Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Гадяччина» (далі – Асоціація) обговорила проект Закону України    «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» на конференції, яка відбулася 23 травня цього року на базі Лисівської сільської ради.

       У ході обговорення внесено пропозиції до статей 118, 119, 140 та 141 (порівняльна таблиця додається).

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) "

 

Чинна редакція Конституції України

Пропозиції змін до Конституції України, розроблені Робочою групою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово –комунального господарства України

Пропозиції    змін до Конституції України, розроблені   Асоціацією

Стаття 118.

Стаття 118.

Стаття 118.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови державних представництв призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному законом.

Голови державних представництв призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України в порядку, визначеному законом.

Пропозиції щодо кандидатур голів державних представництв вносять відповідно обласна, районна ради.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

Стаття 119. Голови державних представництв на відповідній території:

Стаття 119. Голови державних представництв на відповідній території:

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

Рішення голів державних представництв, що суперечать Конституції та законам України, можуть бути відповідно до закону скасовані Кабінетом Міністрів України.

Рішення голів державних представництв, що суперечать Конституції та законам України, можуть бути відповідно до закону скасовані Кабінетом Міністрів України, відповідною радою або в судовому порядку.

Розділ XI
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ XI
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Розділ XI
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю жителів громад в межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо так і через органи місцевого самоврядування.

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом жителів громад в межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого значення в інтересах місцевого населення як безпосередньо так і через органи місцевого самоврядування.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Сільські, селищні, міські ради можуть наділяти органи самоорганізації населення частиною компетенції своїх виконавчих органів.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Стаття 141.

Стаття 141.

 

Стаття 141.

 

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

Голови районної та обласної рад обираються відповідними радами та очолюють виконавчий комітет ради. Районна та обласна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого комітету ради.

Голови районної та обласної рад обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідними територіальними громадами та очолюють виконавчий комітет ради. Районна та обласна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого комітету ради.