Законом України «Про енергозбереження», частиною 2 статті 9, визначено, що державне управління у сфері енергозбереження здійснює Кабінет міністрів України та уповноважений Президентом України центральний орган виконавчої влади.

         Як зазначено у статті 21 Закону, проведення державної експертизи з енергозбереження, тобто встановлення відповідності показників об’єктів експертизи, які характеризують використання паливно – енергетичних ресурсів (ПЕР), вимогам нормативно – правових актів та нормативно – технічних документів у сфері енергозбереження, є обов’язковим у процесі діяльності, пов’язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробництвом та споживанням ПЕР.

         Державна експертиза з енергозбереження проводиться на платній основі. Розмір плати за проведення державної експертизи з енергозбереження встановлюється Кабінетом Міністрів України, зокрема, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 №230 «Про затвердження розміру плати за проведення державної експертизи з енергозбереження».

         Державна експертиза з енергозбереження проводиться органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання ПЕР, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива (стаття 23 Закону).

         Кабінетом Міністрів України на виконання Закону 15 липня 1997 року прийнято Постанову №786 «Про порядок нормування питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві» та затверджено Загальне положення про порядок нормування питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві (далі – Загальне положення).

         При цьому Загальним положенням встановлено, що норми питомих витрат ПЕР повинні встановлюватися з урахуванням особливостей конкретного виробництва.

         Відповідальність за розроблення і додержання норм питомих витрат ПЕР на рівні підприємства несе керівник підприємства.

         Норми витрат на підприємствах встановлюються на всі види ПЕР незалежно від джерел їх постачання та характеру споживання.

         Контроль за наявністю норм та нормативів витрат ПЕР та їх виконанням, як зазначено у п.13 Загального положення, здійснюється Держенергоефективності під час проведення перевірок стану ведення обліку і використання ПЕР на підприємствах.

         Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1998 №1094 було затверджено Положення про державну експертизу з енергозбереження (далі – Положення). У додатку до положення визначений перелік об’єктів, які підлягають державній експертизі з енергозбереження.

         В тому числі міжгалузеві, галузеві та регіональні методики нормування та норм питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві.

         Наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22.10.2002 №112, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.11.2002 за №878/7166, затверджено Основні положення з нормування питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві (далі – Основні положення), в яких зазначено, що експертиза встановлених норм витрат ПЕР, контроль за їх наявністю та виконанням здійснюються Держенергоефективності України під час проведення перевірки стану обліку і використання ПЕР на підприємствах (п.7.18 Основних положень).

         З метою попередження можливих порушень у галузі енергозбереження з питань нормування питомих витрат ПЕР, звертаємо увагу керівників підприємств та організацій району про необхідність розробки норм питомих витрат ПЕР та рекомендуємо проводити їх експертизу відповідно до вимог чинного законодавства.