Печать

 Вельбівська сільська рада

 Контакти: 37350, с. Вельбівка, вул. Миру, 13, тел.:  8(05354)57-1-42 

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Сільський голова   Койло Анатолій Миколайович тел. 57-1-42

Секретар сільської ради  Свістельник Людмила Миколаївна

К-сть населених пунктів – 4.

Площа – 1508,5 га(в т.ч. орні землі – 513,98 га, ліси – 102,3га)

К-сть населення - 1852, к-сть дворів – 751 в т.ч.:

с.Вельбівка – 1292; 521

с.Запсільське – 60;23

с. Тепле – 426; 167

с.Тютюрівщина – 74;40


 


 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану з розробкою плану зонування с. Запсільське Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.

 

Загальні положення

 1. Замовник СЕО

Вельбівська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13).

 

 1. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

 

Документація державного планування — Генеральний план з розробкою плану зонування території села Запсільське є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування населеного пункту є:

При розробленні генерального плану з планом зонування враховуються: Схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

 1. Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Генеральним планом з розробкою плану зонування території села Запсільське Гадяцького району Полтавської області на території села передбачено розміщення об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля (об'єкти сільськогосподарських підприємств, водні артезіанські свердловини, тощо).

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем

Основні екологічні проблеми, які наявні на території села Запсільське:

 1. Атмосферне повітря:
  • забруднення атмосферного повітря автотранспортом (незначне).
 2. Водні ресурси:
  • відсутність визначених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;
  • потенційна можливість забруднення ґрунтових вод внаслідок діяльності кладовищ на території села;
  • відсутність очисних споруд поверхневих вод та господарської каналізації.
 3. Земельні ресурси:
  • забруднення ґрунтів хімічними та біологічними компонентами засобів захисту рослин;
  • відсутність централізованої системи водовідведення в населеному пункті;
  • наявність кладовищ традиційного поховання в межах населеного пункту.
 4. Здоров’я населення:
  • розташування частини житлової забудови в межах СЗЗ кладовищ;
 5. Поводження з відходами:
  • відсутність роздільного збору ТПВ.

Відносно визначених екологічних проблем на території населеного пункту в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

б) для територій з природоохоронним статусом:

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- населений пункт для якого розробляється генеральний план з планом зонування знаходиться на території Полтавської області, яка не межує з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування села Запсільське і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін та окремі альтернативи по плануванню територій в процесі розробки генерального плану.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та сільськогосподарських підприємств на стан повітря.

Впровадження на проектних підприємствах технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

 Зонування територій підприємств з метою віднесення шкідливих процесів на найдальшу відстань від житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів.

Реконструкція вулиць з ремонтом дорожнього покриття.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність в населеному пункті централізованої каналізації.

Скидання неочищених поверхневих вод.

Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік шляхом встановлення прибережних захисних смуг з відповідним режимом господарської діяльності в їх межах.

Будівництво сучасних очисних споруд.

Облаштування системи дощової та господарської каналізації.

 

Земельні ресурси

Біологічне забруднення ґрунтів внаслідок застосування хімічних та біологічних засобів захисту рослин та діяльності кладовищ

Удосконалення системи ведення сільськогосподарських робіт.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Здоров'я населення

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту та підприємств, діяльність кладовищ поблизу житлової забудови.

Впровадження на підприємствах технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Резервування території для можливості відселення жителів села чиї садиби знаходяться в межах проектних СЗЗ кладовищ.

Облаштування нових рекреаційних зон.

Облаштування систем централізованого водопостачання та каналізації.

Підвищення екологічної культури і управління.

Поводження з відходами

 Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення відходів.

Модернізація системи збору побутових відходів.

Забезпечення роздільного збору  відходів населених пунктів.

Підвищення обізнаності мешканців громади щодо належного поводження з відходами.

 

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Орган до якого подаються зауваження:

Вельбівська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13).

