ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(П'ятдесят третя сесія сьомого скликання)

 

22  листопада  2019  року

 

Про внесення змін до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2019 рік

 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  статті 91 Бюджетного кодексу України  та з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй  районною радою повноважень,

 

РАЙОННА РАДА  ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до Програми забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2019 рік (далі - Програма), виклавши розділ 6 Програми в новій редакції (додається).
  2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, передбачати в районному бюджеті кошти на  фінансування заходів Програми.
  3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку  регіону,  малого  і  середнього бізнесу та управління  майном  (Цимбал А.Г).

 

 

 

Голова

районної ради                                                                      В.НІКІТЕНКО

 

Додаток до проєкту

рішення районної ради

(П'ятдесят третя сесія сьомого скликання)

 

  1. Напрями діяльності та заходи Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2019 роках делегованих повноважень районною радою

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування з районного бюджету,

(із змінами)

грн.

Очікуваний результат

Забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих повноважень районною радою у 2019 році:

Районна державна адміністрація,її управління та відділи, в т.ч.

2795753,73

 

1.

Організаційно-технічне забезпечення виконання делегованих повноважень

Придбання бензину, запасних частин, канцтоварів, архівних коробок, конвертів, марок, бланків, книг, меблів, світильників, жалюзів, стелажів, печаток, штампів, носіїв ключової інформації, господарського інвентарю та комп’ютерного обладнання,

підписка періодичної преси

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

347446,00

Забезпечення  ефективного виконання завдань визначених ст.44 ЗУ"Про місцеве самоврядування"

Фінансове управління райдержадміністрації

18000,00

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

94993,00

Управління соціального захисту населення

25 000

Відділ освіти

2 500

2.

 Створення умов ефективної діяльності райдержадміністрації  її структурних підрозділів та відділів

 - послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної, копіювальної техніки, автомобіля, вогнегасників;                                               -  послуги телефонного зв’язку, інтернет-полуги, телекомунікаційні послуги,послуги інформаційно-консультатиного характеру, послуги за користування мобільним пост.терміналом; 

-послуги по страховому платежу на автомобіль;          

 - послуги з програмного забезпечення та супроводження, послуги на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району";  

- послуги по формуванню сертифікату ключа та надання довірчих послуг;                                   -  послуги по охороні приміщення, спостереження та технічне обслуговування системи протипожежного захисту;

- послуги по заміру опору ізоляції та послуги з тех..обслуговування систем;

- послуги по встановленню вузла обліку теплової енергії;

- Послуги з просочення деревини;

- Послуги по встановленню системи протипожежного захисту;

- послуги на поточний ремонт будівлі

(част.дах,фасад,водостік)

- послуги з поточного ремонту підлоги

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

222889,73

Забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки, своєчасності підготовки документів, оперативності в їх доведенні до виконавців, належна експлуатація автомобілів

Фінансове управління райдержадміністрації

57840,00

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

45 000

Управління соціального захисту населення

130 411,0

Відділ освіти

2 000

3.

Забезпечення сприятливих умов  у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації  роботи

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (газопостачання, водопостачання,теплопостачання,електроенергії)

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

49 000

Забезпечення бюджетного процесу, виконання делегованих повноважень, збереження документів матеріалів, архіву, та основних засобів

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

 

Управління соціального захисту населення

6145.0

Відділ освіти

 

Відділ культури

 

4.

 Оплата праці, нарахування на оплату праці

Проведення стимулюючих виплат за  захищеними статтями видатків,зокрема на заробітну плату з нарахуваннями відповідно до постанови КМУ 787 від09.11.16 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій"

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

1 013 601,0

Забезпечення проведення видатків на оплату праці  та нарахувань на оплату праці в межах фінан-сових можливостей з метою матеріального стимулювання  продуктивної та ініціативної праці  працівників місцевих державних адміністрацій (відділів та підрозділів) для здійснення ними делегованих повноважень   відпо-відно до закону повноважень органів місцевого самоврядування

Фінансове управління райдержадміністрації

279 596,0

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

169 139,0

Управління соціального захисту населення

214834,0

Відділ освіти

57 059,0

Відділ культури

53 800,0

5

Поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарювання для спільного вирішення питань економічного та соціального розвитку району

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних делегованих повноважень ( з виїздом на місця)

Відділ освіти

6 500,0

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування забезпечення збалансованого економічного розвитку району.

