Надання публічної інформації

Надання публічної інформації виконавчим апаратом Гадяцької районної ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі.

При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

 

Оформлення інформаційного запиту

Усно: зателефонувати за номером (05354)2-08-56

Письмово: надіслати поштою листа за адресою 37300, Полтавська область, м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 2 (на конверті вказувати «Публічна інформація»).

Факсом: надіслати за номером (05354)20694

Електронною поштоюнадіслати електронного листа на адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Особисто: відвідавши приміщення за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 2, приймальня районної ради (запит можна написати заздалегідь або оформити його на місці за допомогою працівників відділу).

 

Нормативні документи

УКРАЇНА ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

м. ГАДЯЧ

12.05.2011                                                                                                        № 49-р

 

 

 

Про забезпечення виконання

Закону України

«Про доступ до публічної

інформації»

 

         Керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання районною радою Закону України   «Про доступ до публічної інформації»:

  1. Встановити розпорядником публічної інформації виконавчий апарат

районної ради стосовно інформації, що була отримана або створена в процесі реалізації районною радою її повноважень, передбачених законодавством України, та знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради.

           Виконавчий апарат районної ради не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

           адресованими безпосередньо до депутатів районної ради;

           стосовно інформації до інших органів місцевого самоврядування;

          стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

  1. Визначити відповідальними:

         Пирогову Валентину Яківну – головного спеціаліста організаційного відділу виконавчого апарату районної ради – в частині прийому інформаційних запитів, надання консультації під час оформлення інформаційного запиту, реєстрації, відправлення відповіді на інформаційний запит, здійснення контролю за дотриманням термінів його виконання;

       головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату районної ради – в частині здійснення контролю за відповідністю змісту відповіді на інформаційний запит юридичним нормам;

 

          начальників відділів виконавчого апарату районної ради - в частині підготовки та надання відповіді на інформаційний запит, дотримання терміну його виконання.

  1. Керуючому справами виконавчого апарату районної ради

Нечитайло Н.О.:

          відпрацювати зміни до Регламенту районної ради на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» з наступним затвердженням на сесії районної ради;

          створити базу даних публічної інформації наявної у виконавчому апараті районної ради для задоволення інформаційних запитів громадян;

          розробити та затвердити в установленому порядку Інструкцію з отримання, реєстрації, розгляду інформаційного запиту, підготовки та дотримання термінів його виконання у Гадяцькій районній раді;

            внести відповідні зміни до посадових обов’язків працівників виконавчого апарату районної ради.

          4. Організаційному відділу виконавчого апарату районної ради

(Мигаль Н.Г.):

         оприлюднити на веб – сайті райдержадміністрації та районної ради , в районній газеті «Гадяцький вісник» інформацію про порядок доступу громадян до публічної інформації районної ради.

            5. Загальному відділу виконавчого апарату районної ради (Ходич О.В.):

          створити умови для отримання інформаційного запиту по телефону, факсом, поштою, безпосередньо від запитувача; виготовлення спеціального штампу для реєстрації інформаційного запиту; наявність бланків інформаційних запитів (для прийому інформаційних запитів в усній формі), книги реєстрації інформаційних запитів;

          ознайомити з цим розпорядженням працівників виконавчого апарату районної ради.

 

 

Голова

районної ради                                                                           О.Міняйло

 

УКРАЇНА ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

м. ГАДЯЧ

27.05.2011                                                                                                        № 53-р

                                                                     

 

Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації та Інструкції по отриманню, реєстрації і розгляду інформаційного запиту у виконавчому апараті та структурних підрозділах Гадяцької районної ради

 

 

 

 

З метою забезпечення виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”, відповідно до статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання розпорядження голови районної ради від 12.05.2011 №49-р „Про забезпечення виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації ”

1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації у виконавчому апараті та структурних підрозділах Гадяцької районної ради (додається).

2. Затвердити Інструкцію по отриманню, реєстрації, розгляду інформаційного запиту, підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання у виконавчому апараті та структурних підрозділах Гадяцької районної ради (додається).