 

Строки подання

15 діб (з 18.09.2020 по 02.10.2020 р.) з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Генеральний план з розробкою плану зонування території села Запсільське Гадяцького району, Полтавської області» (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»). З заявою та основними кресленнями документу державного планування можна ознайомитися на сайті http://hadiach-rajon-vlada.org.ua/ та у приміщенні  Вельбівської сільської  ради .

 

 


 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану з розробкою плану зонування с. Тютюрівщина Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.

 

Загальні положення

 1. Замовник СЕО

Вельбівська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13).

 

 1. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Документація державного планування — Генеральний план з розробкою плану зонування території села Тютюрівщина є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування населеного пункту є:

При розробленні генерального плану з планом зонування враховуються: Схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

 1. Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Генеральним планом з розробкою плану зонування території села Тютюрівщина  Гадяцького району Полтавської області на території села передбачено розміщення об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля (об'єкти сільськогосподарських підприємств, водні артезіанські свердловини, тощо).

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем

Основні екологічні проблеми, які наявні на території села Тютюрівщина:

 1. Атмосферне повітря:
  • забруднення атмосферного повітря автотранспортом (незначне).
 2. Водні ресурси:
  • потенційна можливість забруднення ґрунтових вод внаслідок діяльності кладовищ на території села;
  • відсутність очисних споруд поверхневих вод та господарської каналізації.
 3. Земельні ресурси:
  • забруднення ґрунтів хімічними та біологічними компонентами засобів захисту рослин;
  • відсутність централізованої системи водовідведення в населеному пункті;
  • наявність кладовищ традиційного поховання в межах населеного пункту.
 4. Здоров’я населення:
  • розташування частини житлової забудови в межах СЗЗ кладовищ;
 5. Поводження з відходами:
  • відсутність роздільного збору ТПВ.

Відносно визначених екологічних проблем на території населеного пункту в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

б) для територій з природоохоронним статусом:

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- населений пункт для якого розробляється генеральний план з планом зонування знаходиться на території Полтавської області, яка не межує з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування території села Тютюрівщина і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін та окремі альтернативи по плануванню територій в процесі розробки генерального плану.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та сільськогосподарських підприємств на стан повітря.

Впровадження на проектних підприємствах технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

 Зонування територій підприємств з метою віднесення шкідливих процесів на найдальшу відстань від житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів.

Реконструкція вулиць з ремонтом дорожнього покриття.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність в населеному пункті централізованої каналізації.

Скидання неочищених поверхневих вод.

Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків з території населеного пункту.

Будівництво сучасних очисних споруд.

Облаштування системи дощової та господарської каналізації.

 

Земельні ресурси

Біологічне забруднення ґрунтів внаслідок застосування хімічних та біологічних засобів захисту рослин та діяльності кладовищ

Удосконалення системи ведення сільськогосподарських робіт.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Здоров'я населення

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту та підприємств, діяльність кладовищ поблизу житлової забудови.

Впровадження на підприємствах технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Резервування території для можливості відселення жителів села чиї садиби знаходяться в межах проектних СЗЗ кладовищ.

Облаштування нових рекреаційних зон.

Облаштування систем централізованого водопостачання та каналізації.

Підвищення екологічної культури і управління.

Поводження з відходами

 Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення відходів.

Модернізація системи збору побутових відходів.

Забезпечення роздільного збору  відходів населених пунктів.

Підвищення обізнаності мешканців громади щодо належного поводження з відходами.

 

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Орган до якого подаються зауваження:

Вельбівська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13).

 Строки подання

15 діб (з 18.09.2020 по 02.10.2020 р.) з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Генеральний план з розробкою плану зонування території села Тютюрівщина Гадяцького району, Полтавської області» (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»). З заявою та основними кресленнями документу державного планування можна ознайомитися на сайті http://hadiach-rajon-vlada.org.ua/ та у приміщенні Вельбівської  сільської  ради  .

 

 


Повідомлення про початок та терміни процедури проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки для документа державного планування місцевого рівня “Генеральний план з розробкою плану зонування території села Вельбівка Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.”

