27 серпня 2020 року в кімнаті депутатів Гадяцької районної ради відбулося засідання комісії з конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради, на якому члени комісії  погодили  та затвердили текст оголошення на заміщення вакантної  посади директора.

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення конкурсу на заміщення вакантної  посади директора комунального підприємства  «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради»

НАЗВА УСТАНОВИ: Комунальне підприємства «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради».

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ: вул. Драгоманова, 8, м. Гадяч, 37300.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: директор комунального підприємства «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради».

ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ: 1  рік.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр). Досвід роботи на керівних посадах в установах (організаціях)  незалежно від форми власності або в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. Вільне володіння українською мовою, здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ: посадовий оклад визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємства, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на  участь у конкурсі:

- заява про участь у конкурсі, згідно з додатком 1;

- біографічна довідка;

- особовий листок з обліку кадрів (типова форма додається);

- копія диплома про освіту та копія трудової книжки;

- копія паспорта, що засвідчується особистим підписом;

- декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

- згода на обробку персональних даних за формою, згідно з додатком 2;

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою, згідно з додатком 3;

- заява про відсутність конфлікту інтересів за формою, згідно з додатком 4;

- довідка про відсутність судимості;

- дві фотографії розміром 6Х4 см;

-  конкурсна пропозиція розвитку КП «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради» обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ:

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Гадяцької районної ради. Кінцевий термін прийняття заяв 10.09.2020 року до 17.00.

Документи приймаються за адресою: вул. Гетьманська, 18, м. Гадяч, 37300, відділ управління майном Гадяцької районної ради.

Телефон для довідок та електронна адреса: (05354) 3-33-29; 2-06-94, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

  

Додаток 1

Голові комісії з конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора КП «Гадяччина туристична»  Гадяцької районної ради»

Пироговій Валентині Яківні

 

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

                 (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади      директора комунального підприємства «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради».

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

___ __________ 20___ р.                               ___________________

      (підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

 

Додаток 2

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                       __________________

 (підпис)

 

Додаток 3

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
“Про запобігання корупції”

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

 

 

____ __________20___ р.      ________________     ___________________
                                                       (підпис)                                      (прізвище, та ініціали)

 

 

Додаток 4

ЗАЯВА

про відсутність конфлікту інтересів

 

учасника конкурсу на посаду директора комунального підприємства «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради»

Я, __________________________________________ відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», підтверджую відсутність конфлікту інтересів та обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню мною посадових завдань та обов’язків на посаді директора комунального підприємства «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради»

 

______________________________                                        _______________

(Прізвище, ім’я, по батькові)                                                     (підпис)

 

___________________

(дата)