Роз’яснює головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Лідія Тіхонова

Відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за виконану норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
Частиною другою цієї статті встановлено, що при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Пунктом 60 розділу ХХІІ «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, від 17 листопада 1997 №1290, роботу прибиральника службових приміщень загальних убиралень та санвузлів визнано такою, що виконується в умовах підвищеного ризику для здоров’я.
Доплата працівникам за роботу з дезінфікуючими засобами, а також прибирання убиралень (туалетів), що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», не включається до мінімальної заробітної плати. Такі доплати виплачуються понад розмір мінімальної заробітної плати,незважаючи на те, що атестації робочих місць за такими умовами праці не вимагається.
Якщо працівнику встановлені доплати у шкідливих умовах праці (зокрема на підставі результатів атестації робочих місць), такі доплати виплачуються понад розмір мінімальної заробітної плати.
Отже, до мінімальної заробітної плати входить – оклад, всі види премій (крім перелічених в частині другій Закону України «Про оплату праці»), надбавки, суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, індексація та інші доплати, які не перелічені в частині другій.