20.09.2019 року на засіданні п’ятдесят першої позачергової сесії Гадяцької районної ради сьомого скликання було прийнято рішення «Про намір створити спостережну раду при КНП «Гадяцька ЦРЛ» Гадяцької районної ради»

Відповідно до Порядку утворення спостережної ради закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1077, спостережна рада утворюється за рішенням власника  у кількості не більш як 15 осіб.

 Спостережна рада, що утворюється при закладі охорони здоров’я державної або комунальної форми власності, складається з:

одного представника власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу);

представників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення місцевої держадміністрації та/або виконавчого органу відповідної місцевої ради - від однієї до чотирьох осіб;

депутатів місцевих рад (за згодою) - від однієї до двох осіб;

представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції (за згодою), - від однієї до восьми осіб (по одному представнику).

 Спостережна рада діє на засадах добровільності, відкритості та прозорості. Усі витрати, пов’язані з організацією засідань спостережної ради, здійснюються за рахунок закладу охорони здоров’я.

Строк повноважень спостережної ради - три роки.

Член спостережної ради повинен відповідати таким вимогам:

бездоганна ділова репутація;

відсутність реального або потенційного конфлікту інтересів, що може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень спостережною радою, зокрема відсутність трудових відносин із закладом охорони здоров’я;

наявність професійних знань, вищої освіти, досвіду роботи у сфері охорони здоров’я, зокрема захисту прав пацієнтів;

відсутність непогашеної судимості.

 Метою діяльності спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.

 Спостережна рада:

затверджує план роботи спостережної ради;

розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я;

розглядає питання щодо дотримання закладом охорони здоров’я прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі питання щодо належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагування закладу охорони здоров’я на такі скарги;

розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров’я;

вносить керівнику закладу охорони здоров’я пропозиції з питань діяльності закладу охорони здоров’я, покращення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів;

бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури закладу охорони здоров’я;

подає пропозиції керівнику закладу охорони здоров’я щодо оптимізації організаційної структури такого закладу за напрямами його діяльності;

розглядає інші питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю закладу охорони здоров’я, здійсненням медичного обслуговування, дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів;

інформує власника закладу охорони здоров’я (уповноважений ним орган) про недоліки діяльності такого закладу, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення;

подає пропозиції власнику закладу охорони здоров’я (уповноваженому ним органу) та керівнику закладу охорони здоров’я щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у закладі охорони здоров’я;

з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційних веб-сайтах закладів охорони здоров’я (за наявності) і власника закладу охорони здоров’я (уповноваженого ним органу), розміщує інформацію про діяльність спостережної ради на інформаційних стендах у закладах охорони здоров’я в доступних для пацієнтів місцях.

 

 

         Пропозиції кандидатів у члени спостережної ради приймаються на адресу Гадяцької районної ради: м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 2 . тел. 2-06-94, 2-08-56

 

Рішення Гадяцької районної ради "Про намір створити спостережну раду при Комунальному некомерційному підприємстві «Гадяцька центральна районна лікарня» Гадяцької районної ради"