 

 

 

Голова районної ради                                                              О.МІНЯЙЛО

 

              

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної ради

                           №

 27.05.2011   №53-р

 

ПОРЯДОК

доступу до публічної інформації

у виконавчому апараті та структурних підрозділах

Гадяцької районної ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок доступу до публічної інформації у виконавчому апараті та структурних підрозділах Гадяцької районної ради (далі – Порядок) регулює питання оприлюднення публічної інформації та забезпечення права заявника (фізичної, юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень) на доступ до публічної інформації, що зберігається у виконавчому апараті та структурних підрозділах Гадяцької районної ради.

1.2. Доступ до публічної інформації у виконавчому апараті та структурних підрозділах Гадяцької районної ради забезпечується шляхом:

        систематичного і оперативного оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та районної ради, на сторінках газети „Гадяцький вісник” або будь-якими іншими способами;

        надання інформації за запитами на інформацію.

 

2. Оприлюднення публічної інформації, що зберігається у виконавчому апараті та структурних підрозділах районної ради

 

2.1. Оприлюдненню підлягає така інформація, що зберігається у виконавчому апараті та структурних підрозділах районної ради:

інформація про виконавчий апарат та структурні підрозділи районної ради (організаційна структура, цілі, повноваження, основні завдання, фінансові ресурси);

інформація, що була отримана або створена у процесі реалізації районною радою, її органами повноважень, передбаченими законодавчими актами, та яка перебуває у володінні виконавчого апарату та структурних підрозділів районної ради;

нормативно-правові та інші акти (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті районною радою, проекти рішень районної ради, що підлягають обговоренню;

перелік послуг, що надаються районною радою, умови їх отримання;

порядок доступу до публічної інформації (порядок складання та подання запиту на інформацію, система обліку та види інформації, що зберігається в районній раді);

порядок денний засідань районної ради та її органів;

інформація про розміщення місць для роботи з документами з метою отримання інформації;

інформація про депутатів районної ради, посадових осіб виконавчого апарату та структурних підрозділів районної ради;

графік прийому громадян посадовими особами районної ради;

перелік підприємств, організацій, установ, які перебувають у сфері управління районної ради.

2.2. Оприлюдненню не підлягають:

внутрішньоорганізаційні документи (резолюції, доповідні, службові, пояснювальні записки, довідки, звіти, інформації, акти, протоколи, матеріали конкурсів, рекомендації, висновки, рецензії та ін.), пов’язані з напрямами діяльності районної ради та структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради, процесами розробки та прийняття рішень і розпоряджень;

розпорядження голови районної ради, що регламентують діяльність виконавчого апарату районної ради, а також з кадрових питань;

документи з кадрових питань;

документи бухгалтерського обліку та звітності.

2.3. Виконавчий апарат та структурні підрозділи районної ради не надають інформацію за запитами, адресованими безпосередньо до депутатів районної ради, а також інформацію, яка може бути отримана шляхом узагальнення аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2.4. Оприлюднення публічної інформації.

2.4.1. Інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та районної ради, на шпальтах газети „Гадяцький вісник” або будь-якими іншими способами.

2.4.2. Терміни оприлюднення публічної інформації:

інформація, яка підлягає оприлюдненню, публікується не пізніше 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) документа, що містить публічну інформацію;

проекти нормативно-правових та інших актів оприлюднюються не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

 

3. Надання інформації за запитами

 

3.1. Запит на отримання публічної інформації подається до районної ради на ім’я голови районної ради в усній або письмовій формі (поштою, факсом, електронною поштою, нарочним) і підлягає реєстрації та розгляду відповідно до Інструкції по отриманню, реєстрації, розгляду інформаційного запиту, підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання у виконавчому апараті та структурних підрозділах Гадяцької районної ради.

 

 

4. Оскарження дій (бездіяльності) посадових осіб

 

4.1. Рішення, дії або бездіяльність посадових осіб виконавчого апарату та структурних підрозділів районної ради з питань надання публічної інформації можуть бути оскаржені заявником голові районної ради або до суду.

