Проекти рішень чергової сесії районної ради

Проект

Внесено

райдержадміністрацією

Підготовлено

апаратом

райдержадміністрації

 

 

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

( Сорок третя сесія сьомого скликання)

                                               Перше пленарне засідання

 

 

Про Програму забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2019 рік

 

 

         Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  статті 91 Бюджетного кодексу України  та з метою створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй  районною радою повноважень, враховуючи подання районної державної адміністрації,

 

РАЙОННА РАДАВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2019 рік ( далі - Програма), що додається.
 2. Районній державній адміністрації передбачати  в районному бюджеті  кошти на  фінансування заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням Програми покласти на  постійну комісію районної ради з питань  бюджету, фінансів і цін,соціально-економічного розвитку регіону, малого і середнього бізнесу та управління  майном  (Цимбал А.Г).

 

  

 Голова

 районної ради                                                          В. НІКІТЕНКО

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                Рішення районної ради

                                                       ( Сорок третя сесія

                                                          сьомого скликання)

                                                             21 грудня 2018 року

 

П Р О Г Р А М А

забезпечення виконання Гадяцькою районною

державною адміністрацією делегованих їй

районною радою повноважень на 2019 рік

 

  

Гадяч

2018

 

 1. Загальна характеристика Програми

 

Програма розроблена з метою створення умов для виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» та для покращення системи державного управління, місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету державної служби, діяльності управлінь та відділів, органів державної виконавчої влади в Гадяцькому районі.

 

 1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2019 рік (далі – Програма) створена у відповідності до  статей 14,15,34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  частини 1 статті 44, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні.

Відповідно до п. 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,рішенням сесії Гадяцької районної ради від 24.06.1998 року «Про делегування повноважень районній державній адміністрації»,делеговано Гадяцькій районній державній адміністрації   ряд повноважень .

Райдержадміністрація контролює виконання делегованих повноважень  сільськими радами, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

Працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування.
Хід виконання актів законодавства, районних програм, розпоряджень голови райдержадміністрації регулярно розглядається на засіданнях колегії,  розширених нарадах у голови райдержадміністрації, нарадах, семінарах за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Працівниками райдержадміністрації з метою надання методичної допомоги посадовим особам місцевого самоврядування готуються методичні рекомендації з питань організації роботи  міської та сільських рад, зокрема: типові інструкції з діловодства та номенклатури справ для міської сільських рад, типові регламенти роботи рад, форми бланків, довідок та інше. Постійно здійснюється розсилка міській, сільським,  радам нових надходжень до чинного законодавства України.

Виконання даних заходів потребує певних фінансових витрат. Фінансування видатків на забезпечення райдержадміністрації паливно-мастильними матеріалами,  канцелярськими товарами, послугами зв'язку, охорона та обслуговування приміщень, іншими послугами і т.д. – є недостатнім і  тому потребує додаткового фінансування.

 

 1. Мета Програми

 

       На підставі ст.44 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” та Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з метою покращення системи державного управління, подальшого розвитку місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету органів виконавчої влади на місцях, розроблена програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень на 2019 рік.  Програма полягає в покращенні системи державного управління, подальшому розвитку місцевого самоврядування, підвищенні рівня та авторитету органів виконавчої влади на місцях.

 

 1. Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

удосконалення системи державного управління, місцевого самоврядування, підвищення рівня та авторитету державної служби;

формування ефективної системи роботи апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації для виконання делегованих їй повноважень згідно законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні»;

контроль за виконанням делегованих районній державній адміністрації повноважень, удосконалення організаційної роботи по реалізації районних галузевих програм;

формування сучасної системи ідеології функціонування виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання соціальних послуг;

організація нових засад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити належне виконання делегованих повноважень;

домогтися більш збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

забезпечити розвиток інвестиційної діяльності на території району;

поліпшити надання практичної та методичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних та делегованих повноважень;

налагодити взаємодію та співпрацю з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності;

впровадити нові методи та підходи у взаємодії райдержадміністрації з іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

налагодити партнерські зв’язки з органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном.

