ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

  

РЕКОМЕНДАЦІЇ

засідання постійної комісії районної ради з

питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму

 

22.02.2018

 

Про  причини повернення

до державного бюджету

державної субвенції, виділеної

у 2017 році районному бюджету

на інклюзивне навчання

 

        Заслухавши та обговоривши  інформацію т.в.о. відділу освіти райдержадміністрації Даниленко Н.О., завідуючої районною психолого –медико – педагогічною консультацією  Шкрьоби С.В., постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму констатує той факт, що  рішенням сесії Полтавської обласної ради Додаток 4 від 06.03.2017 були затверджені кошти на інклюзивну освіту Гадяцького району , що визначені індивідуальною програмою розвитку дитини в сумі 248 285,00 грн. згідно Постанови КМУ «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» від 14.02.2017 року №88. Відділом освіти Гадяцької райдержадміністрації кошти в сумі 57445,00грн. використано на заробітну плату фахівцям та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку.  Залишок субвенції  в сумі 190 840,00 грн. було повернуто 26 грудня 2017 року в обласний бюджет з подальшим поверненням в державний бюджет .

        Відповідно до Положення про постійні комісії районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 27 листопада  2015 року та з метою створення  інклюзивного  освітнього середовища  для дітей з особливими потребами ,  постійна комісія районної ради з питань  освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму  вирішила рекомендувати:

 

1.Гадяцькій районній державній адміністрації(Матюшенко О.В.):

      1.1. Створити інклюзивно – ресурсний центр до 01.03.2018;

       1.2. Негайно  оголосити конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу освіти райдержадміністрації.

          

2.Районній психолого –медико –педагогічній консультації(Шкрьоба С.В.):

спільно з установами охорони здоров′я району – Гадяцькою ЦРЛ(Басараб О.І.), Гадяцьким ЦПМСД(Шаповал В.В.):

    2.1.  Своєчасно виявляти дітей з вадами розвитку;

   

 

 

       2.2. Рекомендувати батькам інклюзивну, індивідуальну, інтегровану або колективну форму навчання при складанні  індивідуальної програми реабілітації дитини з особливими освітніми проблемами відповідно основному захворюванню  та індивідуальним потребам цієї дитини.

      2.3.Здійснювати психолого-медико- педагогічні обстеження дітей з

метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, установлення

діагнозу і визначення умов реабілітації, корекційного навчання, виховання,

лікування, соціально-трудової адаптації.

 

 

3.Відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації, районній психолого –медико –педагогічній консультації:

    3.1.Здіснювати закупівлю засобів корекції  відповідно до Примірного переліку, затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів України № 88 від

 14.02.2017 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету  Міністрів України № 863 від 15.11.2017.

     3.2. Своєчасно виявляти та здійснювати облік дітей з вадами розвитку

(як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа

дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних

закладах);

      3.3. Надавати консультативно-методичну допомогу батькам (особам, які

їх замінюють), педагогам, лікарям, працівникам соціально-психологічних служб із питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантної поведінкою, у тому числі і тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

    3.4.Систематично проводити роз’яснювальну роботу серед населення,

працівників закладів освіти, охорони здоров’я, установ та закладів системи

праці та соціального захисту населення про необхідність раннього виявлення та

організації своєчасної допомоги дітям з вадами у розвитку.

    3.5. Забезпечити підвищення професійної компетентності вихователів,

вчителів та асистентів вчителя, що працюють в інклюзивних класах шляхом

організації роботи районного методичного об’єднання, проведення семінарів,

практикумів, тренінгів, обміну досвідом тощо.

   3.6.Вводити посади асистентів вчителя, корекційних педагогів в

загальноосвітні навчальні заклади з інклюзивним навчанням.

   3.7. Створити інформаційні ресурси з інклюзивної освіти (розділи на

шкільних сайтах) для підтримки батьків дітей з особливими освітніми

потребами у визначенні та отриманні доступу до існуючих послуг, забезпечення методичної підтримки учителів, створення умов для їх самоосвіти.

   3.8. Здійснювати профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх закладах

щодо підготовки вчителів – дефектологів у районі.

 

4.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

      4.1. Сприяти ранньому виявленню дітей з психофізичними вадами та

направляти на обстеження до психолого-медико- педагогічної консультації.

    

 

 

     4.2. Своєчасно інформувати районну психолого-медико- педагогічну

консультацію про виявлення дітей з особливими потребами.

      4.3. Направляти до районної психолого-медико- педагогічної

консультації дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-

інвалідів, для отримання рекомендацій стосовно визначення форми навчання та

навчальної програми, корекційно-розвиткових занять.

     4.4. Впроваджувати здоров’язберігаючі технології для профілактики

негативних проявів у дітей з особливими потребами.

    4.5. Проводити роз’яснювальну роботу з батьківською громадськістю з

метою раннього виявлення та подальшого супроводу дітей з вадами здоров′я.

     4.6. Організувати навчальні проекти для педагогів, учнів і батьків щодо

толерантного ставлення до дітей з особливими потребами, готовності

працювати та навчатися в інклюзивному класі.

     4 7. Залучати дітей з особливими потребами до занять у гуртках на базі

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів відповідно до стану

здоров’я, їх можливостей та здібностей.

    4.8.Забезпечити проходження педагогами, які працюють з дітьми з

особливими освітніми потребами в групах/класах з інклюзивним навчанням,

неохідного курсового  підвищення кваліфікації.

 

  1. Гадяцькій районній державній адміністрації , відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації, районній психолого –медико –педагогічній консультації

про результати розгляду  рекомендацій та вжиті заходи просимо повідомити  постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму до 10.03.2018.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Голова  постійної комісії районної

ради з питань освіти, культури.

молодіжної політики, спорту та туризму  (підписано)           С.Б.Гайдабура