Мале підприємництво є важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, зміцнення економіки району. Підприємництво робить значний внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообороту, сприяє повнішому задоволенню споживчого попиту населення. Крім того, це середовище для розвитку конкуренції.

          З метою підтримки малого і середнього підприємництва  в районі здійснюються заходи, спрямовані на реалізацію Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Гадяцькому районі на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради 22.12.2017.

Робота органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за період дії Програми була направлена на  фінансово-кредитну підтримку малого підприємництва, ресурсне та інформаційне забезпечення.

Аналізуючи стан розвитку малого підприємництва, слід відмітити, що в районі за останніми статистичними даними функціонує 83 малих підприємства– юридичних осіб та 9 середніх підприємств. Кількість зайнятих працівників в малих підприємствах становить 561 чол., в середніх – 1118 чол.

Кількість фізичних осіб підприємців у Гадяцькому районі становить 742 чол. На сьогоднішній день більшість підприємців продовжує працювати у сфері торгівлі та сільського господарства.

На сьогодні в Гадяцькому районі існує позитивний досвід підтримки малого і середнього підприємництва на районному рівні. У районі проводиться робота, направлена на створення сприятливих умов для ведення бізнесу та підтримки підприємницької ініціативи. А саме, Гадяцький районний фонд підтримки підприємництва (ГРФПП) проводить протягом року відбір проектів господарювання на отримання державної фінансової підтримки для їх реалізації. У відборі мають право приймати участь проекти суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстровані та здійснюють господарську діяльність на території Гадяцького району. Бюджетні кошти надаються суб’єктам господарювання на зворотній основі під бізнес-плани проектів за пріоритетними напрямами розвитку малого і середнього підприємництва, а саме: для виробництва, переробки і збуту виготовленої продукції, придбання техніки, обладнання, інноваційних та енергозберігаючих технологій, будівництво і реконструкція виробничих приміщень, надання послуг, у тому числі у сфері сільськогосподарського зеленого туризму.

З метою розвитку співпраці в галузі малого і середнього підприємництва в Гадяцькому районі, між Гадяцьким районним фондом підтримки підприємництва та Гадяцькою районною радою було підписано Меморандум про взаємне співробітництво Фонду та територіальних громад Гадяцького району.  У процесі співробітництва з територіальними громадами на даний час кошти передані від Рашівської, Сарівської, Лютенської сільських рад, Сергіївської ОТГ та міста Гадяч. Проекти підприємців які розташовані на території цих сільських рад профінансовані згідно затверджених бізнес-планів в повному обсязі. Також підписано Меморандум з Петрівсько-Роменською ОТГ, Краснолуцькою ОТГ та з містом Гадяч.   

Фонд здійснює організаційне забезпечення конкурсного відбору бізнес проектів для фінансування підприємців в рамках реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва. Механізм отримання бюджетних коштів простий, підприємець подає заявку до фонду, де зазначає ціль проекту, суму проекту та кількість створених нових робочих місць. А це 50,0 тис. грн.. – 1робоче місце, 100,0 тис. грн.. – 2 робочих місця.

Далі відбувається Наглядова рада з представниками райдержадміністрації, районної ради та учасниками фонду, де вирішують питання реалізації та фінансування цього проекту. Фондом проводиться супровід діючих договорів безвідсоткової позики, зокрема цільового використання отриманих коштів та контроль за своєчасним поверненням позики.

Станом на 1 листопада 2019 року Гадяцьким районним фондом підтримки підприємництва виділено коштів в сумі 1000 000, 00 грн.

