність кваліфікованих кадрів, й наявність адміністративних бар’єрів. Крім того, розвиток малого підприємництва в значній мірі, стримується економічною ситуацією в країні.

Програма підтримки та партнерства між  районною владою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2020 роки (далі - Програма) розроблена з метою створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, насиченню регіонального ринку товарами та послугами, підвищення їх якості шляхом створення конкурентного середовища, вирішення  проблем зайнятості, в тому числі внутрішньо переміщених та вивільнених осіб, та рівня життя населення.

Активна підтримка розвитку малого і середнього підприємництва сприяє створенню нових робочих місць, збільшенню частки податкових надходжень до бюджету району, зростанню доходів.

Програма розроблена на виконання Закону України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

 

 1. Мета Програми

 

Головною метою Програми є створення сприятливих умов для інтенсивного розвитку малого та середнього підприємництва в районі та підвищення його потенціалу, усунення, в межах компетенції органу місцевого самоврядування, перешкод, що стримують подальший його розвиток, вирішення питання зайнятості, легалізації робочих місць, максимально можливе залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених категорій населення, створення умов для формування заможного середнього класу.

 

 1. Проблеми, шляхи і способи їх розв’язання

 

Основними проблемами в розвитку малого і середнього підприємництва є:

недосконалість законодавчих і нормативно-правових актів, регулюючих правові відносини в сфері підприємницької  діяльності;

складність отримання документів дозвільного характеру суб’єктами малого і середнього підприємництва;

незадовільний фінансовий стан суб’єктів малого і середнього підприємництва, складність отримання кредитів;

недостатнє ресурсне і інформаційне забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Основними заходами Програми, які направленні на вирішення питань з розвитку малого та середнього підприємництва, є:

надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткової компенсації відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами;

ресурсне і інформаційне забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва;

підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого і середнього підприємництва.

Реалізація цієї програми дозволить:

збільшити загальну кількість суб’єктів малого та середнього бізнесу по району, в тому числі  серед внутрішньо переміщених осіб;

стимулювати роботодавців до створення нових робочих місць;

провести скоординовані дії щодо зниження напруженості на ринку праці району;

розробити та реалізувати заходи, які сприяють ефективній кадровій політиці району та підвищення якості життя населення громади;

знизити соціальну напругу серед мешканців територіальних громад;

створити ефективну, прозору взаємодію між владою та бізнесом в рамках державно-приватного партнерства;

створити дієві об’єкти механізму підтримки підприємництва, що відповідають європейським стандартам.

 

 1. Аналіз малого та середнього підприємництва в районі

 

      Особливе місце в економіці району відводиться малому і середньому підприємництву, яке відіграє важливу роль у насиченні ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту, є середовищем для розвитку конкуренції, створенні додаткових робочих місць. Воно, як правило, має високу мобільність, раціональні форми управління, формує новий соціальний прошарок підприємців-власників.

 У районі на сьогоднішній день сформований значний сектор малого та середнього підприємництва. Станом на 01.12.2016 року в Гадяцькому районі нараховується 1600 підприємств малого та середнього бізнесу. Чисельність фізичних осіб – підприємців становить 890 осіб.

Протягом 2016 року суб’єктами підприємництва для потреб підприємницької діяльності укладено та перезаключено 18707 договорів оренди земельних ділянок.

Гадяцьким районним центром зайнятості, протягом 2016 року, для працевлаштування безробітних осіб суб’єктами підприємництва створено 1 нове робоче місце з подальшою компенсацією витрат роботодавцям у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Надано 4 одноразові фінансові допомоги на відкриття власного бізнесу в сумі 71,179 тис. грн.

Гадяцькою ОДПІ ГО ДФС у Полтавській області проведено 17 семінарів з питань легалізації праці та заробітної плати.

З метою інформування безробітних громадян, щодо можливості започаткування власної справи Гадяцьким районним центром зайнятості за січень – жовтень 2016 року проведено всього 52 семінари:

Як почати власний бізнес – 21

Від бізнес-ідеї до власної справи – 21

Семінар з питань організації сільського зеленого туризму – 10

 

 1. Порядок проведення конкурсного відбору та механізм компенсації відсоткових ставок

 

Програмою передбачається фінансова підтримка районною  владою суб’єктів малого та середнього підприємництва у формі часткової компенсації відсоткових ставок за рахунок коштів районного бюджету за залученими в фінансових установах кредитами (далі – часткова компенсація відсоткових ставок).

Перевага буде надаватися суб’єктам малого та середнього підприємництва, які здійснюють діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва.