 З метою врахування громадських інтересів при визначенні обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування, а саме  «Генеральний план з розробкою плану зонування території села Вельбівка  Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.» відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 10 та 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Вельбівська сільська рада повідомляє про початок та терміни громадського обговорення для визначенні обсягу стратегічної екологічної оцінки.

З матеріалами щодо обсягів стратегічної екологічної оцінки та основними кресленнями документу державного планування (Генеральний план з розробкою плану зонування території села Вельбівка) можна ознайомитись та надати пропозиції в Вельбівській сільській раді щоденно (крім вихідних) з 19.06.2020р. по 03.07.2020р. в робочий час за адресою: 37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13, та на сайті  Гадяцької районної ради : Вельбівська сільська рада

Строк завершення громадських обговорень  — 04 липня 2020 р.

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану з розробкою плану зонування с. Вельбівка Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.

 

Загальні положення

 1. Замовник СЕО

Вельбівська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13).

 

 1. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

 

Документація державного планування — Генеральний план з розробкою плану зонування села Вельбівка є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування населеного пункту є:

При розробленні генерального плану з планом зонування враховуються: Схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

 1. Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Генеральним планом з розробкою плану зонування села Вельбівка  Гадяцького району Полтавської області на території села передбачено розміщення і подальше функціювання об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля (об'єкти сільськогосподарських підприємств, водні артезіанські свердловини, тощо).

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем

Основні екологічні проблеми, які наявні на території села Вельбівка:

 1. Атмосферне повітря:
  • забруднення атмосферного повітря автотранспортом (незначне);
  • вплив на стан повітря сільськогосподарських підприємств.
 2. Водні ресурси:
  • відсутність визначених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;
  • потенційна можливість забруднення ґрунтових вод внаслідок діяльності кладовищ на території села;
  • відсутність очисних споруд поверхневих вод та господарської каналізації.
 3. Земельні ресурси:
  • забруднення ґрунтів хімічними та біологічними компонентами засобів захисту рослин;
  • відсутність централізованої системи водовідведення в населеному пункті;
  • наявність кладовищ традиційного поховання в межах населеного пункту.
 4. Здоров’я населення:
  • розташування частини житлової забудови в межах СЗЗ кладовищ;
 5. Поводження з відходами:
  • відсутність роздільного збору ТПВ.

Відносно визначених екологічних проблем на території населеного пункту в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

б) для територій з природоохоронним статусом:

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- населений пункт для якого розробляється генеральний план з планом зонування знаходиться на території Полтавської області, яка не межує з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування села Вельбівка і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та сільськогосподарських підприємств на стан повітря.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

 Зонування територій підприємств з метою віднесення шкідливих процесів на найдальшу відстань від житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів.

Реконструкція вулиць з ремонтом дорожнього покриття.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність в населеному пункті централізованої каналізації.

Скидання неочищених поверхневих вод.

Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік шляхом встановлення прибережних захисних смуг з відповідним режимом господарської діяльності в їх межах.

Будівництво сучасних очисних споруд.

Облаштування системи дощової та господарської каналізації.

 

Земельні ресурси

Біологічне забруднення ґрунтів внаслідок застосування хімічних та біологічних засобів захисту рослин та діяльності кладовищ

Удосконалення системи ведення сільськогосподарських робіт.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Здоров'я населення

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту та підприємств, діяльність кладовищ поблизу житлової забудови.

Впровадження на підприємствах технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Резервування території для можливості відселення жителів села чиї садиби знаходяться в межах проектних СЗЗ кладовищ.

Удосконалення системи громадського обслуговування (в тому числі у сфері охорони здоров'я).

Облаштування нових рекреаційних зон.

Облаштування систем централізованого водопостачання та каналізації.

Підвищення екологічної культури і управління.

Поводження з відходами

 Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення відходів.

Модернізація системи збору побутових відходів.

Проведення реконструкції полігону.

Забезпечення роздільного збору  відходів населених пунктів.

Підвищення обізнаності мешканців громади щодо належного поводження з відходами.

