ГАДЯЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

23.05.2016                                                                                                   №22-рк

 

Про проведення

перевірки, передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про  місцеве самоврядування», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.03 2015 № 167, Плану  проведення  перевірок  відповідно  до  Закону  України  «Про   очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від   16   жовтня   2014 року № 274-к  «Про забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади»:

  1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо посадових   осіб виконавчого апарату та відділу управління майном Гадяцької районної ради  починаючи з 27 травня 2016 року.
  2. Визначити начальника відділу організаційно – правової роботи  виконавчого апарату  районної ради  Пирогову В.Я. відповідальною за проведення перевірки. 
  3. Працівникам, стосовно яких проводиться перевірка (додаток 1), у десятиденний термін з відповідної дати початку проведення перевірки подати начальнику відділу організаційно – правової роботи  Пироговій В.Я. власноручно написані заяву  за формою згідно з додатком  2 разом із декларацією про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015рік, складеною за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також копією паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків.
  4. Начальнику загального відділу виконавчого апарату районної  ради Ходич О.В. довести це розпорядження до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка,  у тому числі працівників, які відсутні на роботі (перебувають у всіх видах відпусток, тимчасово непрацездатні тощо).
  5. Встановити, що для організації та проведення вищезазначеної перевірки спільно із начальником відділу організаційно-правової роботи  залучається  керуючий справами виконавчого апарату районної ради, головний спеціаліст з питань юридичного забезпечення  відділу  організаційно-правової роботи , начальник відділу управління майном  районної ради , у межах питань, віднесених до їх компетенції.
  6. Головному спеціалісту відділу організаційно – правової роботи виконавчого апарату районної ради Стромилу Р.О.  забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті районної  ради інформації про проведення перевірки у виконавчому апараті та відділі управління майном  районної ради.  
  7. 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого апарату районної ради Мигаль Н.Г..


Голова

районної ради                                        (підписано)                  В. НІКІТЕНКО 

 

Додаток 1

до розпорядження

 

СПИСОК

посадових осіб виконавчого апарату та відділу управлінні майном

Гадяцької районної ради  стосовно яких проводиться перевірка,

передбачена Законом України «Про очищення влади»

№ п/п

Прізвище, Ім’я, По батькові

Посада

 

Декларація

Інформація про результати перевірки

1

Мигаль

Наталія Григорівна

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

 

 

2

Пирогова

Валентина Яківна

Начальник відділу організаційно – правової роботи виконавчого апарату районної ради

 

 

3

Стромило

Роман Олександрович

Головний спеціаліст

відділу організаційно – правової роботи виконавчого апарату районної ради

 

 

4

Ходич

Олена Володимирівна

Начальник загального відділу

виконавчого апарату районної ради

 

 

5

Колінько

Тетяна Василівна

Головний спеціаліст

загального відділу

виконавчого апарату районної ради

 

 

6.

Момот

Надія Олександрівна

Начальник фінансово – господарського відділу, головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради

 

 

7

Рябічіна

Інна Григорівна

Начальник відділу управління майном районної ради

 

 

8

Волошин

Ганна Григорівна

Головний бухгалтер

відділу управління майном

районної ради

 

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого апарату  районної ради               (підписано)                  Мигаль Н.Г.

 

п/п     

Прізвище, Ім'я, По-батькові            Посада Декларація     
1 Киричко Ольга Іванівна

Головний спеціаліст-координатор проектів та

інвестиційних програм Гадяцького районного

ресурсного центру громад

 
2 Кононенко Людмила Василівна

Спеціаліст І категорії відділу Управління

майном районної ради

3 Фетісов Антон Едуардович

Головний спеціаліст з інформаційних технологій

Відділу організаційно-правової роботи

Гадяцька районна рада повідомляє про результати перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо Кононенко Людмили Василівни. За результатами розгляду, поданими Полтавською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Полтавській області встановлені відомості: «З урахуванням підтвердних документів (в наявності) Кононенко Л. В. встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних Кононенко Л.В. у Декларації».

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Кононенко Людмили Василівни заборони не застосовуються, передбачені частиною третьою, четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади».

 

Гадяцька районна рада повідомляє про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" щодо Киричко Ольги Іванівни. За результатами розгляду поданими Гадяцькою обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Полтавській області встановлено відомості: "З урахуванням письмових пояснень Киричко Ольги Іванівни та підтвердних документів встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних Киричко О.І. у Декларації".

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Киричко Ольги Іванівни заборони не застосовуються, передбачені частиною третьою, четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

 

Гадяцька районна рада повідомляє про результати перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" щодо Фетісова Антона Едуардовича. За результатами розгляду поданими Гадяцькою обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Полтавській області встановлено відомості: "З урахуванням письмових пояснень Фетісова Антона Едуардовича та підтвердних документів встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п'ятої статті 5 Закону, вказаних Фетісовим А.Е. у Декларації".

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до Фетісова Антона Едуардовича заборони не застосовуються, передбачені частиною третьою, четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади".

 

Гадяцька районна рада повідомляє, що відповідно до листа Полтавської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Полтавській області №319/9/16-31-13-02-16 від 06.10.2017, за результатами перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» щодо Ярової Людмили Олександрівни, яка працює на посаді спеціаліста І категорії відділу управління майном, встановлені відомості: «З урахуванням підтвердних документів (в наявності) Ярової Л.О. встановлено достовірність відомостей, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 5 Закону, вказаних Яровою Л. О. у Декларації».

В зв’язку з вищевикладеним, встановлено, що до Ярової Людмили Олександрівни заборони, передбачені частиною третьою, четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» не застосовуються.