Фінансова підтримка у формі часткової компенсації відсоткових ставок надається на конкурсних засадах в розмірі 80% від загальної суми нарахованих відсотків по кредиту в перший рік та 40%  від загальної суми нарахованих відсотків по кредиту протягом другого року виплати кредиту  та не може бути спрямована на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами банків, інших штрафних санкцій.

Якщо кредит отримано в фінансовій установі до початку поточного бюджетного року, то часткова компенсація відсоткових ставок здійснюється за період з початку та до кінця поточного бюджетного року, якщо кредит отримано протягом бюджетного року – з моменту отримання кредиту та до кінця поточного бюджетного року.

Визначення суб’єктів підприємницької діяльності, яким за рахунок коштів районного бюджету будуть компенсовані відсоткові ставки, здійснюється за результатами проведення конкурсу.

 

5.1. Умови конкурсу

Право на часткову компенсацію відсоткових ставок мають суб’єкти підприємницької діяльності Гадяцького району, які:

- вирішили започаткувати власну справу, або уже проводять підприємницьку діяльність; 

- дії яких спрямовані на легалізацію робочих місць.

Підтримка не може надаватися суб’єктам підприємництва, які:

 - є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

 - є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

 - здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валют;

- визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

- подали завідомо недостовірні відомості та документи;

- мають прострочену заборгованість з виплати заробітної плати, а також заборгованість перед державним і місцевими бюджетами та внесками до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

Суб’єкти підприємницької діяльності, які бажають взяти участь у конкурсі, подають конкурсній комісії у двох примірниках заявку на участь у конкурсі за формою, визначеною у додатку 1 до цієї Програми, та документи,  визначені додатком 2 до цієї Програми.

Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:       - строк окупності та економічна доцільність проекту;

 • збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 • соціальне значення проекту;
 • обсяг прибутку та рентабельність виробництва;
 • кількість додаткових робочих місць, які планується створити, з умовою збереження робочого місця до кінця строку фінансово-кредитного зобов’язання.

Пріоритетним напрямом в здійсненні часткової компенсації відсоткових ставок по кредиту є створення нових робочих місць від суми отриманого кредиту та розміру відсоткової ставки.

Таблиця 1

 

Кількість створених робочих місць, одиниць

Сума кредиту

тис., грн.

1-2

до 50,00

3-4

50,00 - 100,00

5- 6

100,00-150,00

 

 

 

5.2. Організаційне забезпечення конкурсного відбору

5.2.1. Для проведення конкурсного відбору створюється конкурсна комісія (додаток 3).

5.2.2. Конкурсна комісія проводить засідання конкурсного відбору з визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів районного бюджету будуть частково компенсовані процентні ставки.

 

5.2.3. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється Гадяцькою районною радою у друкованих засобах масової інформації та має містити інформацію щодо терміну проведення конкурсу, умов проведення конкурсу, кінцевого строку подання заявок з відповідними документами, адреси, за якою приймаються заявки з відповідними документами, телефону для довідок.

Комісія забезпечує приймання заявок на участь у конкурсі з відповідними документами протягом не менше 30-ти календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

5.2.4. Документи подаються до конкурсної комісії суб’єктом підприємництва або уповноваженою ним особою. При поданні заявки наявність всіх документів, передбачених цією Програмою, перевіряється секретарем конкурсної комісії та реєструється у книзі реєстрації учасників конкурсного відбору. Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається суб’єкту підприємництва. Книга реєстрації учасників конкурсного відбору повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена печаткою Гадяцькою районною радою.

5.2.5. Якщо подається неповний комплект документів або з порушенням вимог цієї Програми, такі документи не реєструються і повертаються претенденту із повідомленням причини повернення у день їх подання.

5.2.6. Прийняття рішення щодо визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів районного бюджету буде відшкодовано частково  процентні ставки, здійснюється конкурсною комісією в день проведення конкурсного відбору.

5.2.7. Рішення конкурсної комісії приймаються на закритих засіданнях у присутності більшості її членів відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

5.2.8. Результати конкурсного відбору оформлюються протоколом протягом наступних трьох робочих днів, який підписує голова, секретар та всі присутні на засіданні члени конкурсної комісії.

5.2.9 Переможці конкурсного відбору визначаються конкурсною комісією. Переможців конкурсу може бути декілька, їх кількість визначається окремо за результатами кожного конкурсного відбору.

5.2.10. Конкурсна комісія протягом 5 робочих днів з дня проведення конкурсного відбору письмово інформує суб’єктів підприємництва про його результати.

