ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015р. № 909 внесено зміни до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010р. № 2464-VIII (далі – Закон № 2464), зокрема з 01.01.2016р. єдиний внесок для всіх категорій платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) визначений у  єдиному розмірі – 22 % бази нарахування єдиного внеску.

Згідно ч. 3 ст. 19 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 1105) особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із законом.

Водночас названим особам, крім громадян України, які працюють  поза межами України, ч. 5 ст. 8 Закону № 2464 передбачено сплату єдиного внеску в розмірі 22 % визначеної бази нарахування єдиного внеску (ст. 7 Закону № 2464) у відповідні строки (абзаци треті –п'ятий ч. 8 ст. 9 Закону № 2464).

Ураховуючи, що для фізичних осіб – платників єдиного внеску відповідно до абзаців третього – п'ятого ч. 8 ст. 9 Закону № 2464 визначено спеціальні строки сплати єдиного внеску, а саме: платники єдиного внеску, зазначені п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року, крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, котрі сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, а платники єдиного внеску, зазначені п. 5 ч. 1 ст. 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року, тому фактично право на одержання матеріального забезпечення відповідно до Закону № 1105 такі особи набувають у разі сплати внеску в названі строки.

Таким чином, фізична особа – підприємець, яка обрала спрощену систему оподаткування, зобов’язана сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, а отже, набуває право на матеріальне забезпечення відповідно до Закону № 1105 за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за умови сплати єдиного внеску із додержанням цих строків.