Проект

Внесено

райдержадміністрацією

Підготовлено

КНП «Гадяцький ЦПМСД» Гадяцької районної ради

 

                                                                       

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(П'ятдесят  восьма  сесія сьомого скликання)

  

Про затвердження звіту про

виконання фінансового плану

КНП «Гадяцький центр первинної

медико-санітарної допомоги»

Гадяцької районної ради

за ІІ квартал 2020 року

  

Відповідно до п. 16 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Гадяцької районної ради, затвердженого тридцять восьмою позачергова сесією сьомого скликання від 07 вересня 2018 року, розглянувши клопотання Комунального некомерційного підприємства «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради та подання районної державної адміністрації,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального

некомерційного підприємства «Гадяцький  центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради за ІІ квартал 2020 року (додається).

  

Голова

районної ради                                                                В. НІКІТЕНКО

 

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

 Комунального некомерційного підприємства «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради

за ІІ квартал 2020 року

 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Гадяцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради, (далі – Підприємство), створене на базі майна спільної власності територіальних громад Гадяцького району. Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Гадяцька районна рада.

 Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. КНП «Гадяцький ЦПМСД», відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров’я, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та його Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я.

Підприємство з 01 липня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров’я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 51206 осіб, з них 43309 осіб дорослого, 1204 осіб підлітків та 6693 особи дитячого населення. Станом на 01 липня 2020 року вже 43933 осіб (85,8%) населення Гадяцького району подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, з них населення віком від 0 до 5 років – 2038 особи, від 6 до 17 років – 5250 осіб, від 18 до 39 років – 10459 осіб, від 40 до 64 років – 17253 осіб, віком від 65 років – 8933 особи.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству "Гадяцький центр  первинної медико-санітарної допомоги» Гадяцької районної ради  станом на 01.07.2020 року становить 207,0 штатних одиниць, в тому числі:

  • Лікарі, включаючи головного лікаря та заступників -  46,25 од.;
  • Середній медичний персонал -  93,25 од;
  • Молодший медичний персонал                                               -  21,5 од.;
  • Інший персонал -  46,0 од.;

Дохідна частина фінансового плану на ІІ квартал 2020 року складає 8168,3 тис. грн., що становить 97,4% від плану та складається з наступних доходів:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)”.  Основну дохідну частину  фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення  за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких у ІІ кварталі 2020 рік становив 7020,0 тис. грн., що склало 113,2% до плану (з них 6104,6 тис. грн. – кошти, отримані від НСЗУ протягом ІІ кварталу 2020р. та 915,4 тис. грн. – залишок коштів, отриманих від НСЗУ в попередніх періодах).

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» (додатково виділені кошти з районного бюджету, бюджетів м. Гадяч, сільських рад та ОТГ). За програмою підтримки з місцевого бюджету надійшло 1053,1 тис. грн., що склало 50,1% до плану.

Рядок 603 «Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями» (кошти, отримані по депозиту)  становлять у ІІ кварталі 2020 року 45,8 тис. грн. та становить 130,9% до плану.

Витратна частина фінансового плану КНП «Гадяцький ЦПМСД» в  ІІ кварталі 2020 року склала 8146,7 тис. грн., що становить 97,7% від плану та складається з наступних витрат:

рядок 200 «Заробітна плата» – 5323,9 тис. грн.;

рядок 210 «Нарахування на оплату праці» – 1163,4 тис. грн.;

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 146,3 тис. грн.;

рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 357,8 тис. грн.;

рядок 240 «Продукти харчування» – 12,1 тис. грн.;

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних) – 213,6 тис. грн.;

рядок 260 «Видатки на відрядження» – 1,9 тис. грн.;

рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 316,4 тис. грн., в тому числі:

рядок 271 «Оплата теплопостачання» – 11,8 тис. грн.;

рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 5,9 тис. грн.;

рядок 273 «Оплата електроенергії» – 69,1 тис. грн.;

рядок 274 «Оплата природного газу» – 177,5 тис. грн.;

рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» – 52,1 тис. грн.;

рядок 290 «Соціальне забезпечення» –  93,7 тис. грн.;

рядок 300 «Інші поточні видатки» – 0,2 тис. грн.;

рядок 310 «Амортизація» – 325,2361,5 тис. грн.

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

рядок 400 «Матеріальні затрати» – 832,6 тис. грн.;

рядок 410 «Витрати на оплату праці» – 5323,9 тис. грн.;

рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» – 1163,4 тис. грн.;

рядок 430 «Амортизація» – 361,5 тис. грн.;

рядок 440 «Інші операційні витрати» – 309,4 тис. грн.;

Капітальні видатки становлять 155,9 тис. грн., а саме:

Рядок 516 Капітальний ремонт – витрати на проведення капітальних ремонтів у ІІ кварталі 2020 року склали 155,9 тис. грн., а саме на придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 10,1 тис. грн.; проведення капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих заходів Соснівського ФАПу – 35,5 тис. грн.; капітального ремонту АЗПСМ м. Гадяч №1 – 110,3 тис. грн.

 

 

Головний лікар

КНП «Гадяцький ЦПМСД»                                             В.В. Шаповал

 

Додаток