 

5.Фінансове забезпечення Програми

 

Програма забезпечення виконання Гадяцькою районною державною делегованих районною радою повноважень на 2019 рік фінансується за рахунок коштів районного бюджету.

Обсяг фінансування Програми становить   2 405 765,00  грн.

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

Ініціатори розроблення Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Дата,номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення сесії Гадяцької районної ради від 24.06.1998 року „Про делегування повноважень районній державній адміністрації ”.

Розробник Програми

Гадяцька  районна державна адміністрація

Відповідальний виконавець Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Учасники Програми

Гадяцька районна державна адміністрація її управління та відділи

Термін реалізації Програми

2019 рік

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

Основні джерела фінансування Програми,районний бюджет , грн.

2 405 765,00

  

 1. Напрями діяльності та заходи Програми забезпечення виконання районною державною адміністрацією у 2019 році делегованих їй районною радою повноважень

№ п/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування з районного бюджету, грн.

Очікуваний результат

Забезпечення виконання районною державною адміністрацією делегованих повноважень районною радою у 2019 році:

Районна державна адміністрація,її управління та відділи, в т.ч.

2 405 765,0

 

1.

Організаційно-технічне забезпечення виконання делегованих повноважень

Придбання бензину, запасних частин,канцтоварів, конвертів,марок,бланків,  меблів,жалюзів,стелажів,

печаток, штампів, носіїв ключової інформації,

господарського інвентарю та комп’ютерного обладнання,

підписка періодичної преси

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

295 000

Забезпечення  ефективного виконання завдань визначених ст.44 ЗУ"Про місцеве самоврядування"

Фінансове управління райдержадміністрації

22 000

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

140 000

Управління соціального захисту населення

40 000

Відділ освіти

2 500

2.

 Створення умов ефективної діяльності райдержадміністрації  її структурних підрозділів та відділів

 - послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної техніки та автомобіля;                                               -  послуги телефонного зв’язку,інтернет-полуги,телекомунікаційні послуги,послуги інформаційно-консультатиного характеру, послуги за користування мобільним пост.терміналом;                        - послуги з програмного забезпечення та супроводження, послуги на право користування аналітично-інформаційною системою "Місцеві бюджети рівня міста, району";                                  -  послуги по охороні приміщення, спостереження та технічне обслуговування системи протипожежного захисту;

- послуги по заміру опору ізоляції та послуги з тех..обслуговування систем

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

85 000

Забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки, своєчасності підготовки документів, оперативності в їх доведенні до виконавців, належна експлуатація автомобілів

Фінансове управління райдержадміністрації

64 560

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

56 000

Управління соціального захисту населення

61 500

Відділ освіти

2 000

3.

Забезпечення сприятливих умов  у межах делегованих повноважень щодо удосконалення організації  роботи

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (газопостачання, водопостачання,теплопостачання,електроенергії)

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

40 000

Забезпечення бюджетного процесу, виконання делегованих повноважень, збереження документів матеріалів, архіву, та основних засобів

Фінансове управління райдержадміністрації

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

4 000

Управління соціального захисту населення

8 000

Відділ освіти

 

Відділ культури

 

4.

 Оплата праці, нарахування на оплату праці

Проведення стимулюючих виплат за  захищеними статтями видатків,зокрема на заробітну плату з нарахуваннями відповідно до постанови КМУ 787 від09.11.16 "Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій"

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

703 260

Забезпечення проведення видатків на оплату праці  та нарахувань на оплату праці в межах фінан-сових можливостей з метою матеріального стимулювання  продуктивної та ініціативної праці  працівників місцевих державних адміністрацій (відділів та підрозділів) для здійснення ними делегованих повноважень   відпо-відно до закону повноважень органів місцевого самоврядування

Фінансове управління райдержадміністрації

149 500

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

134 135

Управління соціального захисту населення

484 210

Відділ освіти

53 800

Відділ культури

53 800

5

Поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування, бюдетними установами та суб'єктами господарювання для спільного вирішення питань економічного та соціального розвитку району

Надання практичної допомоги органам місцевого самоврядування у здійсненні ними власних делегованих повноважень ( з виїздом на місця)

Відділ освіти

6 500

Набуття досвіду у здійсненні власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування забезпечення збалансовного економічного розвитку району.

