НАЗВА УСТАНОВИ: Комунальне підприємства «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради».

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ: вул. Драгоманова, 8, м. Гадяч, 37300.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ: директор комунального підприємства «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради».

ТЕРМІН ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ: 1  рік.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: Повна вища освіта (спеціаліст, магістр). Досвід роботи на керівних посадах в установах (організаціях)  незалежно від форми власності або в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. Вільне володіння українською мовою, здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ: посадовий оклад визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємства, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що подаються на  участь у конкурсі:

- заява про участь у конкурсі;

- біографічна довідка;

- особовий листок з обліку кадрів (заповнюється при поданні);

- копія диплома про освіту;

- копія заповнених сторінок паспорта, що засвідчується особистим підписом;

- декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік;

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» обмежень, підписане претендентом на посаду;

- заява про відсутність конфлікту інтересів;

- довідка про відсутність судимості;

- згода на обробку персональних даних;

- дві фотографії розміром 6Х4 см;

- інша додаткова  інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня претендента;

- конкурсна пропозиція перспективи розвитку КП «Гадяччина туристична» Гадяцької районної ради» у паперовому вигляді.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ:

Прийняття заяв і доданих до них документів від претендентів на участь у конкурсі здійснюється протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті Гадяцької районної ради. Кінцевий термін прийняття заяв 12.10.2018 до 17.00.

Документи приймаються за адресою: вул. Гетьманська, 18, м. Гадяч, 37300, відділ управління майном Гадяцької районної ради.

Довідки за телефоном: (05354) 2-06-94; 3-33-29.