 

 

 1. 8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 1. 9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Орган до якого подаються зауваження:

Вельбівська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13).

 Строки подання

15 діб (з _____2020 по_____2020 р.) з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «Генеральний план з розробкою плану зонування території села Вельбівка Вельбівської сільської ради Гадяцького району, Полтавської області» (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»). З заявою та основними кресленнями документу державного планування можна ознайомитися на сайті _________________: _______________та у приміщенні _____________ .

 

 

 

                                   

 

 

                  

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Про  початок  процедури  розгляду  та  врахування  пропозицій громадськості  у  проекті  містобудівної  документації  «Генеральний  план  з розробкою плану зонування села Вельбівка Гадяцького району Полтавської області»

 

 Вельбівська сільська рада запрошує представників громадськості до участі в громадських слуханнях щодо розгляду проекту містобудівної документації «Генеральний план з розробкою плану зонування села Вельбівка  Гадяцького району Полтавської області».

 1. Мета, склад та зміст генерального плану.

Метою розроблення генерального плану є забезпечення дотримання державних, регіональних, громадських та приватних інтересів, впорядкування територіально-планувальної організації с. Вельбівка, вдосконалення інженерно-транспортної інфраструктури, визначення оптимальних напрямків та параметрів подальшого розвитку с. Вельбівка, визначення обсягів та розміщення нового житлового будівництва.

 1. Відомості про замовника та підстави для розроблення генерального плану.

Генеральний план розроблений на підставі  рішення сімнадцятої сесії сьомого скликання Вельбівської сільської ради від 16 серпня 2018 р.«Про надання дозволу на розроблення генерального плану населених пунктів Вельбівської сільської ради».

Замовник розроблення генерального плану – виконавчий комітет Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.

Розробник генерального плану – фізична особа підприємець Вітько Олена Леонідівна (кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов’язаних із розробленням містобудівної документації серія АА № 002102, зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 31.03.2014 р.)

 1. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом генерального плану.

З проектом генерального плану можна ознайомитись з 03.02.2020р. по 03.03.2020р. у приміщенні Вельбівської сільської ради за адресою: Полтавська область, Гадяцький район, с. Вельбівка, вул. Миру 13  у робочі дні з 08:00 до 17:00. За вказаною адресою та у визначений термін приймаються пропозиції громадян до проекту генерального плану, подані у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, завірені особистим підписом. Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог діючого законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил. Пропозиції, подані після встановлених для розгляду термінів, не розглядаються. Громадські обговорення відбудуться  06.03.2020 року о 10:00 год. у приміщенні  сільської ради  с.Вельбівка.

 1. Інформація про посадову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію і проведення розгляду пропозицій.

Вельбівський  сільський голова – Койло Анатолій  Миколайович

 

ВЕЛЬБІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ГАДЯЦЬКОГО  РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Сорокова  сесія  сьомого скликання )

 

           РІШЕННЯ

   12.09.2019року

 

Про затвердження  Генерального плану  

села   Тепле    Гадяцького    району

Полтавської   області

 

  Керуючись пунктом 42  ст. 26 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в Україні» ст.ст. 16,17 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12  Земельного  кодексу  України, розглянувши містобудівну документацію Генерального плану села Тепле Гадяцького району Полтавської області.  враховуючи висновки засідання архітектурно-містобудівної ради  при Департаменті будівництва , містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації  від 04.02.2019 року з метою забезпечення планомірного, економічного, обґрунтованого і комплексного розвитку села, підвищеного його рівня благоустрою та створення сприятливих умов життєдіяльності населення, сільська рада

вирішила:

 1. Затвердити містобудівну документацію «Генеральний план з розробкою плану зонування села Тепле Гадяцького району Полтавської області Інженерно-технічні заходи цивільного захисту , стратегічну екологічну оцінку розроблені Архітектурною студією «Агора-проект» ФОП  Вітько О.Л. м.Полтава .