5.3. Механізм відшкодування відсоткових ставок

 

Компенсація частково відсоткових ставок здійснюється головним розпорядником коштів у межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті. Належну суму розпорядник коштів перераховує безпосередньо суб’єкту підприємництва – переможцю конкурсного відбору, який отримав кредит.

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури надає суб’єкту підприємництва – переможцю конкурсного відбору, витяг із протоколу для пред’явлення його банківській установі, яка надала кредит. На підставі зазначеного витягу між економічним відділом, Гадяцьким районним фондом підтримки підприємництва, суб’єктом підприємництва, та банківською установою укладається угода, у якій зазначається розмір та умови погашення відсотків за користування кредитом з урахуванням компенсації.

Кошти на компенсацію відсоткової ставки надаються суб’єкту підприємництва в межах одного бюджетного періоду. У разі, коли термін реалізації проекту перевищує один бюджетний період, питання подальшої компенсації може розглядатися в наступному бюджетному періоді за умови виділення коштів на зазначені цілі в районному бюджеті на загальних підставах. Якщо кредит отриманий до початку поточного бюджетного року, відшкодування відсотків надається з початку поточного бюджетного року, якщо кредит отримано протягом бюджетного року – з моменту отримання кредиту.

Для отримання суми компенсації відсоткової ставки банківські установи, які надали кредит, подають щомісячно відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації та Гадяцькому районному фонду підтримки підприємництва два примірники реєстрів позичальників, який взяв кредит в цій банківській установі і за результатами конкурсу отримав право на компенсацію, а також виписку банківської установи із зазначенням загальної суми кредиту, погашеної суми кредиту, загальної суми відсотків, сплаченої суми відсотків за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.

Суб’єкт підприємництва надає відділу економічного розвитку та одну копію документа про фактичну сплату відсотків, завіреного належним чином або копію платіжного доручення про сплату відсотків, завірену банківською установою.

Відділ економіки або фондом складається та затверджується реєстр компенсаційних виплат у розрізі банківських установ і подається органам казначейства разом із платіжними дорученнями для здійснення видатків на компенсацію суб’єктам підприємництва. Зазначені видатки здійснюються в установленому порядку шляхом перерахуванням коштів на рахунок суб’єкта підприємництва – переможця конкурсного відбору.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету Гадяцького району в межах щорічних запланованих асигнувань та наявних ресурсів.

 

 1. Термін дії Програми

 

Програма діє протягом 2017 – 2020 років.

За необхідності до Програми можуть бути внесені зміни та доповнення.

 

 1. Контроль за виконання програми.

 

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється  відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Гадяцький районний фонд підтримки підприємництва  та постійною комісією районної ради  з питань бюджету, фінансів і цін,  соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном.

Комісія має право протягом періоду дії кредитної угоди проводити контроль за використання коштів згідно з представленим бізнес-планом. При виявленні нецільового використання отриманих коштів, комісія може ставити питання про зняття пільг.

До моменту погашення кредиту суб’єкт підприємницької діяльності повинен щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати до відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації наступну інформацію:

 • кількість робочих місць;
 • середня заробітна плата;
 • сплата податків до бюджетів усіх рівнів та до фондів соціального страхування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт

Програми підтримки та партнерства між районною владою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2020 роки

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Гадяцька районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закону України 22.03.2012 № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

3

Розробник Програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації  

4

Співрозробники Програми

 

Фінансове управління, Гадяцький районний фонд підтримки підприємництва

5

Відповідальні виконавці Програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Гадяцький районний фонд підтримки підприємництва

6

Учасники Програми

Представники малого та середнього бізнесу

7

Термін реалізації Програми

Протягом 2017 – 2020 років

 

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

500,0 тис. грн. на кожен рік

10

Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням, строки проведення)

Гадяцька райдержадміністрація  - раз у квартал, постійна комісія Гадяцької районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном – раз у рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток 1

                                                                                                                                       

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                 Рішення районної ради

 

                                                                                                 __ _________року

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі на отримання часткової компенсації відсоткових ставок з районного бюджету у рамках Програми підтримки та партнерства між районною владою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2020 роки

 

Прошу допустити ______________________________________________________________________________

(повна назва суб’єкта підприємництва або ПІБ фізичної особи-підприємця)

 

до участі у конкурсному відборі на отримання часткової компенсації відсоткових ставок, за отриманим в фінансовій установі кредитом, з районного бюджету у рамках Програми підтримки та партнерства між районною владою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2020 роки

 

Відомості про суб'єкта підприємництва:

Керівник (назва посади, П. І. Б.) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

 

Юридична адреса ______________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження виробничих потужностей ______________________________________________________________________________

 

Телефон___________________________________факс____________________ E-mail

 

Вид діяльності (основний)_________________________________________________________

 

Код ЄДРПОУ

(ідентифікаційнийномер)_____________________________________________

 

Банківські реквізити_________________________________________________

 

З вимогами Програми підтримки та партнерства між районною владою та суб’єктами малого і середнього бізнесу на 2017-2020 роки затвердженої рішенням Гадяцької районної ради від «__»_______201   №_________, ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

Не заперечую в проведенні моніторингу виконання проекту за призначенням, залученні державних контролюючих та правоохоронних органів та в разі необхідності інших експертів.

