Бізнес-планування як основа розвитку підприємництва

 

   Найважливішим кроком при започаткуванні нового підприємства або розширенні діючого є побудова бізнес-плану. Такий план має відображати завдання вашого підприємства, містити опис продуктів або послуг, що планується пропонувати. Однією з поширених форм планування для підприємницьких структур є бізнес планування.

Підприємствам, зацікавлені в одержанні фінансування, практично у всіх випадках повинні розробити й представити на розгляд у Гадяцький районний фонд підтримки підприємництва заявку на одержання кредиту й обґрунтований бізнес-план.

Бізнес-план – це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу. Це письмовий документ, в якому викладена сутність підприємницької ідеї, способи і засоби її реалізації, можливі ризики, результати, наслідки та перспективи.

Бізнес-план створює можливість оцінити життєдіяльність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності, служить аргументом для одержання фінансової підтримки. Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні бізнес-план найбільше потрібний підприємцям, які сподіваються за рахунок фінансової підтримки розширити свій бізнес.

   Бізнес-планування допомагає підприємцю вирішити деякі важливі проблеми:

  • визначити ступінь життєдіяльності й майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;
  • конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;
  • привернути увагу й інтерес, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів підприємства;
  • одержати досвід планування, розвити перспективний погляд на свій бізнес і її робітниче середовище.

Стандартної форми бізнес-плану не існує, але у всіх випадках він повинен містити характерну інформацію, необхідну для ухвалення рішення про можливість фінансування підприємства. Кожний бізнес-план має свої особливості, риси в залежності від того, у якій сфері починає працювати підприємець та який капітал він хоче одержати.

 

Структура бізнес-плану.

       Універсальною основою будь-якого бізнес-плану, на якому можуть додаватися різні додаткові аспекти, є наступні розділи:

  1. Резюме
  2. Мета
  3. Опис товару (продукції, послуги)
  4. Фінансові потреби і переваги
  5. План ризиків
  6. План прибутків

Вдало розробивши бізнес-план, можна знайти надійний інструмент у змаганні з конкурентами й у розширенні своєї власної справи.