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної ради

                           №

 27.05.2011  №53-р

Інструкція

по отриманню, реєстрації, розгляду інформаційного запиту, підготовки

та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання у виконавчому

апараті та структурних підрозділах Гадяцької районної ради

                                        

І.Загальні положення

1.1. Інструкція по отриманню, реєстрації, розгляду інформаційного запиту, підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання у виконавчому апараті та структурних підрозділах Гадяцької районної ради (далі - Інструкція) впроваджується на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

1.2. Інструкція дає роз’яснення поняття «інформаційний запит», визначає розпорядників публічної інформації у виконавчому апараті та структурних підрозділах районної ради, процедуру отримання, реєстрації, розгляду інформаційного запиту; підготовки та надання відповіді на нього, контролю за дотриманням термінів його виконання.

1.3. Положення Інструкції обов’язкові для виконання кожним відповідальним працівником виконавчого апарату та структурних підрозділів районної ради.

 

                                     ІІ. Поняття інформаційного запиту

2.1. Інформаційний запит – це звернення особи до розпорядника інформації з проханням надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

2.2. Запит подається на ім’я голови районної ради і може бути індивідуальним або колективним, в усній, письмовій чи іншій формі (надісланий поштою, електронною поштою, факсом, телефоном).

 

ІIІ. Розпорядник публічної інформації

3.1. Розпорядником публічної інформації є виконавчий апарат та структурні підрозділи районної ради.

3.2. Відповідь на інформаційні запити громадян дається за підписом голови або заступника голови районної ради.

 

ІV. Процедура роботи з інформаційним запитом

4.1. Відповідальний працівник виконавчого апарату районної ради (далі реєстратор) надає (за необхідності) допомогу громадянину в складанні інформаційного запиту (додаток № 1), приймає інформаційний запит, ставить штамп, відмічає на ньому дату отримання запиту та реєстраційний номер, вносить відповідні дані про запит до Журналу реєстрації інформаційних запитів.

4.2. Реєстраційний номер складається з п’яти цифр, з яких перші дві означають рік, інші три – порядковий номер.

4.3. У разі, якщо запит надійшов в усній формі, реєстратор самостійно заповнює бланк запиту на підставі усної інформації від заявника. При цьому в нижньому лівому куті останнього аркуша документа зазначається прізвище спеціаліста, який оформив запит, його номер телефону та підпис.

4.4. Після реєстрації запит розглядається керівництвом районної ради і повертається до реєстратора, де текст резолюції заноситься до Журналу реєстрації інформаційних запитів, а сам запит передається на виконання посадовій особі зазначеній у резолюції.

4.5. У разі, якщо запит стосується інформації з обмеженим доступом, конфіденційної або службової, реєстратор готує письмове роз’яснення та направляє його заявнику поштою.

4.6. Якщо розпорядник не володіє запитуваною інформацією і не зобов’язаний володіти нею відповідно до своїх повноважень, реєстратор направляє запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Якщо власник інформації невідомий, виконавець не пізніш ніж протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації запиту готує відповідь заявникові із зазначенням причин, за якими надати інформацію неможливо.

4.7. Відмова та відстрочка в задоволені запиту на інформацію можлива у випадках передбачених ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4.8. Начальник відділу, якому реєстратор передав запит, ставить свій підпис у Журналі реєстрації інформаційних запитів про отримання запиту, вивчає його, визначає відповідального виконавця та передає йому запит для виконання.

4.9. Виконавець розглядає запит, готує у триденний строк відповідь на нього у 2-х екземплярах: один – на офіційному бланку для заявника, інший – для збереження у виконавчому апараті районної ради; ставить свій підпис на другому екземплярі, візує відповідь на інформаційний запит у головного спеціаліста загального відділу виконавчого апарату районної ради, підписує у розпорядника інформації, передає разом із самим запитом реєстратору.

4.10. Реєстратор поштою відправляє відповідь на інформаційний запит, робить про це запис у Журналі реєстрації інформаційних запитів.

4.11. Запит та другий екземпляр відповіді на нього реєстратор зберігає в папці «Інформаційні запити».

4.12. Контроль за своєчасним виконанням інформаційного запиту здійснює реєстратор.