 

Разом по програмі на 2019рік

2 405 765,0

 

 

в т.ч. по структурних підрозділах і відділах Гадяцької райдержадміністрації

Районна державна адміністрація (апарат РДА та структурні підрозділи, що обслуговуються бухгалтерією апарату райдержадміністрації)

1 123 260

 

 

Фінансове управління райдержадміністрації

236 060

 

 

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

334 135

 

 

Управління соціального захисту населення

593 710

 

 

Відділ культури

53 800

 

 

Відділ освіти

64 800

 

                       

 

Керівник апарату   райдержадміністрації                                                                     Л.М.Панченко

 

Проект

Внесено

райдержадміністрацією

Підготовлено

КП «Гадяччина туристична»

 


                                                                       

ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РІШЕННЯ

(Сорок третя  сесія сьомого скликання)

Перше пленарне засідання

 

 

Про  затвердження  фінансового

плану   КП «Гадяччина туристична»

Гадяцької районної ради» на 2019 рік

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 78 Господарського кодексу України, відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Гадяцької районної ради, затвердженого рішенням  38  позачергової  сесії сьомого скликання Гадяцької районної ради, розглянувши клопотання Комунального підприємства «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи та враховуючи подання  районної державної адміністрації,

 

РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити фінансовий план КП «Гадяччина туристична» Гадяцької

районної ради» на 2019 рік, що додається.

 1. Районній державній адміністрації передбачити в районному бюджеті

кошти на фінансування підприємства у 2019 році.

 1. Контроль за    виконанням  рішення покласти на постійну комісію

районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту та туризму (Гайдабура С. Б.) та постійну комісію з питань бюджету, фінансів і цін, соціально-економічного розвитку регіону, малого і  середнього бізнесу та управління майном (Цимбал А.Г.)

 

 

Голова

районної ради                                                                       В. НІКІТЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

до Порядку складання, затвердження та контролю

 

 

 

 

 

виконання фінансових планів комунальних підприємств

 

 

 

 

 

Гадяцької районної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ПОГОДЖЕНО"

 

 

 

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник фінансового управління Гадяцької РДА

 

 

 

 

 

 

Голова Гадяцької

О.І. Кулик

 

 

 

 

 

 

районної ради

______________________________

 

 

 

 

 

 

В.П. Нікітенко

"____" _______________ 20_18__ р.

 

 

 

 

 

 

"____" ___________ 20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

Х

 

 

 

 

 

 

 

Попередній

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнений

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни

 

 

 

 

 

 

 

 

зробити позначку "Х"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Підприємство  Комунальне підприємство "Гадяччина туристична"

 

 

 

 

 

 

за ЄДРПОУ

42398405

Організаційно-правова форма  комунальне підприємство

 

 

 

 

 

 

за КОПФГ

 

Територія Гадяцький район, м. Гадяч

 

 

 

 

 

 

за КОАТУУ

Орган державного управління   

 

 

 

 

 

 

за СПОДУ

 

Галузь    

 

 

 

 

 

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності   

 

 

 

 

 

 

за  КВЕД 

79.90

Одиниця виміру, грн.

 

 

 

 

Стандарти звітності П(с)БОУ

Х

Форма власності

 

 

 

 

Стандарти звітності МСФЗ

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження  м. Гадяч, вул. Драгоманова,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник Жуківець Олена Миколаївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. грн.