Керівник ________________ __________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Реєстраційний № ________________ від "___" ____________ 20__ р.

                                                   

 

Додаток 2

 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                 Рішення районної ради

 

                                                                                                 __ _________року

 

 

Перелік документів, які подаються суб’єктами підприємництва на отримання часткової компенсації відсоткових ставок по кредиту отриманого в фінансовій установі для започаткування та ведення власної справи

 

Для суб’єктів МСП – фізичних осіб:

-  копію паспорту, ідентифікаційного коду;

- нотаріально засвідчену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

-  довідку  органів державної податкової служби  про стан розрахунків з бюджетом та довідки фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування про відсутність заборгованості;

- податкову звітність за минулий звітний період та попередній рік (в разі наявності);

- бізнес-план (інвестиційний проект);

  - кредитний договір;

  - документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:

 1. Рахунки – фактури.
 2. Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).
 3.    Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

 

Для суб’єктів МСП – юридичних осіб:

-  копію паспорту, ідентифікаційного коду директора підприємства;

- нотаріально засвідчені копії установчих документів (статут або положення), свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки (витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

- довідку з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України;

- форми  фінансової звітності (№ 1, 2) за останній рік та поточний звітний період з розшифровкою кредиторів, дебіторів, позабалансових зобов’язань;ї

 

- довідку органів державної податкової служби про стан розрахунків з бюджетом, та довідки фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування про відсутність заборгованості;

- бізнес-план (інвестиційний проект);

- Кредитний договір.

- Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:

- Рахунки – фактури.

- Договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія).

- Акт перевірки цільового використання коштів за кредитом;

        - Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                      Додаток 3  

                                                                                                                                                       

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                 Рішення районної ради

 

                                                                                                 __ _________року

  

 

СКЛАД

конкурсної комісії з надання часткової компенсації відсоткових ставок за  кредитами отриманими в фінансовій установі суб'єктами малого і середнього підприємництва

 

Шаповал

Олександр Іванович

- заступник голови райдержадміністрації, голова комісії

 

Кулик Оксана Іванівна

- начальник фінансового управління райдержадміністрації , заступник голови комісії

 

Опришко

Анастасія Олександрівна

-          начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації, секретар комісії

 

члени комісії:

Крат Віталій Васильович

 

-         голова Ради с/г виробників Гадяцького району (за згодою)

 

Середа Олексій Олексійович

-         виконавчий директор фермерів та приватних землевласників Гадяччини

Уманцев Олексій Володимирович

-         член комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і цін,  соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном - депутат районної ради

 

Куліш Алла Іванівна

- генеральний  директор Гадяцького районного     

 фонду підтримки підприємництва (за згодою)

 

Різун

Любов Миколаївна

- директор Гадяцького центру зайнятості (за згодою)

 

Товстий

Валентин Олександрович

- начальник  управління Пенсійного України в Гадяцькому районі (за згодою)

 

Филь

Тетяна Михайлівна

 - заступник начальника – начальник  відділу податків і зборів з фізичних осіб Гадяцької ОДПІ ГУ Міндоходів  у Полтавській обл.(за згодою)

                                                    

Цимбал

Анатолій Григорович

- голова постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів і цін,  соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління майном - депутат районної ради

 

 

 

                                                                                                                                                                                         Додаток 4

                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                                                                                        Рішення районної ради

 

                                                                                                                                                                         __ _________року

 

Зведений реєстр № ______

Позичальників, які отримали кредит у _________________________________________________________________________________

за Програмою підтримки та партнерства між районною владою та суб’єктами малого та середнього бізнесу на

2017-2020 роки на компенсацію  відсоткових ставок за кредитами

 

Реквізити  Кредитно-фінансової установи:

__________________

 

№ з/п

Назва Позичальника

 

ЄДРПОУ

 

Ціль кредиту

№ і дата Кредитного

договору

Строк Кредитного договору

Сума кредиту, грн.

Розмір компенсації,

грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

 

 

 

 

 

 

     Кредитно-фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р.                                     ________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.П.                                                                                            (посада, прізвище та ініціали)(підпис)