 

Проекти 2019 року:

Фермерське господарство «Лаврик Н.Я.» (с. Лютенька) фінансова підтримка в сумі 100,0 тис.грн. Мета проекту – придбання с/г техніки: МТЗ-892:

         50,0 тис. грн.. – субвенція Лютенської територіальної громади

         50,0 тис. грн.. – рефінансовані кошти фонду

 

Фермерське господарство «Заповіт-Агро» (с. Лютенька) фінансова підтримка в сумі 200,0 тис. грн.. Мета проекту – придбання засобів захисту рослинних культур для сільськогосподарського розвитку:

         50,0 тис. грн. – субвенція Лютенської територіальної громади

         150,0 тис. грн. – рефінансовані кошти фонду

 

Фермерське господарство «Гармонія-Агро» (с. Сари) фінансова підтримка в сумі 100,0 тис. грн. Мета проекту – придбання запчастин для сільськогосподарської техніки:        

         50,0 тис. грн. – субвенція Сарівської територіальної громади

         50,0 тис. грн. – рефінансовані кошти фонду

 

ФОП Опришко І.В. (с. Сергіївка) фінансова підтримка в сумі 300,0 тис. грн. Мета проекту – придбання необхідного обладнання для переробки молочних продуктів (виробництво твердого сиру):

        150,0 тис. грн. – субвенція Сергіївської ОТГ

        150,0 тис. грн. – рефінансовані кошти фонду

 

ФОП Обломей В.Ю. (м.Гадяч) фінансова підтримка в сумі 200,0 тис. грн. Мета проекту – придбання обладнання для виробництва та випічки хлібобулочних виробів:

           100,0 тис. грн.  – рефінансовані кошти фонду

           100,0 тис. грн. – бюджет міста Гадяч

 

ФОП Сірик О.В. (с. Вельбівка) фінансова підтримка в сумі 100,0 тис. грн Мета проекту – розвиток оздоровчого кінно-спортивного клубу «Берег святої Тетяни»

            100,0 тис. грн. – рефінансовані кошти фонду

 

Для порівняння, в 2018 році проектів профінансовано на суму 950,0 тис. грн. та створено 16 додаткових робочих місць

Протягом 10 календарних місяців 2019 року профінансовано 6 проектів в сумі 1000 000,00 грн. Створено 18 додаткових робочих місць.

За рахунок рефінансованих коштів – 400,0 тис. грн.

За рахунок переданих субвенцій – 600,0 тис. грн.

 

Фондом спільно з управлінням агропромислового та економічного розвитку проводились заплановані зустрічі з представниками фермерських господарств, з метою інформування механізмів фінансової підтримки СПД. Також фонд підтримки підприємництва співпрацює з «Приват Банком» в напрямку кредитування малого та середнього бізнесу, що дає змогу значно розширити можливості підприємців з отримання додаткових коштів для подальшого розвитку власної справи.

З метою залучення безробітних до зайняття власною справою в Гадяцькій міжміській філії Полтавського обласного центру зайнятості проводились семінари-навчання на теми: «Як  започаткувати власний бізнес», «Реєстрація та підтримка СПД», «Зелений туризм. Відпочинок у селі».

Фонд підтримки підприємництва спільно з відділом культури райдержадміністрації приймали участь в організації культурних заходів, де залучали підприємців району для виставки – торгівлі власної продукції.

Про результативність та успішність роботи фонду свідчить те, що з метою створення аналогічної установи та переймання досвіду роботи неодноразово приїздили представники суміжних територіальних громад. Крім того  фонд приймав участь в  Міжнародному бізнес-форумі на тему «Міжнародне співробітництво: створюємо майбутнє разом» в місті Кременчук.

Суб’єкти підприємницької діяльності повертають бюджетні кошти згідно затверджених графіків. Щоквартально проводиться перевірка реалізації виконання проектів підприємців. Заборгованість по погашенню фінансової підтримки відсутня.

Аналіз результатів реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Гадяцькому районі свідчить, що незважаючи на складність існуючої соціально-економічної ситуації, більшість заходів Програми виконані. Забезпечується постійна взаємодія з суб’єктами малого та середнього бізнесу, вживаються конкретні заходи, направлені на поліпшення підприємницького середовища та виконання завдань Програми.

  

Директор ГРФПП                                                                                   А.І. Куліш