2.Вважати  таким що втратив чинність Проект планування  і забудови с.Тепле Гадяцького    району Полтавської   області розроблений Українським державним проектним інститутом  « Укрмістобудпроект»  м.Полтава  1968 року.

 1. Секретарю виконавчого комітету оприлюднити  рішення  про затвердження Генерального плану населеного пункту  в засобах масової інформації та на офіційному сайті  Гадяцької районної ради.

4.Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з           питань земельних відносин, архітектури, будівництва, перспективного планування та екології.

                     Сільський  голова                                         А.М.Койло


 

Повідомлення про оприлюднення, початок та терміни процедури проведення громадських обговорень та слухань звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування місцевого рівня  Генеральний план з розробкою плану зонування

села Тепле Гадяцького району Полтавської області”.

1) Повна назву документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.

З метою врахування громадських інтересів під час розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) документу державного планування місцевого рівня “Генеральний план з розробкою плану зонування села Тепле Гадяцького району Полтавської області” Вельбівська сільська рада повідомляє про початок та терміни громадського обговорення та слухань відповідно до статті 12 ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку”.

Генеральний план з планом зонування визначає основні напрямки розвитку населеного пункту, його планувальну структуру, режими забудови територій населеного пункту, містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

Містобудівна документація та звіт СЕО розроблений ФОП Вітько О.Л. на замовлення Вельбівської сільської ради.

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження. Вельбівська сільська рада.

3) Передбачувана процедура громадського обговорення.

а) дату початку та строки здійснення процедури. Громадські обговорення тримають 30 днів. Початок обговорень - 10.08.2019 р. Строк завершення громадських обговорень  - 08.09.2019 р.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо).

З матеріалами документу державного планування та звіту СЕО “Генеральний план з розробкою плану зонування села Тепле Гадяцького району Полтавської області” можна ознайомитись на сайті Гадяцької районної ради http://hadiach-rajon-vlada.org.ua та ознайомитись та надати пропозиції та письмові зауваження у Вельбівській сільській раді. По закінченню строків обговорення будуть проведені громадські слухання по звіту СЕО.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань.

Громадські слухання відбудуться: 10.09.2019 р. о 10-00 в приміщенні Теплянського сільського клубу.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування. Вельбівська сільська рада, 37350, Полтавська обл., Гадяцький район, с. Вельбівка, вул. Миру, 13.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій.

 Вельбівська сільська рада щоденно (крім вихідних) з 10.08.2019р.  по 08.09.2019 р в робочий час за адресою: 37350, Полтавська обл., Гадяцький район, с. Вельбівка, вул. Миру, 13 та по e-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування.

Сайт Департаменту природних ресурсів Полтавської ОДА http://www.eco-poltava.gov.ua/ . (розділ «Стан довкілля»).

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування. Немає потреби.

 

 

Сільський голова                                          А.М.Койло

 

 


 

Вельбівська  сільська  рада Гадяцького району  проводить громадські слухання щодо визначення обсягу СЕО с.Тепле Вельбівської сільської ради Гадяцького району

 

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Генерального плану з розробкою плану зонування с. Тепле Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області.

 

Загальні положення

 1. Замовник СЕО

Вельбівська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13).

 1. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Документація державного планування — Генеральний план з розробкою плану зонування села Тепле є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови та іншого використання території населеного пункту.

Завданнями проекту генерального плану з розробкою плану зонування населеного пункту є:

При розробленні генерального плану з планом зонування враховуються: Схеми планування території області та району, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

 1. Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Генеральним планом з розробкою плану зонування села Тепле  Гадяцького району Полтавської області на території села не передбачено розміщення і подальше функціонування об'єктів, що потребують здійснення оцінки впливу на довкілля.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст. 24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території села.

