Печать

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи отримані за цивільно-правовими договорами.

За цивільно-правовими договорами оплачується виконана робота, надана послуга, що у межах бухгалтерського обліку підтверджується первинними документами, зокрема актами виконаних робіт та актами приймання – передачі.

Згідно зі ст., 837 Цивільного кодексу за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати роботу за замовленням другої сторони (замовника), замовник зобов’язується прийняти та оплатити роботу.

За договором про надання послуг виконавець зобов’язується надати послугу, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену у договорі послугу (частина перша ст. 901. Цивільного кодексу).

Отже, для цілей оподаткування військовим збором факт оплати у межах цивільно-правового договору (договору підряду, договору про надання послуг) кваліфікується як об’єкт оподаткування .

Таким чином, оподаткуванню військовим збором підлягають доходи, отримані за цивільно-правовими договорами, зокрема за договором підряду, договором надання послуг, за якими виконання робіт, надання послуг підтверджуються актами виконаних робіт ( актами приймання – передачі), на підставі яких проводиться їх оплата.

Водночас слід зазначити, що виплати за цивільно-правовими договорами (договору підряду, договору про надання послуг) на користь самозайнятих осіб не є об’єктом оподаткування військовим збором.