 

Разом по програмі на 2019 рік

2795753,73

 

 

в т.ч. по структурних підрозділах і відділах Гадяцької райдержадміністрації

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

1632936,73

 

 

Фінансове управління райдержадміністрації

355 436,0

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

309132,0

 

Управління соціального захисту населення

376390,0

 

Відділ культури

53 800

 

Відділ освіти

68 059

 

                       

Пояснювальна записка

до п.6 Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2019 р. делегованих повноважень районною радою 

Забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих повноважень районною радою у 2019 році:

КЕКВ

Перелік заходів програми

Вводиться додатково до розрахунку

Фактичне спрямування з урахуванням змін, грн

Напрями використання

П.1. Організаційно-технічне забезпечення виконання делегованих повноважень

2210

 Бензин

+2000,0

192 000.0

Апарат райдержадміністрації

 

Канцтовари,бланки,марки та господарський інвентар

 

35000.0

Апарат райдержадміністрації

 

Електронні ключі

 

2550.0

Апарат райдержадміністрації

 

 Підписка періодичної преси

+2000,0

13 896,00

Апарат райдержадміністрації

 

Архівні коробки

 

2 000,0

Апарат райдержадміністрації

 

Придбання  запасних частин для автомобіля

-4000,0

6 000,0

Апарат райдержадміністрації

 

Меблі(стелажі,стільці,столи,шкафи)

 

32000,00

Відділи  райдержадміністрації

 

Канцтовари,бланки,марки та господарський інвентар

+1000,0

56 000.0

Відділи  райдержадміністрації

 

Архівні коробки

 

8 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Пожежний щит

-1000,0

00,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Бензин

+5000,0

20000,00

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Канцтовари,марки та господарський інвентар

 

5 000.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Підписка періодичної преси

 

0,00

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Канцтовари,бланки,марки та господарський інвентар

 

18 000.0

Фінансове управління

 

Підписка періодичної преси

 

0.00

Фінансове управління

 

Бензин А-92

 

45 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Канцтовари,марки та господарський інвентар

 

16 194.00

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Підписка періодичної преси

 

4 000,0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Придбання  запасних частин для автомобіля

 

18 000,0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Придбання меблів

 

11799,0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Канцтовари,марки та господарський інвентар

 

2 500,00

Відділ освіти

П.2. Створення умов ефективної діяльності райдержадміністрації  її структурних підрозділів та відділів

2240

Інтернет послуги

 

2 000.0

Апарат райдержадміністрації

 

Телекомунікаційні послуги

-1100,0

18 900.0

Апарат райдержадміністрації

 

Послуги по охороні приміщення

-60.0

6 240.0

Апарат райдержадміністрації

 

Послуги по формуванню сертифікату ключа та надання довірчих послуг

+700.0

1200,0

Апарат райдержадміністрації

 

Заправка., поточний ремонт та тех..обслуговування оргтехніки

-7 031.0

7 969,0

Апарат райдержадміністрації

 

Поточний ремонт автомобіля та тех.обслуговування

+7027

22 027,0

Апарат райдержадміністрації

 

Розміщення інформації в газетах

-68,0

9 932.0

Апарат райдержадміністрації

 

Послуги з програмного забезпечення та супроводження

 

20 560,0

Апарат райдержадміністрації

 

Послуги по встановленню системи протипожежного захисту

 

15 000,0

Апарат райдержадміністрації

 

Послуги по обслуговуванню локальної мережі

 

