ГАДЯЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІШЕННЯ

( П’ятдесят третя сесія сьомого скликання)

22  листопада  2019  року

 

Про  затвердження звіту

по районному бюджету

за  9 місяців 2019 року

 

 

На виконання п.4 статті 80 Бюджетного кодексу України ,враховуючи подання Гадяцької  районної державної адміністрації,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року:

По доходах загального фонду в сумі  234 471,7 тис. грн., в т.ч.:

    Податок на доходи фізичних осіб – 34 898,1 тис. грн.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 359,2 тис.грн.

Рентна плата за користування надрами – 26 618,5 тис.грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції – 10,9 тис.грн.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних

 осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 24,6тис.грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме

 майно та їх обтяжень надійшло –  160,0 тис.грн.

Плата за оренду цілісних майнових комплексів – 36,9 тис. грн.

Інші надходження – 1,6 тис.грн.

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного

 бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я  – 3692,0 тис.грн.

Субвенції з державного бюджету –  29 165,5 тис. грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам –

 116781,7тис.грн.

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію

 негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування –  11077,5тис.грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету – 11 645,2 тис.грн.

 

 

 

 

По доходах спеціального фонду в сумі  8 177,1 тис. грн. в т.ч.:

Власні надходження бюджетних установ – 2 735,6 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної

субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 201,7тис.грн.

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію

негативних   наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 71,0

 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  - 300,0 тис.грн.

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів –

 20,0 тис.грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету – 4 848,8 тис.грн.

 

По видатках загального фонду районного бюджету

 в сумі 217 840,9 тис.грн. в т.ч.:

Органи місцевого самоврядування – 3 368,6 тис. грн.

Інша діяльність у сфері державного управління (утримання трудового

 архіву) – 264,1 тис.грн.

Освіта – 50 995,9 тис. грн.

Охорона здоров’я – 18 412,9 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення – 108 730,7 тис. грн.

Культура і мистецтво –  7 519,7 тис. грн.

Фізична культура та спорт – 1 749,2 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство  – 4 477,6 тис. грн.

Інші заходи у сфері автотранспорту -  379,9 тис.грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

за рахунок коштів місцевого бюджету – 7 894,2 тис. грн.

Реалізація Національної програми інформатизації  -  909,5 тис.грн.

Сприяння розвитку малого і середнього підприємництва – 490,8 тис.грн.

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів – 367,2 тис.грн.

Заходи з енергозбереження  - 85,1 тис.грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування–30,0тис.грн.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

 стихійного лиха – 165,8 тис.грн.

Муніципальні формування з охорони громадського порядку – 2094,7 тис.грн.

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 34,0 тис.грн.

Збереження природно-заповідного фонду (утримання регіонального

 ландшафтного парку «Гадяцький») –  627,4 тис.грн.

Реверсна дотація – 414,0 тис.грн.

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію

 негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування –  136,3 тис.грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету – 6 355,2 тис.грн. (сільським

 бюджетам на утримання установ освіти і культури)

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання    програм  соціально - економічного  розвитку регіонів – 2 338,1 тис.грн.

 

По видатках спеціального фонду районного бюджету

на суму 9 222,0 тис.грн.   в т.ч.:

Органи місцевого самоврядування – 9,0 тис. грн.

    Освіта –  1 942,3 тис. грн.

Охорона здоров’я – 1 793,2  тис. грн.

    Соціальний захист та соціальне забезпечення – 914,9 тис. грн.

    Культура і мистецтво – 60,1 тис. грн.

 Житлово-комунальне господарство  – 529,0 тис. грн.

 Будівництво освітніх установ та закладів – 619,6 тис.грн.

 Будівництво інших об’єктів комунальної власності – 379,4 тис.грн.

 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо   соціально-економічного розвитку окремих територій – 479,9 тис.грн.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 904,8 тис. грн.

 Реалізація Національної програми інформатизації  -  356,0  тис.грн.

Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування –  62,0 тис.грн.

    Інші субвенції з місцевого бюджету – 1 071,8 тис.грн.

   Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання         програм  соціально - економічного  розвитку регіонів – 100,0 тис.грн.

 

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                   В.НІКІТЕНКО