28 вересня  2020 року в кімнаті депутатів Гадяцької районної ради  відбулося засідання  комісії з конкурсного відбору     на  заміщення вакантної  посади директора  Гадяцького  районного будинку культури, на якому члени комісії  погодили  та затвердили текст оголошення на заміщення вакантної  посади директора Гадяцького  районного будинку культури.

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення конкурсу на зайняття вакантної  посади директора Гадяцького районного будинку культури

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: ст.21, 212 Закону України «Про культуру»,  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» від 28.01.2016 №955-VIII, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад Гадяцького району, укладення та розірвання з ними контрактів (із змінами), затвердженого рішенням дев’ятнадцятої сесії районної ради сьомого скликання від 24.02.2017 року, розпорядження голови районної ради «Про оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Гадяцького районного будинку культури»  №47-р від 25.08.2020.

НАЗВА УСТАНОВИ: Гадяцький районний будинок культури.

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ: вул. Гетьманська, 14, м. Гадяч, 37300.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ: організація та проведення масових заходів до державних, календарних свят, вечори відпочинку, огляди, фестивалі, свята самодіяльної народної творчості.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: директор Гадяцького районного будинку культури.

ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ: 5 років.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Вища освіта відповідного напрямку підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем (спеціаліст, магістр), стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності галузі та закладу культури; порядок з укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; трудове законодавство, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: Директор будинку культури повинен здійснювати загальне керівництво адміністративно-господарською діяльністю закладу культури, розробляти і контролювати виконання основних напрямків культурно-дозвільної діяльності серед населення, організовувати та проводити культурно-масові заходи.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ: Оплата праці  керівника закладу визначається, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298 від 30.08.2002 та наказу Міністерства культури України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» №745 від 18.10.2005. .
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на  участь у конкурсі:

- заява про участь у конкурсі за формою, згідно з додатком 1;

- біографічна довідка;

- особовий листок з обліку кадрів (типова форма додається);

- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, а також копію трудової книжки;

- копія паспорта, що засвідчується особистим підписом;

- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

- згода на обробку персональних даних за формою, згідно з додатком 2;

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою, згідно з додатком 3;

- заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за формою, згідно з додатком 4;

- дві фотографії розміром 6Х4 см;

- конкурсна пропозиція програми розвитку закладу на один та п’ять років, обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ:

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється протягом 14  календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Гадяцької районної ради. Кінцевий термін прийняття заяв 12.10.2020 до 17.00.

Документи приймаються за адресою: вул. Гетьманська, 18, м. Гадяч, 37300, відділ управління майном Гадяцької районної ради.

Телефон для довідок та електронна адреса: (05354) 3-33-29; 2-06-94, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Додаток 1

Голові конкурсної комісії

Пироговій Валентині Яківні

 

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

                 (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття вакантної посади директора Гадяцького районного будинку культури.    

 

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 2020р.                                  ___________________

      (підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

 

 

 

Додаток 2

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________2020 р.                               __________________

 (підпис)

 

Додаток 3

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
“Про запобігання корупції”

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

 

 

____ __________2020 р.      ________________     ___________________
                                                       (підпис)                                      (прізвище, та ініціали)

 

                                                             Додаток 4
                                            

ЗАЯВА

про відсутність конфлікту інтересів

учасника конкурсу на посаду директора Гадяцького районного будинку культури

Я, _______________________________________________, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», підтверджую відсутність конфлікту інтересів та обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню мною посадових завдань та обов’язків на посаді директора Гадяцького районного будинку культури.

 

 

______________________________                                        _______________

(Прізвище, ім’я, по батькові)                                                     (підпис)

 

___________________

(дата)