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік  (усього)

У тому числі за кварталами

 

 

 

 

 

 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

100

 

 

       42 109,0

        5 500,0

      12 000,0

      19 109,0

        5 500,0

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки

110

 

 

     650 000,0

     146 992,0

     201 480,0

     199 446,0

     102 082,0

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

120

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

 

121

 

 

                  -

 

 

 

 

 

122

 

 

                  -

 

 

 

 

 

123

 

 

                  -

 

 

 

 

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:

130

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

дохід від операційної оренди активів

131

 

 

                  -

 

 

 

 

дохід від реалізації необоротних активів

132

 

 

                  -

 

 

 

 

Витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

200

 

 

     334 106,0

         76 941

         80 783

      94 533,0

      81 849,0

Нарахування на оплату праці

210

 

 

       73 503,0

         16 926

         17 772

      20 797,0

      18 008,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

220

 

 

     260 200,0

         50 550

       108 550

     100 550,0

           550,0

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

230

 

 

                  -

 

 

 

 

Продукти харчування

240

 

 

                  -

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

250

 

 

        8 900,0

           1 775

           3 575

        1 775,0

        1 775,0

Видатки на відрядження

260

 

 

                  -

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:

270

                  -

                  -

       14 400,0

           6 300

           1 800

              900

           5 400

Оплата теплопостачання

271

 

 

                  -

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

272

 

 

                  -

 

 

 

 

Оплата електроенергії

273

 

 

                  -

 

 

 

 

Оплата природного газу

274

 

 

                  -

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

275

 

 

                  -

 

 

 

 

Оплата енергосервісу

276

 

 

                  -

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

280

 

 

                  -

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

290

 

 

                  -

 

 

 

 

Інші поточні видатки

300

 

 

                  -

 

 

 

 

Амортизація

310

 

 

                  -

 

 

 

 

Інші операційні витрати (розшифрувати*)

320

 

 

                  -

 

 

 

 

 

321

 

 

 

 

 

 

 

 

322

 

 

 

 

 

 

 

Разом (сума рядків 200 - 320)

330

                  -

                  -

     691 109,0

     152 492,0

     212 480,0

     218 555,0

     107 582,0

ІІ. Елементи операційних витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати

400

                  -

                  -

     274 600,0

      56 850,0

     110 350,0

     101 450,0

        5 950,0

Витрати на оплату праці

410

                  -

                  -

     334 106,0

      76 941,0

      80 783,0

      94 533,0

      81 849,0

Відрахування на соціальні заходи

420

                  -

                  -

       73 503,0

      16 926,0

      17 772,0

      20 797,0

      18 008,0

Амортизація

430

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

Інші операційні витрати

440

                  -

                  -

        8 900,0

        1 775,0

        3 575,0

        1 775,0

        1 775,0

Разом (сума рядків 400 - 440)

450

                  -

                  -

     691 109,0

     152 492,0

     212 480,0

     218 555,0

     107 582,0

ІІІ. Інвестиційна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:

500

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках

501

 

 

                  -

 

 

 

 

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:

510

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

капітальне будівництво

511

 

 

                  -

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

512

 

 

                  -

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

513

 

 

                  -

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

514

 

 

                  -

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

515

 

 

                  -

 

 

 

 

капітальний ремонт

516

 

 

                  -

 

 

 

 

ІV. Фінансова діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

600

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

кредити

601

 

 

                  -

 

 

 

 

позики

602

 

 

                  -

 

 

 

 

депозити

603

 

 

                  -

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

610

 

 

                  -

 

 

 

 

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:

620

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

                  -

кредити

621

 

 

                  -

 

 

 

 

позики

622

 

 

                  -

 

 

 

 

депозити

623

 

 

                  -

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

630

 

 

                  -

 

 

 

 

Усього доходів

700

                  -

                  -

     692 109,0

     152 492,0

     213 480,0

     218 555,0

     107 582,0

Усього витрат

800

                  -

                  -

     691 109,0

     152 492,0

     212 480,0

     218 555,0

     107 582,0

Нерозподілені доходи

850

                  -

                  -

        1 000,0

                  -

           1 000

                  -

                  -

IV. Додаткова інформація

 

 

 

 

на 1.01

на 1.04

на 1.07

на 1.10

Штатна чисельність працівників

900

 

 

 

                 5

                 5

              5,0

              5,0

Вартість основних засобів

910

 

 

 

 

 

 

 

Податкова заборгованість

920

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою

930

 

 

 

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість

940

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість

950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР

 

_________________________

 

О.М. Жуківець

 

                                (посада)

 

               (підпис)

 

 

         (ініціали, прізвище)