10 000,0

Апарат райдержадміністрації

 

Страховий платіж на автомобіль

+532,0

532,0

Апарат райдержадміністрації

 

Послуги по охороні приміщення

-440.0

28 260.0

Відділи  райдержадміністрації

 

Послуги заміру опору ізоляції та тех..обслуговування систем

 

1 085.0

Відділи  райдержадміністрації

 

Розміщення інформації в газетах

-2711.0

6 289.0

Відділи  райдержадміністрації

 

Послуги по формуванню сертифікату ключа та надання довірчих послуг

+720.0

2 220,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Послуги за користування мобільним пост.терміналом

 

2 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Телекомунікаційні послуги

 

8 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Заправка., поточний ремонт та тех..обслуговування оргтехніки,вогнегасників

-2 370.0

17 545,0

Відділи  райдержадміністрації

 

Послуги з просочення деревини

 

0,00

Відділи  райдержадміністрації

 

Послуги з поточного ремонту теплової мережі, послуги по встановленню вузла обліку теплової енергії

+4801.0

43 130,73

Відділи  райдержадміністрації

 

Заправка., поточний ремонт та тех..обслуговування оргтехніки

 

20 000.0

Фінансове управління

 

Телекомунікаційні послуги, інтернет послуги

 

5800,00

Фінансове управління

 

Послуги програмного забезпечення та супроводження

 

5 200.0

Фінансове управління

 

Послуги по охороні приміщення

 

18 840.0

Фінансове управління

 

Технічне обслуговування

 

8 000.0

Фінансове управління

 

Заправка., поточний ремонт та тех..обслуговування оргтехніки

 

10 000.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Телекомунікаційні послуги, інтернет послуги

 

10 000.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

СМС повідомлення

-5 000.0

5 000,00

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Послуги програмного забезпечення та супроводження

 

2 500.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Послуги по охороні приміщення

+2 000.0

31 000.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Послуги на поточний ремонт будівлі(част.дах,фасад,водостік)

-145.0

29 855,0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Послуги з поточного ремонту підлоги

 

42056,00

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

Поточний ремонт автомобіля

-10 000,0

10 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Послуги програмного забезпечення та супроводження

 

8 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Телекомунікаційні послуги, інтернет

 

4 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Заправка., поточний ремонт та тех..обслуговування оргтехніки

-1 000.0

9 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Послуги з техн.обслуговування

 

10 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Розміщення інформації в газетах

 

4 000.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

Телекомунікаційні послуги, інтернет

 

2 000,00

Відділ освіти

П.3. Забезпечення сприятливих умов  у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації  роботи

2270

електроенергія

-4 000.0

0.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

електроенергія

-4 416.0

3 584.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

електроенергія

 

10 000,00

Апарат райдержадміністрації

 

електроенергія

 

7 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

газопостачання

 

8 000,0

Відділи  райдержадміністрації

 

газопостачання

 

23 000,0

Апарат райдержадміністрації

 

водопостачання

 

1 000.0

Апарат райдержадміністрації

 

водопостачання

+2 561.0

2 561.0

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

П.4 Оплата праці, нарахування на оплату праці

2111, 2120

Оплата праці, нарахування на оплату праці

 

789 102,0

Апарат райдержадміністрації

 

 

 

 

224499.0

Відділи  райдержадміністрації

 

 

 

 

279 596,0

Фінансове управління

 

 

 

 

214834,00

Управління соціального захисту населення Гадяцької райдержадміністрації

 

 

 

+15 000.0

169 139.0

Управління агропромислового та економічного розвитку Гадяцької райдержадміністрації

 

 

 

 

57 059.0

Відділ освіти

 

 

 

 

53 800.0

Відділ культури

п. 5 Поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарювання для спільного вирішення питань економічного та соціального розвитку району

2250

 

 

6 500,00

Відділ освіти

Разом

 

 

 

2795753,73

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                                                                                              Л.М. Панченко