Визначення основних екологічних проблем

Основні екологічні проблеми, які наявні на території села Тепле:

 1. Атмосферне повітря:
  • забруднення атмосферного повітря автотранспортом;
  • вплив на стан повітря сільськогосподарських підприємств.
 2. Водні ресурси:
  • відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг;
  • відсутність очисних споруд поверхневих вод та господарської каналізації.
 3. Земельні ресурси:
  • забруднення ґрунтів хімічними та біологічними компонентами засобів захисту рослин;
  • наявність кладовищ традиційного поховання в межах населеного пункту.
 4. Здоров’я населення:
  • розташування значної частини житлової забудови в межах СЗЗ кладовищ;
  • вплив забрудненого повітря на здоров’я населення.
 5. Поводження з відходами:
  • відсутність роздільного збору ТПВ.

Відносно визначених екологічних проблем на території населеного пункту в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

б) для територій з природоохоронним статусом:

- території ПЗФ в межах населеного пункту відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- населений пункт для якого розробляється генеральний план з планом зонування знаходиться на території Полтавської області, яка не межує з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО генерального плану з розробкою плану зонування села Тепле і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути.

 

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту та сільськогосподарських підприємств на стан повітря.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

 Зонування територій підприємств з метою віднесення шкідливих процесів на найдальшу відстань від житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів.

Реконструкція вулиць з ремонтом дорожнього покриття.

 

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності населення та господарств через відсутність в населеному пункті централізованої каналізації.

Скидання неочищених поверхневих вод.

Зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти, а також поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік шляхом встановлення прибережних захисних смуг з відповідним режимом господарської діяльності в їх межах.

Облаштування системи дощової та господарської каналізації.

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Земельні ресурси  

Біологічне забруднення ґрунтів внаслідок застосування хімічних та біологічних засобів захисту рослин та діяльності кладовищ

Удосконалення системи ведення сільськогосподарських робіт.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

 

Здоров'я населення

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автотранспорту та підприємств, діяльність кладовищ поблизу житлової забудови.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Закриття кладовищ, що знаходяться поруч з житловою забудовою з метою поступового зменшення їх СЗЗ до 100 м.

Резервування території для можливості відселення жителів села   чиї садиби знаходяться в межах проектних СЗЗ кладовищ.

Удосконалення системи громадського обслуговування (в тому числі у сфері охорони здоров'я).

Облаштування нових рекреаційних зон.

 

Поводження з відходами

 

Відсутність роздільного збору ТПВ та місць видалення відходів

Модернізація системи збору побутових відходів.

 

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Орган до якого подаються зауваження:

Вельбівська сільська рада Гадяцького району Полтавської області (37350, Полтавська  обл., Гадяцький р-н, с. Вельбівка, вул. Миру, 13).

Відповідальна особа:  Сільський голова Вельбівської сільської ради Койло Анатолій Миколайович  (Контактні дані Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 57-1-42)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто

до 03 березня 2019 року.

 


 ВЕЛЬБІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ГАДЯЦЬКОГО  РАЙОНУ  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ( Сорок  перша  сесія  шостого  скликання)

 Р І Ш Е Н Н Я

 14.07.2015 року

Про встановлення ставок земельного податку

на 2016 рік на земельні ділянки різних категорій,

які знаходяться на території земель Вельбівської

сільської ради .

      Керуючись  ст.13 Конституції України , ст. 12 Земельного Кодексу України, ст.26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні” Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року №76- УПІ, з метою ефективного використання земель територіальної громади Вельбівської сільської ради і залучення додаткових коштів в сільський бюджет ,   сільська  рада

ВИРІШИЛА :

 1. Встановити ставки земельного податку на 2016 рік на земельні ділянки різних категорій , які знаходяться на території Вельбівської сільської ради, згідно з додатком 1.
 2. Гадяцькій ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області здійснювати контроль за правильністю обчислення та своєчасністю сплати земельного податку юридичними та фізичними особами , як складової податку на майно.
 3. Рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року. Копію цього рішення направити в ОДПІ.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

                       Сільський  голова                                     А.М.Койло

 

Додаток №1

До рішення  сорок першої сесії  6 скликання

Від  14 липня 2015року, про встановлення

ставок земельного податку на 2016 рік

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ  РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ , ЯКІ РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬ ВЕЛЬБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2016 РІК

Код

КВЦПЗ

Цільове призначення земельної ділянки

Ставка

(%від ном. гр. оцінки)

розділ

підрозділ

01

Землі сільськогосподарського призначення

 

Фермер.