4.13. Спеціальним місцем для роботи запитувачив з документами є приміщення загального відділу виконавчого апарату Гадяцької районної ради.

 

                         V. Примірна форма запиту на інформацію

 

Розпорядник інформації _________________________________________

                                                                                             (найменування розпорядника інформації)

Запитувач______________________________________________________

                                 (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

_________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних

_________________________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

_________________________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

_________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу____________________________________________

                                                 (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

___________________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу___________________________________________

телефаксом___________________________________________________

за телефоном__________________________________________________

__________   __________

         (дата)             (підпис)

Примітки 1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які                        

                           перебувають у володінні_______________________________,

                                                                                                    (найменування розпорядника інформації)

                          розміщена на веб-сайті_________________________________.

                                                                    (адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу____________________________________________________;

                                                                             (поштова адреса розпорядника інформації)

на електронну адресу_______________________________________________;

                                                                           (електронна адреса розпорядника інформації)

телефаксом________________________________________________________;

                                                                             (номер телефаксу розпорядника інформації)

за телефоном_______________________________________________________________________________.

                                                                              (номер телефону розпорядника інформації)

3. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних   витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний

відповідно   до   його   компетенції,   передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або   друком   документів,   відповідно   до пункту 9 цих приміток;

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті   19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст   документа,   щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

VІ. Розділи Журналу реєстрації інформаційних запитів

 

Реєстр №

Дата

надходж. запиту

Прізвище, ім’я, по батькові

заявника

Домашня

адреса

заявника

Зміст запиту

Підпис начальника відділу в отримання запиту

Прізвище

виконавця запиту

Результат

Дата відправлення відповіді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ. Форма штампу реєстрації інформаційних запитів 

Гадяцька районна рада

Ідентифікаційний код 21050870

Інформаційний запит

Реєстраційний №__________ «____»______20__р.

 

 

ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію в районній раді

 

1. До службової інформації належать

1.1. Інформація, що міститься в документах районної ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

1.2. Стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

          1.3. Документи бухгалтерського обліку та звітності.

1.4. Документи з кадрових питань, що стосуються працівників виконавчого апарату районної ради.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації".

 

Перелік публічної інформації

 

1. Список депутатів Гадяцькоїрайонної ради шостого скликання.

2. Склад президії районної ради, перелік та склад фракцій, депутатських групрайонної ради шостого скликання.

3. Перелік та склад постійних комісій районної ради шостого скликання.

4. Рекомендації постійних комісій районної ради шостого скликання.

5. Регламент Гадяцькоїрайонної ради.

6. Структура виконавчого апаратурайонноїх ради, контактні телефони, місцезнаходження.

7. Положення про виконавчий апарат районної ради.

8. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

9. Умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

10. Графік особистого прийому головита заступника голови районної ради.

11. Положення про Почесну Грамоту та Подяку райдержадміністрації та районної ради.

12. Положення про помічника-консультанта депутата районної ради.

13. Фінансові ресурси (кошторис районної ради).

14. Проекти рішень сесій районноїради.

15. Протоколи пленарних засідань сесій районної ради.

16. Рішення сесій районної ради.

17. Річний план державних закупівель (з додатком).

 

 УКРАЇНА

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

30.12.2013                                                                                                                                                  №79-р

 

 Про  внесення змін до розпорядження

 голови  районної  ради  від

12.05.2011   №49-р

           Керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання районною радою Закону України    «Про доступ до публічної інформації»:

          Внести  зміни до  п.2  розпорядження  голови  районної  ради  від 12.05.2011  № 49 –р   « Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації »,  виклавши  його  в новій редакції:

          «Визначити відповідальним  Стромила Романа Олександровича  – головного спеціаліста організаційного відділу виконавчого апарату районної ради  – в частині прийому інформаційних запитів, надання консультації під час оформлення інформаційного запиту, реєстрації, відправлення відповіді на інформаційний запит, здійснення контролю за дотриманням термінів його виконання». 

Голова

районної ради                                                                            О.Міняйло

 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» ;

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію"

 

Указ Президента України № 548/2011 "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України"

 

Постанова Кабінету Міністрів України №740 від 13 липня 2011 р. «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»