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

0,1

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського  призначення

0,1

02

Землі житлової забудови

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель та споруд

0,1

 

02.02

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,1

03

Землі громадської забудови

 

 

03.07

Для будівництва і обслуговування  будівель торгівлі

1

 

03.13

Для будівництва і обслуговування  будівель закладів побутового обслуговування (надання індивідуальних послуг)

2

 

03.14

Для будівництва і обслуговування  будівель громадської забудови

2

09

Землі іншого лісогосподарського призначення

3

10

Землі водного фонду

 

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1

 

10.06

Для рибогосподарських  потреб

2

12

Землі транспорту

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту  та дорожнього господарства

3

13

Землі зв’язку

 

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд  телекомунікацій інших технічних засобів зв’язку

3

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

2

14

Землі енергетики

 

 

14.01

Для розміщення будівництва , експлуатації та обслуговування будівель та споруд об’єктів передачі електричної енергії , енергогенеруючих підприємств  установ і організацій

10

Сільський голова                                         А.М.Койло

 

 

 

 

Відповідно до чинного законодавства України оприлюднюються відомості, зазначені

в декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Вельбівського сільського голови Койла Анатолія Миколайовича та членів його сім’ї

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Вельбівського сільського голови Койла А.М.  

 

3. Посада: Вельбівський сільський голова
4. Члени сім’ї декларанта: дружина – Койло Н.Г., мати – Койло М.С.

5. Загальна сума сукупного доходу, грн., 69632 у т.ч.: 
6. Заробітна плата 60682 грн.; 

10. матеріальна допомога- 8950 грн
Нерухоме майно
23.Земельні ділянки 12 492 кв.м. 

24. Житлові будинки 135,0 кв.м.
Транспортні засоби

35. Автомобілі легкові – Москвич М2140 1500см. куб.

39. Причіп автомобільний - ММЗ-81021

57 .Погашення основної суми позики-4 600 грн

58. Погашення суми процентів за позикою- 14 400 грн.
Відомості про доходи членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, грн., 59859 у т.ч.: 
6. Заробітна плата –43 896 грн.; 

15. пенсійні виплати 13 524 грн.;

19. дохід від передачі в оренду 2439 грн

Нерухоме майно

29.Земельні ділянки 18 200кв.м 

63 Погашення основної суми позики 6 960 грн

64. Погашення суми процентів за позикою 2 660 грн.
Примітка: у ненадрукованих позиціях форми декларації відомості відсутні.

 

 

Відповідно до чинного законодавства України

оприлюднюються відомості, зазначені в декларації про майно, доходи, витрати і

зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік секретаря Вельбівської

сільської ради Свістельник Людмили Миколаївни та членів її сім’ї

Відомості декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового

характеру за 2014 рік секретаря Вельбівської сільської ради Свістельник Л.М. 

 

3. Посада: секретар Вельбівської сільської ради
4. Члени сім’ї декларанта: батько – Свістельник М.М., мати - Свістельник М.С.  
5. Загальна сума сукупного доходу, грн., 48237 у т.ч.: 
6. Заробітна плата 41808 грн.; 
Нерухоме майно
23.Земельні ділянки 20000- кв.м. 
Транспортні засоби ЗАЗ ТФ 699 Р 1386 куб.см

Відомості про доходи членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, грн., 56615 у т.ч.: 

19. дохід від передачі в оренду 12195 грн.
Нерухоме майно - житловий будинок -110 кв.м

29.Земельні ділянки 15000кв.м., паї -91000 кв.м. 
Транспортні засоби
40. Автомобілі легкові – М-412 ,1500 куб.см,39,9 вКТ. Автомобілі вантажні –ЗИЛ ММЗ-

45021,96,2вКт

Примітка: у ненадрукованих позиціях форми декларації відомості відсутні.